trarzh-TWenfrdejarues

Ekomark© İş Akışı Nedir

Avrupa Birliği ülkelerinde ve dünyada tasarlanmış ve ulusal düzeyde kabul görmüş birçok ekolojik etiket bulunmaktadır. Ekolojik etiket olarak da adlandırılan bu etiketler, genelde sadece tasarlandıkları ülkede kabul görürler. Ancak bunlardan birkaçı başka ülkeler tarafından da benimsenmiş ve uygulanmaktadır. Bunlar arasında Avrupa Birliği Eko-Etiket sisteminden daha yaygın olarak kullanılan ekolojik etiketler de vardır. Örneğin, Fransa’da uygulanan NF Etiketi, Almanya’da uygulanan Blue Angel Etiketi, Hollanda’da uygulanan EKO Kalite Sembolü ya da İsveç, Norveç, İzlandiya ve Finlandiya’da uygulanan Nordic Swan Etiketi bu şekildeki ekolojik etiketlerinden birkaçıdır.

Gerçi Avrupa Birliği Eko-Etiket sistemi, üye ülke uygulamalarındaki farklılıkları ortadan kaldırmak ve ortak bir sistem kurmak için çaba göstermektedir ama üye ülkeler bu ilgili yasal düzenlemeleri kabul etseler de kendi ulusal ekolojik etiketleri kullanmaya devam etmektedir. Böyle olmasında üye ülkelerin kendileri için önem taşıyan ulusal ürün gruplarının Avrupa Birliği Eko-Etiket sisteminin ön gördüğü ürün grupları içinde yer almaması etkilidir.

Ülkemizde kuruluşumuz da aynı gerekçelerle tamamen ülkemiz koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun şekilde Ekomark© Standardı’nı tasarlamıştır. Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında yer almasına rağmen ülkemizde çevre yasası henüz çıkarılmış olmadığından, ekolojik etiket sistemi ülkemizde uygulamaya başlanmamıştır. Ancak kuruluşumuz özgün bir Ekomark© Standardı hazırlamış ve yabancı bir akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur.

Ülkemizde tüketicilerin çevre konularında bilinç düzeyi yükseldikçe, ürün ve hizmetlerin üretim, tüketim ve atık olma aşamalarında, yani ürünlerin yaşam döngüsü içinde doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünler talep etmeye başladıkça, üretici firmalar da bu koşullarda ürün ve hizmet üretmeye ve bunu kanıtlamak amacıyla da Ekomark© Etiketi kullanım izni almaya zorlanmış olmaktadır. Kuruluşumuz tarafından verilen Ekomark© Etiketi kullanım izni bütün dünyada geçerlidir ve kabul görmektedir.

Ekomark© Standardı bir kalite standardı değildir ama bu standarda uygun üretilen ürün ve hizmetler aynı zamanda kaliteli olmaktadır. Bu çerçevede kuruluşumuz belgelendirme çalışmalarının her aşaması ile ilgili prosedürler ve iş akışları hazırlamıştır. Bütün süreçler bu iş akışlarına uygun gerçekleştirilir.

 

Ekomark© iş akışları hakkında daha ayrıntılı bilgiler almak istenirse, kuruluşumuz yöneticileri ve çalışanları her zaman yanınızdadır.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.