trarzh-TWenfrdejarues

İlkeler ve Prensipler

Henüz ülkemizde Avrupa Birliği direktifi olmasına rağmen bir çevre yasası çıkarılmamıştır ve bir ekolojik etiket sistemi kurulmamıştır. Bu yönde yetkili merciler belirlenmiş ve çalışmalara başlanmıştır ancak yol alınmış değildir. Bu ortamda kuruluşumuz sorumluluk duygusu ile hareket ederek tamamen özgün bir şekilde Ekomark© Standardı’nı tasarlamıştır. Kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda geçerlilik kazanan Ekomark© Standardı’nın iki temel yaklaşımı vardır:

  • Doğanın korunması
  • İnsan sağlığının korunması

Dünya nüfusu hızla artmakta, bu da kaynak ihtiyacını yükseltmektedir. Diğer yandan ozon tabası incelmiş, kutuplar erimeye başlamış, iklim değişiklikleri yaşanmaya başlamıştır. Bilinçsiz ve sorumsuz kullanımlar sonucunda su kaynakları, yeraltı zenginlikleri, ormanlar ve solunan hava tükenmeye başlamıştır. Bütün bunların yanında hala üretici firmalar para kazanmak hırsı ile şirket çıkarlarını toplumsal çıkararın üzerinde tutmaya devam etmektedir. Bu koşullarda gelecek nesiller, hiç de yaşanası olmayan bir yerküre bulacaklardır. Bu onlara yapılabilecek en büyük haksızlıktır.

Sürdürülebilir üretim anlayışının hem tüketicilerde hem de üretici firmalarda yerleşmesi kuruluşumuzun en büyük hedefidir. Bu hedefe ulaşma konusunda kuruluşumuz tarafından benimsenen bir takım ilke ve prensipler şunlardır:

  • Bağımsız ve tarafsız olmak: Firmaların faaliyet gösterdiği coğrafya, görüşlerini paylaştığı sosyal veya siyasi alan ya da faaliyet gösterdiği sektör farkı gözetilmeden, bütün firmalara bağımsız ve tarafsız olarak hizmet verilmektedir.
  • Güvenilir olmak: Firmalara karşılıklı güven anlayışı içinde, anlaşılır, açık ve doğru bilgi verilmektedir. Hizmetler eksiksiz ve zamanında yerine getirilmektedir.
  • Kaliteli hizmet vermek: Yabancı akreditasyon kuruluşundan alınan yetkiye dayanılarak firmalara hızlı ve kaliteli hizmet verilmektedir. Gerekli duurmlarda diğer kuruluşlar ve resmi makamlar ile işbirliği yapılmaktadır.
  • Dürüst olmak: Sadece hizmet verilen firmalara değil, diğer belgelendirme kuruluşları dahil bütün kuruluşlar ile olan ilişkilerde dürüst davranılmaktadır.
  • Toplumsal yarar gözetmek: İnsan sağlığını korumak ve doğanın korunmasına önem vermek en temel sorumluluktur. Asıl faaliyetler yanında çevre sorunlarının çözümüne yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere destek verilmektedir.
  • Rekabet etmek: Ulusal ve uluslararası alanda ekolojik etiket konusunda faaliyet gösteren çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bu rekabet, belirlenen kriterlere uygun bir rekabet olarak görülmektedir. Bu yüzden çevre etiket sisteminin gelişmesi yönünde ancak ortak menfaatler gözetilerek haksız rekabet oluşturan davranışlardan kaçınılmaktadır.

 

Kuruluşumuzun ilke ve prensipleri hakkında farklı bilgilere ihtiyaç duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Standardı hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.