trarzh-TWenfrdejarues

Sosyal Sorumluluk

Doğadaki canlı organizmaların yaşamsal faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen, hava, su ve toprak gibi cansız ögelerin ise niteliklerini bozan ve yapısal zararlar meydana getiren yabancı maddelerin karışması olayına çevre kirliliği denmektedir. Doğrudan insan eliyle yaratılan çevre kirliliğinin doğaya verdiği zarar gün geçtikçe büyümektedir. Doğal kaynaklar tükenmekte ve yaklaşan tehlike, artan nüfus karşısında ihtiyaçları karşılayamayacak bir noktaya ilerlemektedir. Artık küresel anlamda iklim değişiklikleri yaşanmakta, küresel ısınma iyiden iyiye kendini hissettirmekte, ekosistemler çökmekte ve ozon tabakasında incelme kopma noktasına gelmektedir. Önlem alınmazsa gelecek nesilleri hiç de temiz bir dünya beklememektedir. Bugün için önlem almakta geç bile kalınmıştır.

Böylesi bir ortamda özel ve resmi kuruluşlar bir takım çalışmalar içine girmişlerdir ve doğanın korunması ve insan sağlığına zarar gelmemesi açısından çaba göstermektedir. Bu koşullarda kuruluşumuz da sosyal sorumluluk duygusu ile hareket ederek Ekomark© Standardı’nı hazırlamıştır. Kimsenin insan sağlığını tehdit eden ve çevrenin tahrip olmasına neden olan bu duruma seyirci kalmaması gerekmektedir.

Zehirli maddelerle kirlenmiş bir atmosfer tabakasından inen yağmurlar asit yağışları şeklinde toprağa zarar vermektedir. Toprağa inen bu asitli sular bitkilere ve canlılara zarar vermektedir. Toprağın besin değeri düşmekte ve taban suları zehirlenmektedir. Diğer taraftan çöp yığınlarından toprağa sanayi atıkları, gübre çözeltileri, radyoaktif maddeler ve ağır metaller karışmaktadır. Toprak ve suda biyolojik yaşam yok olmak üzeredir. Havayı kirleten maddelerin sınır değerleri belirlenmiştir ama önemli olan fabrikaların ve işletmelerin bunlara uymalarıdır. Doğanın kirlenme yollarının sonu yok. Hepsi ile mücadele etmek ve gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak herkesin sorumluluğundadır.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde, herkesin, bu amaç etrafında toplanması ve ortak yaşama yönelmesi gerekmektedir. Kişi ve kuruluşların, kendi çıkarları yanında toplumun genel çıkarlarını da dikkate almaları ve bunları geliştirecek ve koruyacak eylemlerde bulunmaları gerekmektedir.

Kuruluşumuz Ekomark©, bu düşünce ile Ekomark© Standardı’nı geliştirmiştir ve yabancı bir akreditasyon kuruluşundan yetki almıştır. Kuruluşumuz hem tüketicilerin bilinçlenmesi hem de üreticilerin sorumluluk duygusu ile üretim tekniklerini değiştirmesi açısından önemli bir misyon üstlenmiştir.

 

Sosyal sorumluluk konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Etiketi hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.