trarzh-TWenfrdejarues

Ekomark© Prosedürler

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen ve tamamen özgün bir standart olan Ekomark© Standardı, bir kalite yönetim sistemi standardı değildir. Firmalar tarafından tüketicilere sunulan ürün ve hizmetlerin, insan sağlığına ve doğanın korunmasına karşı ne kadar duyarlı olduğunun kanıtlanmasına yönelik bir standarttır. Ancak elbette ürün ve hizmetlerin üzerine iliştirilen Ekomark© Etiketi, söz konusu ürün ve hizmetlerin kaliteli olduğunun da bir göstergesidir. Bu yaklaşımdan yola çıkan kuruluşumuz, talep eden firmalara ürün ve hizmetlerinin tanıtımında ve pazarlamasında Ekomark© Etiketi kullanma iznini verirken uygulayacağı bir takım prosedürler hazırlamıştır. Faaliyetleri sırasında bu prosedürlere uygun hareket ettiği sürece, firmalara kusursuz ve kaliteli bir hizmet verilmiş olmaktadır. Bu prosedürlerin isimleri ve kapsamları şu şekildedir:

  • Ekomark© Belgelendirme Başvuru Prosedürü

Ürün veya hizmetleri için Ekomark© Etiketi kullanma izni talep eden firmaların nasıl başvuru yapacakları ve kuruluşumuzun bu başvuru talebini aldıktan sonra nasıl ön değerlendirme yapacağı bu prosedürde açıklanmıştır.

  • Ekomark© Belgelendirme Sözleşme Prosedürü

Başvuru alındıktan ve ön değerlendirme yapıldıktan sonra belgelendirme talep eden firma ile nasıl sözleşme yapılacağı, bu sözleşme koşullarının neler olacağı ve her iki tarafa düşen sorumluluk ve yükümlülükler bu prosedürde açıklanmıştır.

  • Ekomark© Belgelendirme Numune Kabul Prosedürü

Ekomark© Etiketi konulacak ürünün, test ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi için, firmadan nasıl numune talep edileceğine ve bu numunenin hangi özellikleri taşıması gerektiğine yönelik esaslar bu prosedürde açıklanmıştır.

  • Ekomark© Belgelendirme Test Prosedürü

Ürün testlerinin mutlaka ilgili standartlara uygun faaliyet gösteren, yetkin ve akredite olmuş laboratuvarlarda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu laboratuvarların nasıl belirleneceği ve hangi test ve analiz çalışmalarının yapılması gerektiği bu prosedürde açıklanmıştır.

  • Ekomark© Belgelendirme Onay Prosedürü

Test ve analiz çalışmaları tamamlandıktan ve numunenin tespit edilen kriterlere uygun olduğu kanıtlandıktan sonra onay işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği bu prosedürde açıklanmıştır.

  • Ekomark© Belgelendirme Etiket Kullanım İzninin Verilmesi Prosedürü

Ekomark© belgelendirme çalışmalarının bu son aşamasında firmalara Ekomark© Etiketi kullanma izninin ne şekilde verileceği, bu etiketin ürün ve hizmetler üzerinde nasıl kullanılması gerektiği ve bu etiketi kullanan firmaların sorumlulukları bu prosedürde açıklanmıştır.

 

Bugün gelinen noktada Avrupa Birliği tarafından belirlenen ürün grupları içinde yer alan ürün ve hizmetler, henüz bu ürün grubunda piyasadaki ürün ve hizmetlerin sadece yüzde 25’ini kapsamaktadır. İnsan sağlığı ve çevrenin korunması açısından diğer ürün ve hizmetler için de kriterlerin belirlenmesi gerekmektedir. Ekomark© Standardı’nın da amacı ortaktır. Ekolojik etiketleri uygulaması ile tüketicilerde farkındalık yaratmak ve bu yoldan üretici firmaları ekolojik etiketlere başvurmaya teşvik etmektir. Ürün ve hizmetlerin tamamı doğaya duyarlı yöntemler ile üretilmiş olacaktır. Kuruluşumuzun vereceği Ekomark© Etiketi, bu yeni ve hızla gelişen pazarda pay sahibi olmak ve mevcut pazar payını korumak isteyen üretici firmalar için önemli bir ticari avantaj sağlayacaktır.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.