trarzh-TWenfrdejarues

Organik Ürün Sertifikası

Organik Ürün Sertifikası Organik Ürün Sertifikası

Organik ürün belgesi, doğa ve çevre ile uyumlu bir üretim metodu olan organik imalatlar, çiftlik ve yerel kaynakların faaliyetine dayanan kendine yeterli kapalı bir ağın meydana getirildiği ve nihai mamulün yerine tüm üretim aşamaların incelenip belgelendirildiği üretim ağıdır. Ekolojik ve organik sertifikasyon kuruluşları, ürünlerin organik ürün olarak kontrol edilerek imal edildiğini belgeleyen organik mamul sertifikası verirler.

Ekolojik ürünler, bazı kimyasal yan ürünler genellikle bitkisel ürünlerden elde edilirler. Çevreye ve kullanıcılarına zararsız olarak üretilmiştir. Doğal ekolojik dengeye uygun bir üretim metoduyla üretilen organik ürünlerdir.

ECOmark sektörde yer alan işbirlikçeliryle standardizasyon içtihatları çerçevesinde ekolojik ürünler için standart geliştirmiştir (doğal tekstil, yeşil deterjanlar, ekolojik ve organik ev kokuları, vb.). Bu standartta bahsedilen ürünler, çevre dostu işlemler kullanılarak elde edilen, bitkisel kaynaklı içeriklerden elde edilen ürünlerdir.

Doğal ve Organik ürün sertifikasyonu, kontrol ve belgelendirme kuruluşu olarak ECOmark kuruluşumuz, organik tarım yasası ve yönetmeliğinde belirtilen yetkilendirme esaslarına uygun inceleme ve sertifikasyonu gerçekleştirmektedir. Organik ürün sertifikaları, ürünlerin üretildiği arazinin toprak incelemelerinden başlayarak hasat, işleme, ambalajlama ve depolama halkalarındaki her safhasında gereken koşullara uyulduğunu belgelemektedir. Organik ürünler tarım dışında ise doğal ve ekolojik dengeye aykırı kimyasalların kullanılmadığını belgeler, Belgelendirme ağının 3 basamağı bulunmaktadır. Bunlar, üreticiler, satıcılar ve tarafsız inceleme gerçekleştiren sertifikasyon kuruluşlarıdır.

Sertifikasyon; organik tarım standartlarının belirlediği kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu işletmenin, ürünün ve girdinin mevzuata uygunluğunun değerlendirilerek belgelendirilmesidir. Bir ürünün organik olarak değerlendirilebilmesi ve etiketlenebilmesi için; ulusal ve uluslar arası otoriteler tarafından belirlenen organik tarım için uyulması gereken kuralları içeren yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için; müteşebbisler ECOmark gibi; Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından ve bağımsız kar amacı gütmeyen akreditasyon kuruluşlarından akredite olmuş, ulusal ve uluslar arası otoriteler tarafından yetkilendirilmiş bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından kontrol edilmelidir. ECOmark ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumları tarafından akredite olarak organik ürün sertifikası hizmeti vermektedir.

Sertifikasyon gönüllü olarak yapılan bir işlemdir. Belirli bir standarda göre çalışan herhangi bir kuruluş ürününün ya da verdiği hizmetin ECOmark gibi bir sertifikasyon kuruluşu tarafından belgelendirilmesini talep edebilir. Belgelendirme, sertifikasyon kuruluşunun gözlemlerini sürdürdüğü belli bir zaman periyodu için gerçekleştirilir.

İç pazarda, marketlerde, dükkanlarda ve hipermarketlerde, pazarlarda ve avmlerde satışa sunulan organik ürünlerin ambalajlarında, tarım ve köyişleri bakanlığının logosu ve yanında belgelendirme ve sertifikasyon kuruluşlarının (ECOmark) logosu bulunması ve organik ürünün ambalajında inceleme ve sertifika firması tarafından incelenip belgelendirmenin yapıldığına dair belge numarası belirtilmesi gerekmektedir. Eğer ambalajlar üzerinde ECOmark logosu ve belge numarası varsa satışa sunulan ürünler incelenmiş ve belgelendirmesi gerçekleşmiş organik olan ürünlerdir.

Organik gıdalar, basit olarak, yetiştirilmesinde ve işlenmesinde, genetik mühendisliğin, yapay ve benzeri gübrelerin, böcek ilaçlarının, yabani ot ve mantar öldürücü ilaçlarının, büyütme düzenleyicilerinin, hormonların, antibiyotiklerin, koruyucuların, renklendiricilerin, katkı maddelerinin, kimyasal kaplama ve parlatıcı maddelerin ve kimyasal ambalaj malzemelerinin kullanılmadığı gıda maddeleridir. Organik gıdalar, bitkisel ve hayvansal gıdaları içerir.

Organik Ürün ve Tarımının Avantajları Nelerdir?

Organik Tarım, tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç, pestisit, gübre gibi) olumsuz etkilerinin insan ve hayvan sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. Tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için kimyasal gübre ve zirai ilaçların hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerine aynı işi yapan organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan Ekolojik Tarım Sistemi geliştirilmiştir.

FAO ve Avrupa Birliği tarafından konvansiyonel tarıma alternatif olarak da kabul edilen bu üretim şekli değişik ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. Almanca ve Kuzey Avrupa dillerinde “Ekolojik Tarım”, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca’da “Biyolojik Tarım”, İngilizce’de “Organik Tarım” Türkiye’de ise "Ekolojik veya Organik Tarım" eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Organik ürün sertifikası almak için ECOmark ile çalışabilirsiniz.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.