trarzh-TWenfrdejarues

Ekomark© Belgelendirme Başvuru Aşaması

ECO Label tarafından geliştirilen Eko-Etiket uygulaması ya da Ekolojik Etiket Sistemi, tüketicilerin daha yeşil ürün ve hizmetleri seçmelerine yardımcı olmak amacıyla başlatılmıştır.

Yeşil ürün ya da çevreci ürün demek, çevre koşullarına duyarlı, doğal kaynakları tüketmeyen, doğayı kirletmeyen, geri dönüştürülebilen ya da korunabilen ürünler demektir. Çevreye duyarlı kişiler ürünlerin üzerinde yer alan işaret ve belgelendirme ifadelerine dikkat etmektedir. Ancak bilinçli bazı tüketiciler bir adım daha ileri giderek, yeşil ürünlerin üretim aşamalarından marketlerde satışa sunulmasına kadar geçen süreçte doğanın iyi korunduğundan emin olmak istemektedir. Bu ürünlerin üretildiği tesislerin çevreye zarar verip vermediğini, atıkların iyi yönetilip yönetilmediğini, nakliye işlemlerinin bile çevreci araçlarla yapılıp yapılmadığını sorgulamaktadır. Çünkü ne yazık ki bazı kötü niyetli kişiler ürünleri çevreciymiş gibi gösterebiliyorlar.

Yeşil ürünler, insan ya da hayvan sağlığı için tehlike yaratmamalı, üretim, kullanım ya da atık aşamalarında çevreye zarar vermemeli, enerji kaynaklarını fazla kullanmamalı ve kötü ambalajlama veya kısa yaşam süresi yüzünden gereksiz atık oluşturmamalıdır.

ECO Label tarafından uygulamaya konulan Eko-Etiket uygulaması, ürünlerin bu özelliklere uygun üretildiğini ve tüketicilerine ulaştırıldığını belgelemektedir ve yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışındaki alanlarda herhangi bir ürün veya hizmet için verilebilmektedir. Bugün bu uygulama kapsamına sürekli yeni ürün ve hizmetler girmekte ve gittikçe ürün ve hizmet yelpazesi genişlemektedir.

Ekolojik etiket sistemi, ECO Label tarafından 1998 yılında çıkarılan tüzük ile kurulmuştur ve bugün binin üzerinde ürün veya hizmete lisans verilmiştir. 2010 yılında ise Avrupa birliği tarafından bu tüzük benzer bir sistemle ele alınmış ve güncellenerek 66/2010/EC sayılı Eko-Etiket Tüzüğü olarak yayınlanmıştır.

Ekomark© Standardı da bu tüzük esas alınarak hazırlanmıştır. Üretim ve tüketim araçları üzerinde görülecek Ekomark© Etiketi, bu ürün veya hizmetlerin çevreye saygılı olduğunu ifade etmektedir.

Dünyada ekolojik etiket sisteminde tek yetkili kuruluş bulunmamaktadır, Çevresel Etki Değerlendirmesi her ülkede farklı kuruluşlar veya bakanlıklar tarafından benimsenmiştir, ECO Label™ Amerika Birleşik Devletleri tarafından yürütülen bir ekolojik belgelendirme programıdır.

Kuruluşumuz da Ekomark© belgelendirme başvurularını almaktadır. Bu konuda gerekli akreditasyon çalışmalarını tamamlamış olan kuruluşumuz Ekomark© Etiketi talep eden firmaların bu yoldaki taleplerini karşılamaktadır.

Kuruluşumuz Ekomark©, ECO Label'inde piyasaya sürülen ve o ürün veya hizmet için hazırlanmış Eko-Etiket kriterlerini karşılayan ürün ve hizmetler için Eko-Etiket belgelendirmesi yapmaktadır.

Bu ürün ve hizmetlerin gıda ve ilaç dışında yer alan ürün grupları arasında olması gerekmektedir. Örneğin, tuvalet kağıtları, deterjanlar, giysiler, laptoplar ya da turist konaklama hizmetleri ürün gruları olabilir. ECO Label tarafından, bu örnekleri de içine alan çok geniş bir yelpazede kriterler tespit edilmiştir.

Söz konusu ürün veya hizmetleri Avrupa Birliği ülkelerine sunan üretici veya imalatçı firmalar, toptancı firmalar ya da hizmet sağlayıcı firmalar Eko-Etiket için kuruluşumuz Ekomark©’a başvuru yapabilirler.

Başvuru alındıktan sonra firma ile bir sözleşme yapılmaktadır.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.