trarzh-TWenfrdejarues

İnşaat Malzemeleri Eko Belgelendirme

Eko-Etiket ya da ekolojik etiketleri sistemini uygulayan ülkeler, kendi içlerinde ekolojik etiketleme faaliyetlerinden sorumlu resmi organları tespit etmek ve bu resmi organların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek zorundadırlar. Bu çerçevede ülkelerde ekolojik etiket sisteminde faaliyet gösteren kuruluş olarak ECO Label görevlendirilmiştir. Belgelendirme kuruluşu bünyesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi’ne bağlı olarak Çevre Yönetim Sistemi kurulmuştur.

Avrupa Birliği mevuzatı gereğince söz konusu kuruluşun mahiyeti, bağımsızlığı ve tarafsızlığı garanti altındadır. Ayrıca söz konusu kuruluş, Avrupa Birliği direktif hükümlerini doğru bir şekilde uygulamaktan da sorumludur.

Kuruluşumuz Ekomark©, çevre bilinci ve çevreye duyarlılığı ile sorumluluklarının farkındadır. Ekomark© Standardı bu amaçla geliştirilmiştir. Bu standardın uygulandığı ürün grupları içinde özellikle inşaatın ana faaliyetine yönelik bir ürün grubu yoktur. Ancak inşaat faaliyetleri içinde yer alan boyalar ve vernikler ürün grubu ile zemin kaplamalar ürün gurubu için kriterler tespit edilmiştir.

Boyalar ve vernikler ürün gurubu, özellikle iç cephe kullanımları için geliştirilen ve pazarlanan, hem kişisel amaçlı hem de profesyoneller tarafından kullanılmak üzere tasarlanan ahşap boya ve ilgili ürünleri kapsamaktadır. Bu ürün grubuna, zemin kaplamaları ve zemin boyaları da girmektedir. Ayrıca istek üzerine renklendirilen boyalar, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak hazırlanan boyalar ile astar ve astar boyalar dahil bütün dekoratif boyaları da kapsamaktadır.

Üzerlerinde Ekomark© Etiketi taşıyan ve bu boya ve vernik ürün gurubuna giren ürünlerde, beyaz pigmentlerin miktarının düşük olduğu, pigmentlerin çevre ile ilgili kriterlere uygun olarak üretildiği, içinde çok düşük miktarda çözücü (solvent) salınımı olduğu ve ürünün ağır metaller, kanserojen veya toksik maddeler içermediği kanıtlanmış olmaktadır.

Aynı şekilde zemin kaplamalar kapsamında ahşap kaplamaların kütlesel olarak yüzde 90’dan fazlasının, ahşap veya ahşap esaslı malzemelerden yapılmış olduğu kanıtlanmış olmaktadır. Bu kriter duvar kaplamalarını veya dış cephe kaplamalarını içermemektedir. Ekomark© Etiketi taşıyan ürünlerde geri dönüşümden kazanılan lifler ya da sürdürülebilir ormanlardan elde edilen ham liflerin kullanılmaktadır. İnsan sağlığına ve doğaya zararlı maddelerin kullanımı sınırlandırılmıştır.

Bunun yanında, Ekomark© Standardı kapsamında binalar için bir takım yeni kriterlerin belirlenme çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmada, proje ve yapım aşaması, kullanım ve bakım aşaması ve onarım ve yaşam sonu aşaması olmak üzere üç aşamalı kriterler belirlenecektir. Bu kriterlerin amacı, binaların yaşam ömrü sürecinde temel çevre etkilerine sınırlama koymaktır.

Belirlenecek kriterler, enerji, su ve malzeme tüketimini sınırlandırmaya, atık üretimini düşürmeye ve geri dönüşümünü sağlamaya, çevre dostu malzemelerin kullanılmasına, çevreye zarar vermeyen maddelerin kullanılmasına ve binaların doğru yönetilmesine teşvik edecektir.

Kuruluşumuz Ekomark©, binalar yanında başka ürün gruplarında da yeni kriterlerin geliştirilmesi ve uygulanması yönünde sorumluluk duygusu ile faaliyet göstermektedir.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.