trarzh-TWenfrdejarues

Gıda Ürünlerinde Ekolojik Sertifika

Günümüzde sürdürülebilirlik kavramı üzerinde çok durulmaktadır. Bu kavram, gelecek kuşakların, doğada bulunan kaynakları, gereksinimlerini karşılayacak nitelikte ve yeterlikte bulabilmeleri için, bugünün yaşam standarları ve toplum düzeninin belirlenmesi anlamına gelmektedir. Sürdürülebilirlik kavramının üç boyutu bulunmaktadır: toplumsal, ekonomik ve ekolojik.

Dünya nüfusu sürekli yükselmektedir. Enerji fiyatları artmaktadır. Sera gazları yüzünden iklim değişiklikleri yaşanmaktadır. Firmalar kara odaklandıkları için genelde toplumsal çıkarlarla çatışmaktadır. Bütün bu koşullar ne kadar sürdürülebilirlik gerektiğini ortaya koymaktadır. Bunun sağlanması için bir yandan kamuoyu baskısı ve insanların talepleri artarken, bir yandan da yeni yasal düzenlemeler ve çevre yasaları çıkarılmaktadır.

Atıkların yönetimi, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynakların kullanımı ve çevre yasalarına uyum sağlanması gibi bir takım çevresel göstergeler bu yöndeki çalışmaların izleridir.

Gıda sektöründe bir takım tarımsal hammedeler işlenerek gıda ürünlerine dönüştürülmektedir. Bu süreçte enerji kullanımı, sera gazı emisyonları, su ve atık su yönetimi, kaynak kullanımı ve atık yönetimi ve ambalajlama gibi birçok odak noktası bulunmaktadır.

Tarımda insan sağlığı ve çevre düşünülmeden yüksek oranda kimyasallar kullanılmaktadır. Bu durum doğayı tahrip etmektedir. Ürünlerin raf ömrünü uzatmak için üretim sırasında yine kimyasallar kullanılmaktadır. Ambalaj atıkları hiç düşünülmemektedir. Bunlar hem insan sağlığını hem de doğayı tahrip eden faktörlerdir.

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan Ekomark© Standardı, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan Eko-Etiket sistemini esas almıştır. Bu standart gereğince ilgili kriterlere uyum gösteren ürünler için firmalara Ekomark© Etiketi kullanmaları için izin verilmektedir. Bu şekilde tüketicilerin çevre koşullarına duyarlı üretilen ürünleri tercih edebilecekleri bir ortam yaratılmıştır.

Ekomark© Standardı, gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışındaki alanlarda üretilen ürün ve hizmetleri kapsamaktadır, ancak kapsamı genişlemekte ve yeni gruplar sisteme ilave edilmektedir. Henüz gıda ve yem ürünleri için Eko-Etiket sisteminde bir ürün grubu yoktur. Ama bu uygulamanın gıda ve yemleri de içine alması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

 

Gıda ürünlerinde ekolojik sertifika konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Etiketi hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

Benzer Standartlar (standarda göre)

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.