trarzh-TWenfrdejarues

ECO Friendly - Çevre Dostu Sertifikası

ECO Friendly - Çevre Dostu Sertifikası ECO Friendly - Çevre Dostu Sertifikası

ECO Friendly Çevre Dostu Belgesi doğrudan, hızlı ve verimli bir şekilde tek bir işaret ile çevre dostu ürünleri tanıtmak için üreticilere yardımcı olur. Geri dönüşüm malzemelerin içeriği, tehlikeli olmayan maddeler ve enerji verimliliği performansı kullanımı bilişim ürünlerinin tüketicilerin algıları önemli faktörlerdir. Çevre, sürdürülebilirlik ve marka bağlılığını gösterme açısından önemli bir etkendir. Dünyada sürdürülebilir yaklaşımın bir parçası olarak çevre dostu ürünler kullanmak isterler.
Ekolojik Etiket ECOmark® gibi çeşitli çevreye karşı duyarlılık kriterlerine dayanan ürünler dünyada ve ülkemizde daha fazla tercih edilmektedir.

Kazanımlar;
Yeniden Kullanma ve Geri Dönüşüm
Kaynakları Koruma
Enerjiyi Muhafaza Etme
Basit Atık İşleme
Çevrenin Korunması
Uzun Süre Kullanım

ECO Friendly Çevre Dostu Belgesi genellikle kalabalık pazar yerinde yeşil ve sürdürülebilir ürünlerin belirlenmesinde nihai tüketicilere ve alıcılara rehberlik edecektir. Tüketici ürünleri için gönüllü sürdürülebilir bir işarettir. ECO Friendly Çevre Dostu Belgesi, ilgili sertifikasyon gereklilikleri ile birlikte, çevre üzerindeki tüketici ürünlerinin etkisini en aza indirgemeyi hedeflemektedir. Çeşitli sürdürülebilirlik düzenlemeleri ve gereksinimleri uyum sağlamak için, ilgili sertifikasyon gereklilikleri ile beraber çalışır.

ECO Friendly Çevre Dostu Belgesi, endüstriyel ürünlerde ve tarımsal ürünlerde tüm aşamalarında insana ve ekosisteme zararlı hiçbir kimyasal girdi, katkı maddesi ve yöntem kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlerin ECOmark® tarafından onaylandığı ürünlere verilen işaretlerdir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından da 2010 yılında Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın düzenlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik esasları belirlemektir.

ECO Friendly ürün ya da organik ürün, söz konusu yönetmelik ve eklerine uygun şekilde, tohumdan hasata ve hasattan tüketicinin eline ulaşmasına kadar üretimin bütün süreçlerinde insan sağlığına zararlı herhangi bir kimyasal girdi veya katkı maddesi ya da yöntem kullanılmadan, yani canlılara ve doğaya zarar vermeden üretilen sertifikalı ürünlerdir. Tarım dışındaki ürünler ise yine aynı kapsamda kimyasal girdilerin insan sağlığına zararlı olmadan üretilen doğal parçalanabilirlik esaslı sağlıklı ürünlerdir.

ECO Friendly ürün kullanmakla, ruh ve beden sağlığı açısından sağlıklı ürünler tüketme ve gıda güvencesi hakkından yararlanılmış olmaktadır. Başta toprak, su ve enerji olmak üzere doğal kaynaklar korunmuş olmaktadır. Doğa sürdürülebilir şekilde kullanılmış olmaktadır. Ekosistem zarar görmemiş olmaktadır. Biyolojik çeşitlilik korunmuş olmaktadır. Gelecek nesiller için daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakılmış olacaktır.

ECO Friendly - Çevre Dostu Belgelendirmesi için ECOmark® ile iletişim kurabilirsiniz.

Benzer Standartlar (standarda göre)

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.