trarzh-TWenfrdejarues

Ekomark© Belgelendirme Numune Kabul Aşaması

Kuruluşumuz Ekomark©, firmalardan gelecek belgelendirme başvurularını aldıktan ve ön değerlendirmeyi yaptıktan sonra firma ile bir sözleşme imzalar ve belgelendirme çalışmalarını başlatır. Yapacağı uygunluk değerlendirmesini takiben firmanın başvurusunu, Belgelendirme kuruluşuna gönderir ve kuruluştan görüş bekler.

Bu arada başvurduğu ürün grubu veya hizmetler ile ilgili kriterleri sağladığından emin olan firmalar, bu ürün ve hizmetlerin Eko-Etiket kriterlerini karşıladığını kanıtlamak amacı ile gerekli belgeleri, beyanları, test sonuçlarını ve benzeri bilgileri kuruluşumuz Ekomark©’a teslim etmek zorundadır.

Ekomark© belgelendirme çalışmalarında bu aşama, numune kabul aşamasıdır. Bu aşamada, başvuran firmadan ürünlerinin test ve analizlerini sağlamak amacı ile numune talep edilir.

Kuruluşumuz Ekomark© tarafından firmalara verilecek Eko-Etiket, bağımsız bir kuruluş olan ECO Label™ Eko-Etiket Kurulu tarafından tespit edilen kriterler ve üretimin bütün aşamaları göz önünde tutularak verilmektedir. Bu kriterler belirlenirken, üretim için hammadde seçiminden, üretime, bitmiş ürünlerin dağıtımına, tüketiciye sunulmasına, tüketimine ve kullanımı bittiği zaman geri dönüşümünün sağlanmasına kadar her aşama dikkate alınmıştır.

2010 yılında revize edilen 66/2010/EC sayılı Eko-Etiket Tüzüğü, sadece genel bilgiler taşımaktadır. Ürün grubu bazında kriterler Avrupa Birliği’nin resmi organları tarafından geliştirilmiştir. Aynı zamanda firmalara verilecek Eko-Etiket’in geçerli olacağı süre ve kriterlere uygunluğun kanıtlanma yöntemleri gibi bilgiler de, ürün grubuna ilişkin komisyon kararında yer alır.

Eko-Etiket uygulamasının kullanımda olduğu ürün gruplarına şu örnekler verilebilir: temizlik (sabun, deterjan, şampuan, vb), ofis ve baskı ürünleri (fotokopi, bilgisayar, görüntüleme donanımı, baskı kağıdı, vb), elektrik ve elektronik araçlar (TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, ışıklandırma, ampul, ısı pompaları, vb), inşaat (ahşap mobilya, yatak, saksı, boya, vernik, binalar, tuvaletler, ısıtma sistemleri, vb), bahçe (tarım ürünleri ve toprak ıslah eden malzemeler, vb), tatil alanları (otel, kamp yeri, vb), giyim ürünleri.

Kuruluşumuz Ekomark©, belgelendirme talep eden firmaların ürünleri için hangi test sonuçlarına ihtiyaç olacağı ve bu testlerin nerede ve nasıl yaptırılacağı konusunda bilgi vermektedir. Bu testlerin mutlaka ISO 17020 Ürün uygunluk değerlendirme için Genel Şartlar standardına uygun faaliyet gösteren laboratuvarlarda veya bu standarda denk bir sistem tarafından akredite edilen bir laboratuvarda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Avrupa Akreditasyon Kurumu’nun web sitesinde bu laboratuvarların bir listesi yer almaktadır.

Kuruluşumuz Ekomark©, gerekli test ve analiz çalışmalarını tamamladıktan sonra bir dosya hazırlayarak Belgelendirme komitesine gönderir ve sonuçların değerlendirilmesini talep eder.

Eko-Etiket Sistemi ya da Ekolojik Etiket Sistemi ülkemizdeki üretici firmalar açısından da çok önemli. Çünkü ihracatımızın neredeyse yarısı Avrupa Birliği ülkelerine olmaktadır. Gelecekte de böyle olacağı varsayılırsa, Avrupa Birliği ülkelerinin ihracat bakımından önemi devam edecektir. Ürünlerimizin bu pazarda tercih edilebilmesi için de bu tür standartların karşılanması gerekiyor. Bugün için ülkemizde televizyon üretiminde Vestel ve Arçelik, tekstil üretiminde ise Deniz Tekstil ve Hürsan Havlu, Eko-Etiket almış firmalardır.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.