trarzh-TWenfrdejarues

Ekomark© Belgelendirme Süreci Talimatı Nasıldır

Ekolojik etiketleri, ürünlerin çevre performansını gösteren bir etikettir. Bu etiketler, ürün seçimi sırasında tüketicilerin çevreye olan duyarlılıkları ve endişeleri göz önünde tutması içindir. Ekolojik etiketlerin bir kısmı ölçüm değerleri yardımıyla ürünlerin yarattığı çevresel kirlilik veya enerji tüketimi miktarlarını sayısal olarak ortaya koymaktadır. Bir kısım ekolojik etiketleri ise sürdürülebilirlik veya çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik uygulamalar veya asgari koşullar ile uyumluluk seviyelerini göstermektedir.

Ekolojik etiketleri ilk defa 1970’li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllarda ise Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından, Birleşmiş Milletler’in Rio de Janeiro şehrinde düzenlediği Çevre ve Gelişim konulu konferans sonrasında, ekolojik etiketlere yönelik olarak bir çerçeve oluşturmak amacı ile ISO 14000 serisi standartlar geliştirilmiştir.

Genel olarak bütün ekolojik etiketler, ürünlerin çevre performansını değerlendiren etiketlerdir. Ekolojik etiketleri, üretim, kullanım ve atık olma aşamalarında diğer ürünlere göre daha düşük miktarda çevresel etkiye sahip ürünlere verilen etiketlerdir. Bu tanımlamaya göre ekolojik etikete sahip ürünlerin çevreye hiçbir zarar vermediğini söylemek doğru değildir. Önemli olan ürünlerin çevresel etkilerinin en düşük seviyede tutulmasıdır.

Hem Avrupa Birliği tarafından 1992 yılında uygulamaya alınan Eko-Etiket sistemi hem de kuruluşumuz tarafından özgün olarak ülkemiz için tasarlanan Ekomark© Standardı, aynı gerçeklerden yola çıkılarak tasarlanan sistemlerdir. Standart kapsamına giren çok sayıda ürün grubu bulunmaktadır. Temizlik ürünleri, giyim ürünleri, boya ve vernikler, zemin kaplamaları, mobilyalar, bahçe işleri, elektronik ürünler, yağlar ve kağıt ürünleri örnek olarak verilebilir. Bunların dışında yakında başka ürün grupları da bunlara eklenecektir. Örneğin, binalar, enerji kullanan ürünlerin eko tasarımları, ısıtma sistemleri ve görüntüleme cihazları gibi.

Bu ürün gruplarından birine giren ürün ve hizmetleri için Ekomark© belgelendirme çalışması talep eden firmalar, kuruluşumuza başvuru yapabilirler. Belgelendirme süreci bu talimat ile başlatılır ve hemen bir ön değerlendirme çalışması yapılır. Bu değerlendirmeden sonra uygun bulunmayan talepler geri çevrilirken, uygun bulunan talepler için belgelendirme sürecinin diğer prosedürleri uygulanır.

 

Ekomark© belgelendirme süreci başvuru talimatı hakkında daha ayrıntılı bilgiler almak istenirse, kuruluşumuz yöneticileri ve çalışanları her zaman yanınızdadır.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.