trarzh-TWenfrdejarues

Ekomark© Standardı Kapsamı Nedir

Bugünün dünyasında küreselleşme büyük bir süreçtir. Ürün ve hizmetlerin uluslararası dolaşımı, küreselleşme sayesinde hızla artırıyor. Böyle olunca ürün veya hizmetlerin, hangi koşullarda ve nerede üretildiği, üretimde hangi hammaddelerin kullanıldığı, ambalajlama, paketleme, depolama ve taşıma faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirildiği, tüketilen ürünlerin atıklarının geri dönüşümünün nasıl sağlandığı gibi birçok konu tüketicilerin ilgisini çekmektedir. Bu sayılan süreçlerin çevre etkisi hem tüketicilerin hem de üretici firmaların ilgi alanına artık daha fazla giriyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde başlatılan ve kısa sürede bütün dünyada kabul görmeye başlayan ekolojik etiketleri sistemi, ürün veya hizmetlerin çevresel ayak izini gösteren bir etiket sistemidir. Tüketicilerin beklentileri, insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından daha az zararlı ürün ve hizmetlerin sunulmasıdır. Bu beklentiyi karşılayan üretici firmalar büyük oranda rekabet avantajı elde etmektedir.

Bu arada ekolojik etiket düzenlemesinin olduğu piyasalara ürün ve hizmet sunan ülkelerin, iç yasal düzenlemelerini de uyumlu hale getirmesi gerekmektedir. Bu anlamda ülkemizin de uyum çalışmaları kapsamında, ekolojik etiketler yasasının çıkarması gerekmektedir. Ancak bu çalışmalar henüz tamamlanmamıştır.

Kuruluşumuz bugünden hazırlıklı olmak ve üretici firmaların ve tüketicilerin bilinçlenmesini sağlamak amacı ile Ekomark© Standardı’nı geliştirmiştir. Kuruluşumuz yabancı bir akreditasyon kuruluşundan aldığı yetkiye dayanarak Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir.

Ekomark© Standardı kapsamı bugün için aşağıdaki şekildedir:

 • Temizlik ürünleri
 • Giyim ürünleri
 • Ev içi ürünler
 • Elektronik ürünler
 • Zemin kaplamalar
 • Mobilyalar
 • Bahçe malzemeleri
 • Ev içinde kullanılan ürünler
 • Yağlar
 • Yatak takımları
 • Kağıt ürünleri
 • Hizmetler

Ayrıca her bir ürün grubunun altında farklı alt ürün grupları da yer almaktadır. Ancak hem ürün gruplarının kapsamı hem de ürün gruplarında yer alan ürünlerin sayısı sürekli artmaktadır.

Ekomark© Standardı, üretim aşamaları veya tüketilmesi sırasında çok zararlı olan, doğanın korunması açısından tehlike yaratan, insanlarda kanser etkisi olan ve insan sağlığı için risk taşıyan, üretilirken çevreye zarar verecek yöntemler kullanılan ürünlerin ayıklanmasını ve gelecek için daha temiz ve yaşanabilir bir doğa bırakılmasını amaçlamaktadır. Kuruluşumuz bu nedenle bu açıklanan nitelikte ürün ve hizmetler için Ekomark© Etiketi kullanım izni vermemektedir.

 

Ekomark© Standardı’nın kapsamı ve Ekomark© Etiketi konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak istenirse, kuruluşumuz yöneticileri ve çalışanları her zaman yanınızdadır.

Benzer Standartlar (standarda göre)

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.