trarzh-TWenfrdejarues

Tarafsızlık

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen ve bugün ulusal ve uluslararası alanda geçerlilik kazanan ve bütün dünya ülkeleri tarafından kabul gören Ekomark© Standardı kriterleri, büyük bir başarı elde etmiştir. Kuruluşumuzun elde ettiği bu başarıda, faaliyetlerimiz sırasında bağımsızlık ve tarafsızlık konusunda gösterdiğimiz hassasiyetin de büyük payı bulunmaktadır.

Ürün ve hizmetlerini, Ekomark© Standardı’nın koşullarına ve kriterlerine uygun hale getiren firmalara, bu ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanmaları için Ekomark© Etiketi kullanma izni verilmektedir. Kuruluşumzdan Ekomark© belgelendirme çalışması isteyen firmalar ile çalışmaya başlamadan önce mutlaka bir hizmet sözleşmesi yapılmaktadır. Bu sözleşmenin temel maddelerinden biri, verilecek hizmetin bağımsız ve tarafsız olacağına yönelik taahhüttür.

Kuruluşumuz, ulusal veya uluslararası alanda, firmaların faaliyet gösterdiği coğrafya, görüşlerini paylaştığı sosyal veya siyasi alan ya da faaliyet gösterdiği sektör farkı gözetmeden, bütün firmalara bağımsız ve tarafsız olarak hizmet vermektedir. Kuruluşumuz bütün faaliyetlerinde, kaynakları ve altyapısı ile sınırlı olmak koşulu ile akreditasyon kapsamı, hazırlanan prosedürler ve iş akışları çerçevesinde hizmet vermekte ve herkese eşit davranmaktadır.

Kuruluşumuz, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, bağımsızlık ve tarafsızlığına gölge düşürecek hiçbir faaliyete yapmaz. Bağımsızlık ve yansızlığına etki yapacak durumları dikkatle gözler. Hiçbir özel veya resmi kuruluşun, kuruluşumuz üzerinde tarafsızlık ve bağımsızlığı etkileyecek baskılar yapmasına izin vermez. Olası çıkar çatışmalarını yok etmek veya en düşük seviyeye çekmek için gerekli çalışmaları yapar. Bağımsızlık ve tarafsızlığın tehlikeye düştüğü alanlarda belgelendirme çalışması yapmaz.

Kuruluşumuz, aldığı akreditasyon koşullarına uygun şekilde tarafsız ve bağımsız uygulama yapar.

Kuruluşumuz, yasalara uygun şekilde kendisinden bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ve kuruluşlara, hizmet verdiği firmalar ile ilgili, yasal olarak vermesi gereken bilgi ve belgelerin dışında hiçbir bilgi ve belgeyi vermez. Bu gizlilik taahhüdümüz de tarafsızlık ilkemizin bir gereğidir.

Bunlar yanında kuruluşumuz tüketicilere bilinçlenmeyi yükseltmek, firmalara çevre uygulamalarına hazırlık olmalarını sağlamak amacı ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

 

Kuruluşumuzun tarafsızlık ve bağımsızlık taahhüdü hakkında farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Standardı hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.