trarzh-TWenfrdejarues

Tekstil Ürünlerinde Ekolojik Sertifika

Ekolojik etiket sistemi ilk olarak Avrupa Birliği tarafından geliştirilen Eko-Etiket sistemi ile başlamamıştır. Bu sistemden 15 yıl kadar önce Almanya’da 1978 yılında Blue Angel Etiketi uygulamaya alınmıştır. Bu çok eski ve önemli etiket sistemi, gıda ve ilaç dışında çok sayıda ürünü kapsamaktadır. Ayrıca sadece Almanya’da değil diğer ülkelerde de kabul görmektedir.

Blue Angel Etiketi, çevrenin kirlenmesi ve doğal kaynakların neredeyse tükenme noktasına gelmesi konusunda ciddi tehlikeler yaratan tekstil sektöründeki firmalara da uygulanabilen bir sistemdir. Ancak Almanya’da tekstil sektörü firmaları için bir başka ekolojik etiketi daha geliştirilmiştir. Ecotex Etiketi 1991 yılında beri uygulanmaktadır. Bu etiket, ekolojik kumaşların ve giyim ürünlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır ve çevreye duyarlı ürünlere verilmektedir. Ecotex Etiketi sisteminde üretim sırasında klorlu maddelerin, yanmayı geciktiren maddelerin, alerjik boyaların ve kanser etkisi olan boyaların kullanılmasına bazı sınırlamalar getirilmiştir. Üretimi tamamlanmış ürünler için de, ağır metaller ve pestisit kalıntılarına yönelik sınırlar getirilmiş ve ürünlerin geri dönüşümlü olması zorunlu tutulmuştur.

Başka ulusal ekolojik etiketler de bulunmaktadır ve bunları hepsi tüketicilere bu ürünlerin doğal olduğunu ve çevre dostu yöntemlerle üretildiğini garanti etmektedir.

1992 yılında Avrupa Birliği tarafından uygulamaya alınan Eko-Etiket sisteminde ürün grupları içinde tekstil ürünleri de bulunmaktadır. Kuruluşumuz tarafından özgün olarak geliştirilen Ekomark© Standardı da testil ürünleri için belirlenen kriterlere uyması koşulu ile firmalara Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir. Söz konusu kriterler, üretimde yasaklı kimyasal maddelerin ve teknolojilerin kullanılmadığını ya da sınır değerler içinde kullanıldığını belirlemeye yöneliktir.

Özellikle tekstil üretiminde atıklar en büyük tehlikedir. Çok yüksek miktarda atık çıkmaktadır ve üretimde kullanılan kimyasallar bu yoldan çevreye büyük zarar vermektedir. Doğaya bırakılan katı ve sıvı atıklar, ekosistem için büyük tehlike yaratmakta, zehirlenmelere yol açmakta ve yaşamsal bir tehdit oluşturmaktadır.

Kuruluşumuz, ürünleri için Ekomark© Etiketi talep eden firmaların başvurularını almakta ve yabancı bir akreditasyon kuruluşundan aldığı yetkiye dayanarak firmalara Ekomark© Etiketi kullanım izni vermektedir.

 

Tekstil ürünlerinde ekolojik sertifika konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Etiketi hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

Benzer Standartlar (standarda göre)

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.