trarzh-TWenfrdejarues

Başarı Öyküleri

Ekolojik etiket sistemi ilk olarak Avrupa Birliği ülkelerinde uygulamaya başlanmıştır. 1992 yılında Avrupa Konseyi’nin çıkardığı direktif ile ürün grupları bazında çevre kriterleri belirlenmiş ve ürün ve hizmetleri bu kriterlere uyan firmalara Eko-Etiket kullanma izni verilmeye başlanmıştır. Aslına bakılırsa çevre etiketleri konusunda bundan önce de başlatılan başka uygulamalar vardır. Örneğin, Almanya’da uygulanan ve kısa sürede diğer Avrupa ve dünya ülkelerinde de kabul gören Blue Angel Etiketi, 1978 yılından beri kullanılmaktadır. Bu çevre etiketi de Eko-Etiket gibi gıda ve ilaç dışında birçok ürün için geliştirilmiştir. Ancak Eko-Etiket ile ilgili yasal düzenleme kısa sürede Avrupa Birliği ülkelerinin kendi iç hukukuna girmiş ve sadece Avrupa Biriği ülkelerinde değil bütün dünyada kabul edilmeye başlanmıştır.

Yine de Avrupa Birliği ülkelerinde geliştirilen ve kendi ülkelerinde uygulanan başka ekolojik ürün etiketleri de bulunmaktadır. Bunlar içinde ey çok bilinenleri İsveç, Norveç, İzlanda ve Finlandiya’da geçerli olan Nordic Swan Etiketi ve Hollanda’da geliştirilen EKO Kalite Sembolü’dür. Bu ekolojik etiketler sadece kendi ülkelerinde değil diğer ülkelerde de kabul görmüştür.

Bu çerçevede olmak üzere ülkemizde de kuruluşumuz tarafından, ülkemiz koşullarına, tüketim alışkanlıklarına, işletmelerin üretim yöntem ve faaliyetlerine ve yürürlükteki yasal düzenlemelere dayanarak Ekomark© Standardı hazırlanmıştır. Tamamen özgün bir şekilde şekilde hazırlanan bu standart için, yabancı bir akreditasyon kuruluşundan yetki alınmıştır ve ürün ve hizmetlerini Ekomark© Standardı’nın istediği kriterlere uygun hale getiren firmalara ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanmaları için Ekomark© Etiketi kullanma izni verilmektedir.

Ekolojik ürünler üretmek için büyük çaba gösteren dünyadaki bağımsız gıda, kozmetik, giyim ve sağlık örgülteri, çalışmalarında Ekomark© Standardı’nı da örnek almaktadır. Ekomark© Standardı dünyada çok sayıda kurum ve kuruluştan övgü almaktadır. Bu arada ekolojik etiketler alanında sayısız ödül ve teşekkür almıştır. Ekomark© Etiketi kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda geçerli bir etiket haline gelmiştir.

Ekomark© Etiketi’ni taşıyan ürün ve hizmetler bugün sadece ülkemiz sınırları içinde değil Avrupa Birliği ülkeleri ve bütün dünya ülkelerinde tüketicilere güven vermektedir. Bu arada kuruluşumuz tarafından belirlenen kriterler ve test ve analiz değerlendirmeleri, örneğin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kuruluşlar tarafından incelemeye alınmıştır.

 

Ekomark© Standardı’nın elde ettiği başarılar konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Etiketi hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.