trarzh-TWenfrdejarues

Ekomark© Nedir

Ekolojik etiketlerin gerekliliği ve neden önemli olduğu şu şekilde açıklanabilir:

  • Ekolojik etiketler bugün Bütün Avrupa ülkelerini kapsamaktadır. Hatta dünyaya yayılmış durumdadır.
  • Avrupa Birliği, kamu ihalelerine katılan firmalardan büyük oranda yeşil ürün kullanmaları teşvik etmektedir. Bu yüzden kamu ihalelerine katılacak firmaların çevreye duyarlı ürün tedarik etmeleri gerekmektedir. Firmalar bunu kanıtlamak amacı ile ürün ve hizmetlleri için ekolojik etiket talep etmektedir.
  • Tüketicilerin gittikçe bilinçlenmelerinin bir sonucu olarak, çevreye duyarlılık konusunda tüketicilerin üretici firmalar üzerindeki baskıları artmaktadır.
  • Ekolojik etiket kullanan firmalar ürün ve hizmetleri ile, kendileri için bir farkındalık yaratma fırsatı bulmaktadır. Ekolojik ürün standartları açısından ekolojik etiketler üretici firmalar için önemli bir referans olmaktadır.
  • Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından da, Avrupa dışında Çin, Meksika, Hindistan, Kenya ve Güney Afrika gibi ülkelerde ekolojik etiketlerin uygulama alanını genişletme çalışmaları yapılmaktadır. Bu ülkeler aynı zamanda ülkemizin de dünya pazarında rekabet ettiği ülkelerdir.

Kuruluşumuz Ekomark©, dünyadaki gelişmeleri de yakından izleyerek tamamen özgün bir şekilde ve ülkemiz koşullarına ve yasal düzenlemelerine uygun bir şekilde Ekomark© Standardı’nı geliştirmiştir. Bu standartın temelinde Avrupa Birliği tarafından uygulanan Eko-Etiket sistemi bulunmaktadır.

Uyum çalışmaları kapsamında, Avrupa Birliği tarafından açılan Çevre Faslı çerçevesinde ülkemizde ekolojik etiketler yasasının çıkması gerekmektedir. Ancak bu çalışmalar henüz tamamlanmamıştır. Bu nedenle kuruluşumuz yabancı bir akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur. Üretici firmalara bu yetkiye dayanarak Ekomark© Etiketi kullanma izni verilmektedir.

Ekomark© Etiketi için başvuru yapan üretici firmaların bu talepleri bir ön değerlendirmeden geçirilir ve uygun bulunursa belgelendirme çalışmalarına başlanır. Gerekli testler tamamlandıktan sonra sonuçlar kabul edilebilir değerler içindeyse firmaya, ürün tanıtımları ve pazarlama faaliyetlerinde Ekomark© Etiketi’ni kullanabilmesi için izin verilir. Bu izin web üzerinde Ekomark veri tabanında yayınlanır. Bu nedenle verilen izinler bütün dünyada geçerli olmaktadır.

Ekomark© Standardı, ürün ve hizmetleri üzerine Ekomark© Etiketi’ni koyma izni alan firmalara ciddi bir rekabet avantajı sunmaktadır. Ayrıca Ekomark© Etiketi, bu ürün ve hizmetlerin güvenilirliği konusunda da bir kanıt olmaktadır.

 

Ekomark© Standardı ve Ekomark© Etiketi konularında daha ayrıntılı bilgiler almak için kuruluşumuz yöneticilerine başvurabilirsiniz.

Benzer Standartlar (standarda göre)

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.