trarzh-TWenfrdejarues

Ekomark© Belgelendirme Etiket Kullanım İzni

Kuruluşumuz Ekomark© tarafından gerçekleştirilen belgelendirme çalışmalarının son adımı etiket kullanım izninin verilmesidir. Firmanın ürün ve hizmetlerinin, Ekomark© Standardı çerçevesinde, Avrupa Birliği tarafından ürün grupları bazında belirlenen kritelere uygun olduğu ve gerekli bütün koşulları sağladığı tespit edildikten sonra üretici firmaya, ürün veya hizmetleri üzerine Ekomark© Etiketi’ni koymasına izin verilir.

Ekomark© Etiketi’ni taşıyan ürün ve hizmetler, üretim ve kullanım aşamalarında diğer ürünlere göre çevreye verdiği zararlar en aza indirilmiş ürünlerdir. Bu uygulamanın temel amacı, tüketicileri sağlıklı ve çevre sorunlarına daha duyarlı hale getirmektir. Ekomark© Standardı sayesinde, bir yandan üretici firmalar, ürünlerin üretim, kullanım ve atık durumlarına karşı çevreye duyarlı bir üretim sistemine yaklaşırken, diğer yandan tüketiciler çevreye zarar vermeyen ürünleri tercih etmeye yönlendirilmiş olmaktadır.

Bugün artık herkes, çevrenin korunması ve çevrenin zarar görmemesi konusunda daha bilinçli hareket etmektedir.

Temelleri 1992 yılında Avrupa Birliği’nde atılan Eko-Etiket veya Ekolojik Etiket uygulaması, doğaya duyarlı ve etkileri düşük ürün ve hizmetlerde kullanılan bir etikettir. Öncelikle kozmetik ürünler ile yola çıkılmıştır ama bugün boya ürünlerinden tekstil ürünlerine, televizyonlardan bilgisayarlara kadar birçok alanda bu uygulamaya rastlanmaktadır.

Kuruluşumuz Ekomark© tarafından, gerekli koşulların sağlanmasına bağlı olarak kullanımına izin verilen Ekomark© Etiketi, bu ürünlerin doğaya verdikleri zararın çok düşük olduğunu ve üretici firmanın doğaya karşı daha duyarlı hareket ettiğini ifade etmektedir.

Kuruluşumuz Ekomark©, firmanın talebi üzerine belgelendirme çalışmalarını gerçekleştirip firmaya Ekomark© Etiketi’ni kullanma izni verdiğinde bu etiketi taşıyan ürünler şunları ifade etmiş olmaktadır:

  • Ürünün doğal ortama verdiği zarar çok düşüktür
  • Ürün doğa koşullarına uygun üretilmiştir.
  • Ürün doğal ortamda kısa sürede ve kendiliğinden yok olur.
  • Ürün üzerindeki ambalajın doğaya kötü etkisi yoktur.
  • Ürün kalitesinin bir garantisi değildir ama ürünün kaliteli olduğunu çağrıştırır.

Kuruluşumuz tarafından verilen Ekomark© Etiketi kullanım izni web üzerinden Ekomark veri tabanında ilan edilir. Bu şekilde izin bütün dünyada geçerli olmuş olur.

Tüketicilerin Ekomark© Etiketi’ne veye ekolojik etiketlere yönelmiş olmaları ile ekoloji bilgisi olmayan tüketiciler ürün hakkında bilgilendirilmiş olmaktadır. Bir şekilde tüketiciler ile üretici firma arasında bir köprü kurulmuş olmaktadır. Bu ürünler kolayca benzerlerinden ayrılır.

Firmalar Ekomark© Etiketi’ni şu standarda uygun şekilde ürünlerinin üzerine yerleştirebilir:

ECOmark Logoları << 

 

Ekomark©: AAAA/BBB/CCCCC

 

Ekomark©: AAAA/BBB/CCCCC

Burada AAAA ülke kodunu, BBB ürün grubunu, CCCCC ise yetkili kuruluş tarafından verilen numarayı ifade eder.

Günümüzde doğrudan ve dolaylı olarak tekstil sektöründe yüzden fazla ekolojik etiket bulunmaktadır. En fazla kullanılan etiketler EU Eco-Label, Blue Sign, Blue Angel, Swan veya Nordic Ecolabel’dır. Şimdi bunların arasına Ekomark© da katılmıştır.

Ekolojik etiketler ISO standartlarının alt grubudur. Bu standartlar şunlardır:

  • Birinci tip ekolojik etiketler: TS EN ISO 14024 Ekolojik etiketler ve beyanları - Tip 1: Çevre etiketlemesi - Prensipler ve yöntemler
  • İkinci tip ekolojik etiketler: TS EN ISO 14021 Ekolojik etiketleri ve beyanlar - Çevre ile ilgili iddiaların öz beyanı (Tip 2 Çevre etiketleri)
  • Üçüncü tip ekolojik etiketler: TS EN ISO 14025 Ekolojik etiketler ve beyanları - Tip 3: Çevre beyanları - Prensipler ve prosedürler

 

 

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.