trarzh-TWenfrdejarues

Yönetim Taahhüdü

Kuruluşumuz, ulusal ve uluslararası alanda geçerli olmak üzere, ülkemiz koşullarına, tüketim alışkanlıklarına, işletmelerin üretim yöntem ve faaliyetlerine ve yürürlükteki yasal düzenlemelere dayanarak tamamen özgün bir şekilde Ekomark© Standardı’nı hazırlamıştır. Henüz ülkemiz Avrupa Birliği direktifleri kapsamında istenen çevre yasasını çıkarmış değildir. Bugünkü koşullarda ülkemizde bir ekolojik etiket sistemi resmi olarak yürütülmemektedir. Bu nedenle kuruluşumuz yabancı bir akreditasyon kuruluşuna akredite olmuştur ve aldığı yetkiye dayanarak ülkemizde, ürün ve hizmetlerini Ekomark© Standardı’nın istediği kriterlere uygun hale getiren firmalara ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanmak üzere Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir.

Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar her ne kadar bir belgelendirme faaliyet olarak görülse de, aslında bu faaliyetlerimiz bir kalite sistemi gibi algılanmamalıdır. Bu nedenle uygun görülen firmalar kalite belgesi benzeri bir sertifika verilmemekte sadece ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanmaları için Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir. Bu bir lisanstır. Bu yüzden de bu etiketi taşıyan ürünlerin kalitesini değil insan sağlığı ve çevre koşulları açısından zararlı bir etki göstermediğini kanıtlamaktadır. Elbette bir ölçüde bu etiketi taşıyan ürün ve hizmetlerin kaliteli olduklarından da bahsedilebilir.

Bu nedenle kuruluşumuz yönetimi, ürünlerin kalitesini değil, doğal yollardan üretildiğini, üretimi sırasında doğaya bir zarar verilmediğini, bu ürünü tüketen kişilerin sağlıklarına bir zarar gelmeyeceğini, ürün ambalajının doğada kendiliğinden ve kısa sürede yok olacağını, ambalajların geri dönüşümünün sağlandığı taahhüt etmektedir.

Kısaca yönetim taahhüdü, ürünün hammadde girişinden, üretim aşamalarına, ambalajlanmasına, depolanmasına, sevkedilmesine, tüketilmesine ve atık halde yok olmasına kadar bütün yaşam döngüsü boyunca doğanın korunduğuna, doğaya bir zarar verilmediğine veya doğaya verilen zararın en düşük seviyede tutulduğuna yöneliktir.

Yönetim taahhüdümüz, sürdürülebilir üretim faaliyetlerini temin etmek içindir. Ekomark© Standardı’nın en önemli hedefi doğayı korumaktır. Sürdürülebilir üretim faaliyetleri ile gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak hedeflemektedir. Ekomark© yönetimi bugünün ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden, doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmayı taahhüt etmektedir.

 

Kuruluşumuzun yönetim taahhüdü hakkında farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Standardı hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.