trarzh-TWenfrdejarues

Ekomark© Belgelendirme Onay Aşaması

Ürün ve hizmetlerinin üzerine Ekomark© Etiketi koymak isteyen firmaların başvuru talepleri alındığında, önce bir firma ile bir sözleşme imzalanmaktadır. Bu sözleşme, kuruluşumuz tarafından verilecek hizmetin koşullarını ve her iki tarafa düşen sorumluluk ve yükümlülükleri açıklamak içindir. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte kuruluşumuz Ekomark© belgelendirme çalışmalarını başlatır ve bu çerçevede önce firmadan, ürün veya hizmetlerin Eko-Etiket kriterlerini karşıladığını kanıtlayan belgeler, beyanlar, test sonuçları ve benzeri bilgileri talep eder. Ayrıca bir teknik dosya hazırlayarak değerlendirilmesi amacı ile belgelendirme komtiesine gönderir. Komite başvuru sürecinde gerekli teknik desteği vermekle sorumludur. Bu desteği sağlamak üzere belgelendirme kuruluşu bünyesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi’ne bağlı olarak Çevre Yönetim Sistemi ve Ekolojik Etiket komtesi kurulmuştur.

ECO Label™ değerlendirme çalışmalarını üç ay içinde tamamlamak zorundadır. Bu süre içinde bir eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilirse, firmaya durum bildirilir ve bunların altı ay içinde tamamlanması istenir. Firmanın bu süre içinde bütün eksiklikleri tamamlaması ve uygunsuzlukları gidermesi gerekmektedir. Bu süre aşıldığı takdirde yapılan başvuru geçersiz olur ve belgelendirme süreci durur. Bu durumda firmanın daha sonra süreci yeniden başlatması gerekmektedir.

ECO Label tarafından başlatılan Eko-Etiket ya da ekolojik etiket uygulaması sayesinde tüketiciler, doğaya özen gösteren daha yeşil ürün ve hizmetlere kolayca ulaşabilmektedir. Kuruluşumuz tarafından belgelenen ve Ekomark© Etiketi taşıyan ürün ve hizmetler, gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışındaki herhangi bir ürün veya hizmet için olabilir. Kısa sürede ECO Label™ tarafından lisans verilen ürün ve hizmet sayısı bini geçmiş durumdadır ve bu sayı sürekli artmaktadır. Bir taraftan da ürün gruplarında, değişen teknolojilere, yöntemlere ve yeniliklere bağlı olarak revizyonlar yapılmaktadır.

Bu açıdan, Ekomark© Etiketi taşıyan ürün ve hizmetler ile ilgili olarak eğer Avrupa Birliği tarafından kriterler güncellenmişse, bu ürün ve hizmetlerin de 12 ay içinde yeni kriterlere uyum sağlaması gerekmektedir. Yani mevcut izinlerin süresi, bu geçiş süresi sonuna kadar uzatılmış olmaktadır. Yine de üretici firmalar, önceki kriterlere uygun şekilde üretilen ürünlerin geçiş süreci sona erdikten sonra, altı ay daha Ekomark© Etiketi’ni kullanabilirler. Bu yüzden belge üzerindeki izin geçerlilik süresi, kriterlerin değiştirildiği tarihten itibaren 12 ay sonrasıdır.

ECO Label™, ürün ve hizmetler için kriterler geliştirirken, bu ürün ve hizmetlerin en fazla hangi aşamada çevreye etki yaptığı konusunda odaklanır. Bu ise doğal olarak üründen ürüne değişir. Örneğin tekstil ürünlerine bir göz atılacak olursa, fabrikalarda bu ürünler boyanırken, ağartılırken veya basılırken çevresel etkileri yüksektir. Bu nedenle uzmanlar tekstil ürün grubu için kriterler belirlerken, üretim sırasındaki zararlı etkileri mümkün olduğunca düşürmeyi amaçlamıştır. Bunun yanında elektronik ürünler, kullanımları sırasında yüksek çevre riski yaratmaktadır. Bu ürün grubunda kriterler belirlenirken bu ürünlerin enerji tüketimlerine odaklanılmıştır.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.