trarzh-TWenfrdejarues

Enerji Ürünleri Eko Belgelendirmesi

İçinde bulunduğumuz yüzyılda işletmelerin ticaret, üretim ve iş yapma şekillerine yöne veren en önemli faktör şeffaflık olmuştur. Bir ürün veya hizmetin ne zaman, hangi koşullar altında ve nerede üretildiği, üretiminde hangi hammaddelerin kullanıldığı, nasıl ambalajlandığı ve dağıtımının nasıl yapıldığı, nasıl kullanılması gerektiği ve kullanım sonrası nasıl yok edileceği ve nasıl yeninden değerlendirilebileceği gibi bütün bilgiler tüketiciye sunulmak zorundadır. Ticaretin bu kadar küreselleştiği günümüz dünyasında bir ürünün yukarıda açıklanan yaşam döngüsü her zaman bir ülkenin ulusal sınırları içinde gerçekleşmiyor. Bu döngü biren fazla ülkenin sınırlarını geçebiliyor. Bu şekilde uluslararası alana yayılması ile birlikte dünyanın her bir köşesi üretim, dağıtım ve tüketim anlamında büyük bir ağ oluşturuyor. Bu yüzden de ürünlerin tüm yaşam döngüsünün, güvenilir ve net verilerle ve belirlenmiş kriter ve standartlarla kontrol altında tutulması gerekiyor.

Bugün bu kontrol trafiği ekolojik etiketler ile sağlanabilmektedir. Bütün bu yaşam döngüsünün izlenmesinde ekolojik etiketleri kritik bir görev üstlenmiş durumdadır. Dünya genelinde ekolojik etiketlerin sayısı üçyüzü geçmiş durumdadır. Her ne kadar gönüllülük esasına dayansa da ekolojik etiketler, giderek ticari faaliyetin temel unsurlarından biri haline gelmiştir ve bir iş yapış şekli olarak kabul edilmektedir.

Kuruluşumuz Ekomark© da aynı düşünce ve sorumluluk duygusu ile, Ekomark© Standardı’nı geliştirmiştir. Ekomark© Standardı tamamen ülkemiz koşullarına, ihtiyaçlarına ve yasal düzenlemelerine uygun şekilde tasarlanmıştır.

Ürün ve hizmetlere iliştirilecek Ekomark© Etiketi sayesinde bu ürün ve hizmetlerin çevresel etkileri, yaşam döngüsü boyunca izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu şekilde işletmelerin risklerini düşürmesinde, yeni fırsatlar yakalamasında, faaliyetlerini genişletmesinde, pazarlarda sürekliliğini sağlamasında ve yeni pazarlara girişinde Ekomark© Etiketi önemli bir fayda sağlamaktadır.

Ekomark© Standardı’nın uygulandığı ürün grupları içinde özellikle enerji konusuna yönelik bir ürün grubu yoktur. Ancak kriterler için belirlenen ürün grupları tek tek ele alındığında her bir ürün grubu kendi içinde hava, su ve enerji kullanımı gerektirmektedir. Bu açıdan ürün bazında enerji kaynaklarının etkili kullanımına yönelik kriterler ayrı ayrı ele alınmalıdır.

Benzer şekilde kriter geliştirme çalışmaları sürdürülen bir takım ürün grupları için de enerji tüketimi ve enerji kaynaklarının korunmasına yönelik kriterler belirlenecektir. Bu ürün grupları içinde şunlar dikkat çekmektedir: ofis aydınlatma ürünleri, ev aydınlatma ürünleri, ev soğutma ürünleri, ısı pompaları, masa üstü bilgisayarlar, diz üstü bilgisayarlar, baskı makineleri, çamaşır makinaları, ısıtma sistemleri, su tüketen ürünler, görüntüleme cihazları, evde kullanılan pişirme ürünleri, oyuncaklar, sıhhi ürünler ve armatürler.

Bu çalışmalarda kuruluşumuz Ekomark© da kendi üzerine düşeni yapmaktadır. Dünya nüfus hızla artıyor ve kaynaklar aynı hızla tüketiliyor. Bu anlamda enerjinin verimli kullanılması ve çevre kirliliği konularında insanların daha fazla bilinçlenmesi gerekiyor. Tüketicilerin benzerlerine göre daha fazla çevreye duyarlı ürün ve hizmetleri ayırt etmeleri bu nedenle çok önemlidir. Ekomark© Etiketi bunu sağlamak amacı ile verilmektedir.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.