trarzh-TWenfrdejarues

Ekomark© Belgelendirme Test Aşaması

Firmalar, ürün ve hizmetleri için Ekomark© belgelendirme başvurusu yaptıklarında ve sözleşme imzaladıklarında, kuruluşumuz Ekomark©, ön değerlendirme sonrası başvuru talebini Belgelendirme kuruluşuna gönderir ve kuruluştan görüş bekler. Arkasından Ekomark© Etiketi için başvurusu yapılan ürün veya hizmetlerin istenilen kriterleri karşıladığını kanıtlayacak, bilgi, beyan, belge, test sonuçları ve benzeri dokümanlar yanında üründen bir numune talep edilir. Bu numune ürünlerin test ve analizlerini sağlamak amacı ile alınmaktadır.

Numune üzerinden test ve analiz çalışmalarını üretici firma kendisi yaptırıp test sonuçlarını kuruluşumuza getirebileceği gibi, bu testler alınan numune üzerinden kuruluşumuz tarafından da yaptırılabilir. Ancak burada önemli olan iki nokta bulunmaktadır. Birinci nokta belgelendirme talep edilen ürünler için hangi testlerin yapılması gerektiği, ikinci nokta ise bu testlerin nerede ve nasıl yaptırılacağıdır. Bu her iki konuda da kuruluşumuz Ekomark©, uygulanan Ekomark© Standardı esasları gereğince belgelendirme talep eden firmalara bilgi vermek zorundadır.

Bunun yanında söz konusu testlerin mutlaka ISO 17020 ürün uygunluk değerlendirme İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak faaliyet gösteren laboratuvarlarda veya bu standarda denk kabul edilen bir sistem tarafından akredite edilen bir laboratuvarda yaptırılması gerekmektedir. Bu konuda Avrupa Akreditasyon Kurumu’nun web sitesinde, laboratuvarın bir listesi yer almaktadır.

Test ve muayene çalışmaları tamamlandıktan sonra kuruluşumuz Ekomark©, bir teknik dosya hazırlayarak belgelendirme komitesine gönderir ve sonuçların değerlendirilmesini talep eder.

ECO Label™, Eko-Etiket Yönetim Kurulu’nda, kriter geliştirme ve revize işlemlerinden sorumlu çalışma grubu, ürünlerin bütün yaşam döngüsünü ele almakta ve bu süre içinde çevreye verdikleri olumsuz etkileri azaltmak için her bir ürün grubu için kriterler geliştirmektedir. Çalışma grubu yılda yaklaşık üç kere toplanır ve kritelerin uygulanabilirliğini, çeşitli geliştirme analizleri, çevre ve pazar araştırmaları ve ürünlerin mevcut yaşam döngüsünü dikkate alarak ya revizyona gider ya da gerekiyorsa yeni analizler yapar ve bir taslak hazırlar. Taslak en son Eko-Etiket Yönetim Kurulu’nda onaylanır ve yayınlanır. Bu karalar daha sonra her ülkenin kendi yasama kurullarında oylanır.

Doğal olarak bütün ürünlerin veya hizmetlerin yaşam döngüleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle her ürün çeşidinin kendine özgün özelliklerine uyacak özel kriterler geliştirilmektedir. Bir yandan da üretim süreçlerindeki değişimler ya da kullanılan ana ve sarf malzemelerdeki evrilme, bir takım revizyonları da zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle Eko-Etiket Tüzüğü Avrupa Birliği tarafından en son 2010 yılında revize edilmiş ve yayınlanmıştır (66/2010/EC sayılı Eko-Etiket Tüzüğü).

Özetle, Ekomark© belgelendirme çalışmalarının önemli bir adımı olan testler, Ekomark© Etiketi konulacak ürünün, hammadde ekstrasyonundan üretilmesine, tüketilmesine ve yok edilmesine kadar, bütün yaşam döngüleri boyunca çevreye olan etkilerinin düşürülmüş olduğunu tespit etmeye yaramaktadır. Bu açıdan Ekomark© Etiketi, enerji kullanımı, atıkların azaltılması ve çevre bilincinin yükselmesine de katkı sağlamaktadır.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.