trarzh-TWenfrdejarues

Ekolojik Belge Nasıl Alınır

Doğanın kirlenmesinde ve kaynakların tükenmesinde bütün sanayi dallarının büyük etkileri var. Örneğin tekstil üretiminde su tüketimi çok yüksektir. Bunun yanında çok çeşitli kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Atık çeşitliliği ve miktarı çok yüksektir. Katı ve sıvı atıklar hava emisyonuna neden olmaktadır. Ayrıca çevreye zarar vermektedir. Doğaya bırakılan bir takım kimyasal maddeler zehirlenmelere yol açmaktadır. Suya bırakılan zehirli atıklar sudaki oksijeni yok etmekte ve bu durum hem bu suyu kullanan insanlar hem de suda yaşayan canlılar için yaşamsal tehdit oluşturmaktadır. Ama tek başında tekstil sektörü değil bütün sektörlerin bu olumsuz gelişmede payı bulunmaktadır.

Ülkemizin ihracatında çok önemli pazar olan Avrupa Birliği ülkelerinde çevreye olan duyarlılık ve insan sağlığına verilen önem yükseldikçe, çevre ve sağlık açısından zararsız ürünlerin üretimi de önem kazanmaya başlamıştır. Avrupa Birliği’nde bu yönde birçok yasal düzenleme yapılmıştır ve ülkemiz uyum çalışmaları kapsamında kendi yasal düzenlemelerinde değişiklikler yapmaktadır.

Bu kapsamda 2000 yılında Avrupa Konseyi’nin 1980/2000 (EC) sayılı direktifi bulunmaktadır. Ekolojik etiket sisteminin ülkemize entegrasyonu çalışmalarına başlanmış ve yetkili kuruluş olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belirlenmiştir. Ancak henüz çevre yasası çıkarılmış değildir. Ekolojik etiket sistemi ülkemizde henüz uygulamaya girmemiştir. Ancak kuruluşumuz özgün bir Ekomark© Standardı hazırlamış ve yabancı bir akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur. Kuruluşumuz, ürün ve hizmetleri için ekolojik belge ya da Ekomark© Etiketi talep eden firmaların bu yöndeki başvurularını almakta ve akreditasyon yetkisine dayanarak firmalara Ekomark© Etiketi kullanım izni vermektedir.

Kuruluşumuz bünyesinde yapılan belegelendirme çalışmaları hazırlanan prosedürler ve iş akışlarına uygun şekilde gerçekleştirilir. Bu çerçevede başvuru yapılması, sözleşme imzalanması, numunelerin kabul edilmesi, test ve analizlerinin yaptırılması, test sonuçlarının onaylanması ve son adımda Ekomark© Etiketi kullanım izninin verilmesi gibi ayrıntılı prosedürler hazırlanmıştır ve bu şekilde belgelendirme çalışmaları hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılmaktadır.

Bugün yirminin üzerinde ürün grubu için, Ekomark© Standardı esaslarına uygun şekilde belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu şekilde çevreye zarar vermeyen ürünlerin tasarlanması, üretilmesi ve pazarlamasına imkan yaratılmakta ve tüketiciler bu ürünlerin çevreye etkileri konusunda uyarılmış olmaktadır.

 

Ekolojik belge ya da Ekomark© Etiketi’nin nasıl alınacağı konusunda farklı bilgilere ihtiyaç olursa, kuruluşumuz yöneticileri ve çalışanları destek olmaya hazırdır.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.