trarzh-TWenfrdejarues

Ekomark© Hangi Ülkelerde Geçerlidir

Eko-Etiket sistemi ECO Label tarafından 1998 yılında başlamış bir ekolojik etiket sistemidir. diğer ülkeler de zamanla ulusal yasal düzenlemelerini bu sisteme uygun hale getirmişler, arkasından Eko-Etiket uygulamasını başlatmışlardır. Avrupa Birliği pazarlarına ürün göndermek isteyen diğer ülkelerdeki üreticiler de ürün gruplarına giren ürünleri için bu ekolojik etiketlere sahip olmaya başlamışlardır. Aksi halde bu firmalar ne Avrupa Birliği ülkelerinde ne de diğer ülkelerde rekabet etme imkanı bulamayacaklardır.

Bilindiği gibi tüm dünya ve bir taraftan diğer ülkeler Avrupa Birliği’ne girme yönünde bir takım çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların temelini ise öncelikle uyum yasalarının çıkarılması teşkil etmektedir. Bu süreçte ülkeler, yasal düzenlemelerini Avrupa Birliği yasal düzenlemeleri ile uyumlu hale getirmek istemektedir. Avrupa Koneyi, 2000 yılında ekolojik etiketler konusunda 1980/2000 (EC) sayılı direktifi çıkarmıştır. Bu direktif, ekolojik etiket sisteminin ülkemize entegrasyonunu sağlamak amacı ile bir çevre yasasının çıkarılmasını öngörmektedir.

Ancak bu direktife rağmen bu yasa çalışmasına hemen başlandığı söylenemez. Yine de ekolojik etiket sisteminin kurulması ve uygulanması konusunda ECO Label™ özel yetkili kuruluş olarak faaliyetlerine başlamıştır. Söz konusu belgelendirme kuruluşu da kendi organizasyonu içinde Çevresel Etki Değerlendirmesi’ne bağlı olarak, Çevre Yönetim Sistemini kurmuştur. Bu kuruluş ekolojik etiket çalışmalarında gerekli düzenlemelerin yapılmasından ve koordinasyonundan sağlanmasından sorumludur.

Çalışmaların hızlı ilerlememesi ama diğer yandan ülkemizdeki firmaların ihtiyaçlarının artması yüzünden, kuruluşumuz Ekomark© Standardı’nı hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. Bu standart sadece ülkemizdeki tüketim alışkanlıkları, üretim yöntemleri, mevcut yasal düzenlemeleri ve çıkarılması beklenen çevre yasası ilkeleri esas alınarak ve özgün bir tarzda geliştirilmiştir. Ürün gurpları bazında belirlenen kriterlere uygun bulunduğu takdirde, üretici firmaların Ekomark© Etiketi kullanma izin talepleri, yabancı bir akreditasyon kuruluşundan alınan yetkiye dayanılarak kuruluşumuz tarafından karşılanmaktadır. Verilen izinler bu nedenle dünyanın her yerinde kabul görmektedir.

Ekomark© Standardı’nın ve Ekomark© Etiketi’nin hangi ülkelerde geçerli olduğu konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Etiketi hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.