trarzh-TWenfrdejarues

Ekomark© Politikaları

Doğa kirlenmektedir ve doğanın daha fazla kirlenmesinin önüne geçmek bütün insanların ve resmi veya özel bütün kuruluşların yükümlülüğüdür. Kuruluşumuz Ekomark© Standardı’nı hazırlarken öncelikle ülkemizin, arkasından yerkürenin doğal kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir tüketim anlayışının yerleşmesini hedeflemiştir.

Kuruluşumuzun bu çalışmada güttüğü politikalar şu şekilde açıklanabilir:

  • Üretim tesislerinin ve işletmelerin, sürdürülebilir bir üretim nalayışını benimsemeleri gerekmektedir. Avrupa Birliği başta olmak üzere bütün sorumlu kuruluşlar tarafından geliştirilen çevre koruma önlemlerinin kuruluşumuz yaklaşımı ile uyumlulaştırılmasına çalışılmaktadır.
  • Kuruluşumuz Ekomark© Standardı kritelerinin onarıcı değil önleyici olmasını öngörmektedir. Problemler henüz ortaya çıkmadan önlenmelidir ve kuruluşumuz çevre politikalarını bu yönde geliştirmektedir.
  • Kuruluşumuz çevre politikaları gereğince, çevreye olumsuz etki yapacak herhangi bir faaliyetin sonuçları konusunda bir kuşku varsa, bu durum bilimsel olarak henüz kanıtlanmamış olsa bile, bu faaliyetin önlenmesi için önlem alınması gerekmektedir.
  • Nihayet kuruluşumuz tarafından güdülen bir çevre politikası da tüketicilerin mutlaka çevrenin korunması ve insan sağlığı açısından bilinçlendirilmesidir.

Doğal kaynaklar olarak yeraltı ve yerüstü suları kirlenmektedir. İçme ve kullanma suyunun kirlenmesi hem hayvancılık hem de tarım çalışmalarını vurmaktadır. Zehirli atıkları suya karışmasının mutlaka önü alınmalıdır. Küresel ısınma ve ozon tabakasının incelmesi zehirli gazların emisyonu sonucudur ve motorlu araçların olsun, firmaların olsun denetim altında tutulması ve bu kirliliğin önlenmesi gerekmektedir.Her türlü kimyasal ürünler ve tehlikeli maddelerin kullanımı sınırlandırılmalıdır. Bu sadece hava kirliliği açısından değil insan sağlığı açısından da önemlidir. Yine doğayı tehdit eden atıkların toplanması, bertaraf edilmesi, işlenmesi ve yeniden kazanılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz insan sağlığı ve doğanın korunması açısından bu büyük tehlikelerin farkındadır ve güttüğü politikalar ile sosyal sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu yaklaşım ile Ekomark© Standardı geliştirilmiştir ve insan sağlığı ve çevrenin korunması bakımından gerekli kriterleri sağladığını kanıtlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmak üzere Ekomark© Etiketi kullanım izin vermektedir.

 

Kuruluşumuz Ekomark©’ın güttüğü politikalar hakkında farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Standardı hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.