trarzh-TWenfrdejarues

Kimyasal Ürünlerde Ekolojik Sertifika

Ekolojik etiket, firmaların ürün ve hizmetlerinde, doğayı koruduklarını, doğaya duyarlı olduklarını, çevreye verdikleri zararı en düşük seviyede tuttuklarını kanıtlayan bir etikettir. Bir çevre etiketi taşıyan ürünün, doğa koşullarına uygun yöntemlerle üretildiği, tüketildikten sonra kısa sürede kendiliğinden yok olduğu ve üzerindeki ambalajın çevreye zarar vermediği anlaşılır.

Kimyasallar günlük hayatımızın önemli bir bileşenidir, ancak bazı kimyasallar sağlığımıza veya çevremize ciddi zarar verebilir. Kimyasalların kullanımı ile kısmen açıklanabilecek sağlık problemlerinde artış var. İnsan yapımı kimyasallar, çevredeki en uzak yerlerde ve aynı zamanda vücutlarımızda bulunur. Kimyasallar her yerdedir. AB'de, REACH ve CLP'nin öncülüğünde insan sağlığına ve çevreye yüksek düzeyde koruma sağlamayı amaçlayan kapsamlı kimyasallar mevzuatına sahibiz. Biyositler, böcek ilaçları, eczacılık ürünleri veya kozmetik ürünler gibi belirli kimyasal maddeler kendi mevzuatlarına tabidir. Ayrıca, Avrupa Komisyonu, endokrin bozucuların, hormon sistemine müdahale eden kimyasalların olumsuz sağlık etkilerine neden olan zorlukları ele almaktadır.

Doğanın korunması bugüne kadar hiç olmadığı boyutta önem taşımaktadır. Ekosistem çok büyük bir tehlike altındadır. Birçok çalışmada, üretimde kullanılan kimyasal maddelerin, sağlığı olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştır. Bundan en fazla çocuklar ve üretimi yapan çalışanlar etkilenmektedir. Bu bakımdan ekolojik üretim sağlık risklerini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yanında ekolojik üretim toprak ve su kaynaklarını da korumaktadır. Önemli olan kimyasal maddeler kullanarak değil doğal maddelerle toprağın verimliliğini arttırmaktır. Su kaynakları ise bütün canlılar için vazgeçilmez olandır. Su kaynaklarının korunması açısından ekolojik üretimde sentetik kimyasal maddelerin kullanımı yasaktır.

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan Ekomark© Standardı, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ürün gruplarını esas almaktadır. Eko-Etiket sistemi içinde çeşitli ürün ve hizmet grupları için ekolojik etiket kriterleri belirlenmiştir. Bu ürün grupları arasında doğrudan kimyasal ürünler adını alan bir grup yoktur. Ancak dolaylı şekilde birçok üretimde kimyasallar geçmektedir. Örneğin temizlik ürünleri gurubu içinde yer alan, genel temizleyiciler, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanları, bulaşık makinesi deterjanı ve sabun, şampuan ve saç kremleri gibi ürünlerde kimyasallar kullanılmaktadır. Bunun yanında en fazla kimyasal kullanılan ürün grubu tekstil ürünleridir. Yine bahçe malzemeleri ürün grubunda yetiştirme ortamı ve toprak iyileştiriciler, ayrıca ev ürünleri grubunda boya ve vernikler, kimyasal madde içeren ürünlerdir.

Bu ürünlerin, belirlenen kriterler içinde üretildikleri tespit edildiği takdirde firmalara Ekomark© Etiketi kullanım izni verilmektedir. Ekomark© Etiketi kullanılan ürünlerin, bu şekilde doğaya uygun üretildikleri ve tüketildikleri sırada insan sağlığına zarar vermedikleri kanıtlanmış olmaktadr.

Firmaların dış pazarlara açılabilmesi ve rakipleri ile mücadele edebilmesi için artık daha fazla ekolojik üretime yönelmeleri gerekmektedir.

Kimyasal ürünlerde ekolojik sertifika konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Etiketi hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.