trarzh-TWenfrdejarues

Ekoloji Nedir

Ekoloji ifadesinin dilimizdeki karşılığı doğa bilimidir. Ekoloji, canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Canlılar dendiği zaman insan, hayvan ve bitkilerden oluşan topluluklar ifade edilmektedir. Çevre, bir canlının yaşaması ve neslini devam ettirebilmesi için gerekli olan uygun ortamdır. Bu ortam hava, su, toprak ve ışık gibi faktörlerden oluşur. Bugünlerde sıkça kulağa çalışan ekosistem ifadesi ise, canlı ve cansız çevrenin tamamını ifade etmek için kullanılır.

Ekoloji, canlıların organları ve bu organların yaşam süreçleri ile ilgilenmez. Önemli olan canlıların içinde bulundukları yaşam ortamı ve diğer canlılar ile olan karşılıklı ilişkileridir. Yani ekoloji, bütün canlılar üzerinde etkisi olan ve bütün canlılar için ortak olan temel konularla ilgilenmektedir.

Aslında akarsulardan göllere, atmosferden yer altı sularına, kıtalardan okyanuslara, mikro organizmalardan insanlar ve bitkiler dünyasına kadar bütün canlı ve cansız varlıklar arasında son derece düzgün işleyen bir sistem bulunmaktadır. Belki de bu nedenle bugün ekoloji, çevre ve insan sözcükleri bir bütün olarak kullanmaktadır. Bütün canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için diğer canlılar ile ve çevre ile ilişki kurmak zorundadır. Son yıllarda yaşanan yüksek nüfus artışı, sanayi ve teknoloji alanlarında yaşanan baş döndürücü gelişmeler, doğal kaynakların giderek tükenmeye başlaması, ciddi çevre sorunları yaratmaktadır ve sorumlu kişi ve kuruluşları ürkütmektedir.

Daha teknik olarak ifade etmek gerekirse, yerden on kilometre yükseklikte bulunan atmosfer tavanı ile yerden on kilometre derinde bulunan okyanus tabanı arasında kalan alan, canlılar için barınma alanıdır. Bu alana biyosfer adı verilir. Ekoloji bilimi işte bu 20 kilometrelik dikey alan içinde yaşayan canlıların birbirleri ile olan ilişkilerini ve yaşama şekillerini inceler.

Kuruluşumuz Ekomark©, doğanın insan eliyle tüketilmesinin ve yukarıda açıklanan ciddi çevre sorunlarının önüne geçmek için, sorumluluk duyugusu ile hareket etmektedir. Kuruluşumuz tarafından geliştirilen ve tamamen özgün bir standart olan Ekomark© Standardı bu amaçla tasarlanmıştır. Kuruluşumuz doğanın korunmasına ve insan sağlığına özen göstermektedir. Bu sorumluluğu duyan firmalara verilen Ekomark© Etiketi kullanım izni de bu yöndeki çabaların bir sonucudur.

 

Ekoloji konusunda daha fazla bilgi almak için kuruluşumuz yöneticilerine başvurabilirsiniz.

Benzer Standartlar (standarda göre)

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.