trarzh-TWenfrdejarues

Yağlarda Ekolojik Sertifika

Ekolojik etiket sistemlerinin hemen hepsi, ürünlerin yaşam döngüsü üzerine kuruludur. Herşeyden önce, ürün ve hizmetlerin insan sağlığına ve doğaya etkileri, yaşam döngüsü analizleri yapılarak ortaya konur. Bu analizler, ürün veya hizmetlerin üretim, kullanım ve atık durumlarındaki çevresel etkilerini ayrıntılı olarak ortaya çıkarmaya yarar. Ürünlerin hammadde ve enerji girdileri, üretim süreçleri, paketlenmesi, üretimin tamamlanmasından sonra depolanması ve sevkedilmesi, tüketicilere sunulması ve tüketilmesi ve nihayet kullanım sonrası atık olarak yok edilmesi aşamaları, yani kısaca bir ürünün tüm yaşam döngüsü, çevresel etkiler bakımından analiz edilmektedir.

Üretim aşamalarında hammadde ve enerji tüketiminin düşürülmesi, zehirli kimyasal maddelerin kullanılmaması, bütün emisyon ve atıklarda bulunan zehirli madde miktarının azlatılması, ürünlerin yukarıda açıklanan bütün yaşam döngüsü süresince olumsuz etkilerinin en düşük seviyeye çekilmesi konularında artık bütün ülkeler dikkatli davranmakta ve çevrenin kirlenmesi ve doğal kaynakların tükenmesi konusunda endişe duymaktadır.

Avrupa Birliği tarafından geliştirilen Eko-Etiket sisteminde ürün grupları arasında yağlar da bulunmaktadır. Yağlar ürün grubu, profesyonel kullanıcılar ve bireysel tüketiciler tarafından kullanılmak üzere piyasalara sunulan, gres yağı, hidrolik yağlar, iki zamanlı motor yağları, testere yağlar, beton ayırıcılar ve bunlar gibi geri dönüşü olmayan yağları kapsamaktadır.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Ekomark© Standardı da, aynı şekilde endüstriyel yağlar ürün grubu için belirlenen kriterlere uygun olmak koşulu ile Ekomark© Etiketi kullanım izni vermektedir. Ekomark© Etiketi kullanılan yağlar kullanıldıkları sırada doğada su ve toprak üzerinde en düşük etkiye sahiptir. Bu yağların karbondioksit emisyonu düşüktür. Üretimde kullanılan yenilenebilir hammadde oranı ise yüksektir. Kriterlerde gösterilmiş olan belli zararlı maddeleri içermemektedir. Bunun yanında bu yağların yüksek performans garantisi vardır.

Ekomark© Standardı’nın hedefinde insan sağlığının ve doğa koşullarının korunması bulunmaktadır. Yakında Avrupa Birliği’ne uygum çalışmaları kapsamında ekolojik etiket yasası çıkarılmış olacaktır. Firmaların bu anlamda hazırlıklı olması açısından bugünden ürettikleri endüstriyel yağlar için işletmelerinde Ekomark© Standardı’nı kurmaları ve ürünleri için Ekomark© Etiketi kullanım izni almaları menfaaetlerine olacaktır.

 

Yağlarda ekolojik sertifika konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Etiketi hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.