trarzh-TWenfrdejarues

Ekomark© Belgelendirme Süreci Nasıldır

Kuruluşumuz tarafından tamamen özgün olarak geliştirilen Ekomark© Standardı, gönüllük esasına dayalı olan ve tüketicilerin çevre dostu ürünlere yönelmesini öngören bir standarttır. Ürün ve hizmetleri üzerine Ekomark© Etiketi koymak isteyen firmaların önce bu standardı işletmelerinde kurmaları ve uygulamaları gerekmektedir. Arkasında da kuruluşumuzdan Ekomark© Etiketi kullanma izni talep etmeleri gerekmektedir.

Ekomark© belgelendirme süreci birkaç aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamalar kısaca şu şekilde açıklanabilir:

  • Başvurunun yapılması: Firmadan başvuru alındığında bir ön değerlendirme yapılır. Ürünün hangi ürün grubuna girdiği ve bu ürün için kriter belirlenmiş olup olmadığı araştırılır. Bu süreç Ekomark© Belgelendirme Başvuru Prosedürü’nde açıklanmıştır.
  • Sözleşmenin imzalanması: Ön değerlendirme sonrasında bir uygunsuzluk yoksa belgelendirme talep eden firma ile sözleşme yapılır. Bu süreç Ekomark© Belgelendirme Sözleşme Prosedürü’nde açıklanmıştır.
  • Numunenin kabul edilmesi: Belgelendirme yapılacak ürünün, test ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi için üründen örnek alınır. Bu süreç Ekomark© Belgelendirme Numune Kabul Prosedürü’nde açıklanmıştır.
  • Testlerin yapılması: Üründen alınan numuneler ilgili standartlara uygun faaliyet gösteren, yetkin ve akredite olmuş laboratuvarlara gönderilerek test ve analizleri yaptırılır. Bu süreç Ekomark© Belgelendirme Test Prosedürü’nde açıklanmıştır.
  • Ürüne onay verilmesi: Test ve analiz çalışmaları tamamlandıktan ve numunenin tespit edilen kriterlere uygun olduğu kanıtlandıktan sonra ürüne onay verilir. Bu süreç Ekomark© Belgelendirme Onay Prosedürü’nde açıklanmıştır.
  • Ekomark© Etiketi kullanım izninin verilmesi: nihayet sürecin son aşamasında firmaya tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmak üzere Ekomark© Etiketi kullanım izni verilir. Bu süreç Ekomark© Belgelendirme Etiket Kullanım İzninin Verilmesi Prosedürü’nde açıklanmıştır.

Kuruluşumuz firmalara hızlı ve kaliteli bir hizmet vermek amacı ile gerekli bütün prosedürlerini ve iş akışlarını hazırlamıştır. Tasarlanan Ekomark© Standardı, dünyada uygulanan diğer ekolojik etiketler ile rekabet edecek güçtedir. Kuruluşumuz yabancı bir akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur ve talep eden firmalara ürün ve hizmetleri için bu yetkiye dayanarak Ekomark© Etiketi kullanım izni vermektedir. Bu nedenle de bütün dünyada geçerlidir ve kabul görmektedir.

 

Ekomark© belgelendirme süreci hakkında daha ayrıntılı bilgiler almak istenirse, kuruluşumuz yöneticileri ve çalışanları her zaman yanınızdadır.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.