trarzh-TWenfrdejarues

Sürdürülebilirlik

Yok olan yaşam alanları, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, çevre kirliliği, düzensiz ve plansız yapılaşma ve sağlıksız toplumlar, bugünün en büyük problemleridir. Bu sorunları yaratanlar ise ne yazık ki insanlardır. Çarpık kentleşme ve kötü tüketim alışkanlıkları bu problemleri yaratmaktadır. Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran çok daha yüksek. İnsanlar yaşam şekillerini ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmedikçe, ne doğanın acımasızca tahrip olmasının önüne geçilebilir ne de sağlıklı nesiller yetişebilir.

Bugünün küresel boyuttaki çevre sorunlarının bir nedeni, batı ülkelerindeki sanayi devrimi sonrasında fosil yakıt kullanımındaki yüksek artıştır. Mevcut enerji kaynaklarına bağımlılık had safhaya ulaşmıştır. Bu yüzyılda atmosfere salınan sera gazı etkisinin yarattığı tehdit artık herkesçe biliniyor. Doğanın korunması için ve hiç değilse doğaya verilen zararın en düşük seviyeye indirilmesi için yapılan çalışmalar gittikçe hızlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik denilince akla hemen doğanın korunması gelmektedir. Sürdürülebilirlik kavramının temelinde doğal çevrenin korunması var ama iş sadece bununla sınırlı değil. Çevre koruma çalışmalarının tek hedefi doğayı korumaktır. Ancak sürdürülebilirlik, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı hedeflemektedir. Burada amaç doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmak, ancak bugünün ihtiyaçlarını da göz ardı etmemektir.

Teorik olarak sürdürülebilirlik, bir sistemin kendini devam ettirebilmesi için uzun vadede yeniden üretilmesidir. Sürdürülebilirlik, çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda birlikte ele alınması gereken bir yaklaşımdır. Ekolojik açıdan bakıldığında esas önemli olan doğal kaynakların yenilenebilmesidir.

Devlet olsun özel kuruluşlar olsun sürdürülebilirlik konusunda herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır. Kuruluşumuz, doğanın ve insan sağlığının korunması için, Ekomark© Standardı’nı geliştirmiştir. Avrupa Birliği tarafından belirlenen kriterlere uygun ürün ve hizmetlere Ekomark© Etiketi kullanma izin vermektedir. Önemli oranda tüketicilerin de bilinçlenmesine hizmet eden Ekomark© Standardı, bireylerin tüketim alışkanlıklarının değişmesi gerekiğine inanmakta ve bu standardı yaygılaştırmaya çalışmaktadır. Enerji tasarruflu ampullerin kullanılması, elde bulaşık ve çamaşır yıkama alışkanlıklarından vazgeçilmesi, makinelerin tam dolu iken çalıştırılması, elektronik aletlerin kullanılmadıkları zamanlarda tamamen kapatılması ve geri dönüşüm faaliyetlerine katkı verilmesi bu anlamda önemli adımlardır.

 

Sürdürülebilirlik konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Etiketi hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.