trarzh-TWenfrdejarues

Ekomark© Logo ve Etiket Kullanımı Nasıl Yapılır

ECOmark Logoları <<

Doğanın korunması, çevre risklerinin düşürülmesi ve üretilen ve tüketilen ürün ve hizmetlerin çevre üzerindeki etkileri konusunda tüketiciler bugün çok daha fazla bilinçlidir. Tüketiciler aynı zamanda bu etkilerin daha iyi anlaşılması ve hafifletilmesi için yeni yöntemlerin geliştirilmesi konusuna da ilgi göstermektedir. Bu amaçla geliştirilen sistemlerden biri de Avrupa Birliği tarafından tasarlanan ekolojik etiket sistemidir. Birçok yerde bu sistem hayat boyu değerlendirme veya yaşam döngüsü değerlendirme olarak da ifade edilmektedir.

Bu sistem, ürün ve hizmetlerin üretilmesinden, tüketilmesine ve atık olmasına kadar yaşam döngüsü boyunca çeşitli aşamalarda çevresel performansının takip edilmesi ve iyileştirilmesi için imkan yaratmaktadır. Bu sistem, ürün ve süreç tasarımı veya yeniden tasarım çalışmalarında karar vericilerin bilgilendirilmesine de yaramaktadır. Ürün ve hizmetlerin pazarlama aşamalarında ekolojik etiket uygulamasına da yardımcı olmaktadır.

Ekolojik etiketi sistemi, bir ürünün üretilmesinde kullanılan hammaddelerin temin edilmesinden, üretilmesinden, tüketilmesinden, kullanım ömrü sonunda geri dönüşümünün sağlanmasına ve yok edilmesine kadar yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini dikkate almaktadır. Bu çevresel etkiler, kaynakların kullanımı ve salınımların çevresel sonuçları olabilir.

Ekomark© Standardı geliştirilirken de aynı yaklaşım benimsenmiştir. Ürün ve hizmetlerinin belirlenen kriterlere uygun olduğunu ve bunun kanıtlanmasını isteyen üretici firmalar kuruluşumuza başvurarak Ekomark© belgelendirme çalışması talep edebilirler. Hazırlanan prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında, ürün veya hizmetlerin çevre etkilerinin olmadığı veya çok düşük olduğu tespit edildiğinde firmaya, kuruluşumuz tarafından belirlenen Ekomark© Logosu ve Ekomark© Etiketi kullanma izni verilmektedir.

Hazırlanan Ekomark© Logosu, kuruluşumuza özgü tasarlanan bir logodur. Ekomark© Etiketi kullanım süresi, ilgili ürün için belirlenen çevre kriterlerinin geçerli olduğu süreye bağlıdır. İlgili ürün için belirlenen çevre kriterlerinin geçerlilik süresi bitmişse, bu ürün grubu için alınan Ekomark© Etiketi süresi de sona erer.

Ekomark© Logosu ve Ekomark© Etiketi, üretici firma tarafından, söz konusu ürünün ambalajı üzerine veya ürünün herhangi bir yerine konulabilir.

Ekomark© Logo ve Ekomark© Etiketi kullanımının nasıl olacağı konusunda farklı bilgilere ihtiyaç olursa, kuruluşumuz yöneticileri ve çalışanları destek olmaya hazırdır.

Benzer Standartlar (standarda göre)

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.