trarzh-TWenfrdejarues

Ekomark© Belgelendirme Sözleşme Aşaması

Gerekli akreditasyon çalışmalarını tamamlayan kuruluşumuz Ekomark©, Eko-Etiket talep eden firmaların bu yöndeki taleplerini aldığı zaman, öncelikle başvurusu yapılan ürün veya hizmetin, ECO Label ekolojik etiket sistemi kapsamında olup olmadığını kontrol eder. Ekomark© Standardı’nda Eko-Etiket kapsamına giren ürün veya ürün grupları için kriterler belirlenmiştir. Ön değerlendirme sonrasında bir uyumsuzluk bulunmazsa, kuruluşumuz Ekomark©, çalışmalara başlamadan önce, başvuru yapan firma ile karşılıklı bir sözleşme yapmaktadır.

Eko-Etiket başvurusu yapan firmalarda daha önce EMAS Eko-Yönetim ve Denetim Sistemi ya da ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş ve ilgili standartlar uygulanıyorsa, Ekomark© Belgelendirme süreci, sürecin kalitesini değerlendiren ve iyileştiren bu standartlar ile çok kolay entegre olabilir. Bu yüzden de Ekomark© Belgelendirme çalışmaları çok kolay yapılabilir.

Bilindiği gibi EMAS Eko-Yönetim ve Denetim Sistemi mevcut yasal düzenlemeleri esas almaktadır. Örneğin, üretim sırasında zararlı bir kimyasal maddenin kullanılması ile ilgili yasal sınırlamalar varsa, EMAS standardını uygulayan bir firma buna uymaktadır. Böyle olduğu için de Eko-Etiket için belirlenen kriterleri de kolayca karşılayabilir. EMAS Eko-Yönetim ve Denetim Programı firmanın çevreyle ilgili performansını arttırmak için geliştirilmiştir ve gönüllülük esasına dayanır.

Kuruluşumuz Ekomark©, belgelendirme çalışmalarında, Avrupa Birliği tarafından çıkarılan ve 2010 yılında güncellenen 66/2010/EC sayılı Eko-Etiket Tüzüğü’nü esas alarak hazırladığı Ekomark© Standardı’nı kullanmaktadır. Söz konusu kriterler ürün grupları bazında Avrupa Birliği tarafından uzun çalışmalar sonucunda belirlenmiştir ve üzerinde Ekomark© Etiketi bulunan ürün ve hizmetlerin, yüksek çevre ve performans standartlarına uygunluğunu kanıtlamaktadır.

Kuruluşumuz Ekomark©, belgelendirme başvurusu yapan firma ile sözleşme yaptıktan sonra belgelendirme çalışmalarına başlar.

Ekolojik etiket sistemi, gönüllü bir uygulamadır. Resmi otoritelerin bir zorlaması yoktur ve ticari engeller ile karşılaşmaz. Ama sistemin, ürün ve hizmetlerini Avrupa Birliği piyasalarına sunacak firmalara sağladığı yararlar çoktur. Ekomark© Etiketi taşıyan ürün ve hizmetler Avrupa Birliği ülkelerinde kolayca alıcı bulabilmektedir. Firmalara önemli boyutta rekabet imkanı ve avantaj sağlamaktadır. Üstelik bugünlerde Avrupa’da Çevreci Kamu İhaleleri uygulamalarında ihale şartnamaleri hazırlanırken, giderek artan bir şekilde, Eko-Etiket kriterlerine yer verilmektedir.

Ülkemizden bu ihalelere katılacak firmalar veya Avrupa Birliği ve dünya piyasalarına açılmak isteyen firmalar, başvurduğu ürün grubu veya hizmetler ile ilgili kriterleri sağlamak koşulu ile, kuruluşumuz Ekomark©’a belgelendirme başvurusunda bulunabilirler.

Yapılacak sözleşme sonrasında kuruluşumuz hızlı bir şekilde firmadan, ürün veya hizmetlerin Eko-Etiket kriterlerini karşıladığını kanıtlayan belgeler, beyanlar, test sonuçları ve benzeri bilgileri talep edecektir. Yapılacak ön değerlendirme sonrasında, firmanın başvurusu, görüş almak amacı ile, ekolojik etiket sisteminde yetkili kuruluş olarak belirlenen ECO Label'a gönderilecektir. Belgelendirme kuruluşu başvuru sürecinde gerekli teknik destek vermekle sorumludur.

Firmanın, belgelendirme başvurusu sırasında ne tür bilgi ve belgeleri vermesi gerektiği, Ekomark© Standardı kapsamında ürün grupları için hazırlanan kullanıcı el kitaplarında yer almaktadır.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.