trarzh-TWenfrdejarues

ECO Agriculture Ekolojik Tarım Belgelendirme

ECO Agriculture Ekolojik Tarım Belgelendirme ECO Agriculture Ekolojik Tarım Belgelendirme

Geleneksel tarımsal üretimde ilaç ve gübre olarak birçok kimyasal maddeler kullanılmaktadır ve bunların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri günden güne kendini daha fazla hissettirmektedir. Bu tür zararların önüe geçmek için tarımsal ilaçların ve kimyasal gübrelerin hiç kullanılmaması veya elverdiği ölçüde az kullanılması gerekmektedir. Bunların yerine aynı etkilere sahip biyolojik yöntemlerin ve organik gübrelerin kullanılması gerekmektedir. Bu anlayış ekolojik tarım çalışmalarının temelini teşkil etmektedir. Temel yaklaşımı aynı olsa da bu üretim şekli ekolojik tarım, biyolojik tarım veya organik tarım gibi isimlerle de anılmaktadır.

Ülkemizde ekolojik tarım faaliyetleri ilk olarak 1986 yılında başlatılmıştır. O da genelde yabancı firmaların talepleri doğrultusunda. 2002 yılında ise ilk yasal düzenleme olarak Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır.

Ekolojiik tarım dendiği zaman, yapılan yanlış uygulamalar sonucunda bozulan doğal yaşam dengesinin yeniden kurulma çalışmaları ifade edilmektedir. Ekolojik tarımda üretimde yer alan insan, hayvan ve bitki faktörleri ile birlikte hava, toprak, su ve başka çevre faktörleri birlikte ele alınmakta, planlanmakta ve doğal kaynaklar kullanılmaktadır.

Ekolojik tarım faaliyetlerinde esas olan tarım ürünlerinin kimyasal kalıntı içermemesi, kimyasal gübre ve tarım ilaçları kullanımından kaçınılması, çevre ile dost üretim yöntemlerinin kullanılması, toprak ve bitki verimliliğini koruyacak üretim tekniklerinin tercih edilmesidir. Önemli olan insan ve diğer bütün canlıların ortak yaşam alanı olan yerküreyi korumaktır.

Başlıca ekolojik tarım ve hayvancılık uygulanma nedenleri şunlardır: biyolojik çeşitliliği korumak ve bunu sürdürmek, çevre kirliliğini önlemek, ekosistemin zarar görmesini engellemek, toprak erozyonunu önlemek, su miktarını ve kalitesini korumak ve mümkün olduğu ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaktır.

Kuruluşumuz bu konuda sorumluluk duygusu ile hareket ederek, insan sağlığına zarar vermeyecek ve doğanın korunmasını esas alan ekolojik tarım faaliyetlerine, Ekolojk Tarım belgelendirme çalışmaları ile katılmaktadır. İnsan sağlığına ve doğal çevrenin korunmasına saygı gösteren ve sürdürülebilir bir tarımsal faaliyet anlayışına sahip işletmeler Ekolojk Tarım belgesi alarak bu durumlarını kanıtlayabilirler.

Deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu ile ve modern güçlü bir teknolojik altyapı ile kuruluşumuz, her zaman kaliteli ve güvenilir hizmetler vermektedir. Bu çerçevede verilen hizmetlerden biri de ECO Agriculture Ekolojik Tarım belgelendirme hizmetidir.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.