trarzh-TWenfrdejarues

Çevre Dostu Ürün Belgelendirme

Çevre Dostu Ürün Belgelendirme Çevre Dostu Ürün Belgelendirme

ECOmark doğrudan, hızlı, etkin ve verimli bir şekilde tek bir işaret ile çevre dostu ürünleri tanıtmak için üreticilere yardımcı olur. Doğal ekolojik dengeye uygun, geri dönüşüm malzemelerin içeriği, tehlikeli olmayan maddeler, insan sağlığına zararlı kimyasal içermeyen, zararlı boyar maddeler ve sentetiklerden uzak ve enerji verimliliği performansı kullanımı bilişim ürünlerinin tüketicilerin algıları önemli faktörlerdir. Çevre, sürdürülebilirlik ve marka bağlılığını gösterme açısından önemli bir etkendir.

ECOmark genellikle kalabalık pazar ülkelerde ekolojik, organik ve sürdürülebilir ürünlerin belirlenmesinde nihai tüketicilere ve alıcılara rehberlik eder. Tüketici ürünleri için gönüllü sürdürülebilir bir ekolojik işarettir. ECOmark, ilgili sertifikasyon gereklilikleri ile birlikte, çevre üzerindeki tüketici ürünlerinin etkisini en aza indirgemeyi hedeflemektedir. Çeşitli sürdürülebilirlik düzenlemeleri ve gereksinimleri uyum sağlamak için, ilgili sertifikasyon gereklilikleri ile beraber çalışır. Ekoloji etiketleme sistemi standartları ve harmonize ekolojik standartları referans alarak ürün ve hizmet üzerine etkin ekolojik çevre yönetimi sergiler.

Çevre Dostu Ürün Belgelendirmesi Faydaları
Ürünlerin sürdürülebilirlik ve çevre dostu olmasını teşvik ederek rekabet avantajı elde edilmesi.
Ekolojik ürünler sunarak pazarın zarar riskini en aza indirmek.
Pazara daha çabuk girebilme.
Çevreye ve topluma olan bağlılığını göstermek.
Ekolojik ürünler sunarak insan sağlığı önemini benimsemek.
Doğal parçalanabilirlik artırarak yeşil ve doğal çevreyi benimser.
Üretici firmalar bu sistem sayesinde üretim faaliyetlerini ve yöntemlerini iyileştirmiş olmaktadır.
Bu etiket, ürünün üretilmesinden atık olmasına kadar bütün yaşam döngüsü boyunca çevre etkilerinin en düşük seviyede olduğunu garanti etmektedir.

Ekosistemlerde bir enerji ve besin zinciridir, ana kaynak ise güneştir. Enerji ve maddeler ekosistem içinde bir döngü yaratırlar. Doğada canlılığın devam edebilmesi için bazı önemli maddelerin, tüketildiği oranda yeniden üretilmesi gerekir. Bütün canlılar için azot çok önemlidir. Her canlının, organik veya inorganik olarak azotu temin etmesi gerekir. Aynı şekilde su bütün canlılar için vazgeçilmez bir maddedir. Bu maddelerin, döngüsü olmak zorundadır. Basit bir anlatımla ekolojik döngü, canlılar tarafından doğada kullanılan bir takım maddelerin, yeniden kullanılabilir duruma gelmesi ve bu sürecin sürekli devam etmesi olayıdır.

Ancak ekolojik döngüler çeşitli yollardan ama özellikle insan müdahaleleri ile olumsuz etkilenmektedir. Örneğin nüfusun hızla yükselmesi, teknolojinin gelişmesi, şehirleşme ve sanayinin ilerlemesi toplumların suya olan talebini artırmıştır. Suyun aşırı kullanılması, şehirleşme ve nüfusun artması, sanayide su kullanımının artması, yeni baraj ve kanalların yapılması, bitki örtüsünün tahrip olması hep suyun ekolojik döngüsünü bozan faktörlerdir.

Ürünlerin ekolojik denge içinde ve en organik yollardan üretilmesi, üretimi hızlandıracak veya erken olgunlaştıracak kimyasalların kullanılmaması, kullanılan tohumların ve fidelerin en saf hallerinin kullanılması ve bitkilerin genetiği ile oynanmamış olması çok önemlidir. Ne yazık ki ticari kaygılar ağır basmakta ve hiç arzu edilmeyen üretim yöntemlerine başvurulmaktadır. Bu durum hem bu ürünleri kullanan tüketicilerin sağlıkları için bir tehlikedir hem de bu şekilde gerçekleştirilen üretim, toprağa, suya ve havaya zarar vermektedir. Çevrenin kirlenmesine neden olmaktadır.

Etkileri ulusal ve uluslararası boyutlarda görünse de aslında tehlikenin çok daha büyük olduğu ve küresel anlamda dünyanın yaşanabilir olmasında son derece tehlike yarattığı artık bilinen bir gerçektir.

Çevre Dostu Ürün Belgesi almak için ECOmark kapsamında ürün ve hizmet değerlendirmesi talep edebilirsiniz.

Benzer Standartlar (standarda göre)

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.