trarzh-TWenfrdejarues
Organik ürün belgesi, doğa ve çevre ile uyumlu bir üretim metodu olan organik imalatlar, çiftlik ve yerel kaynakların faaliyetine dayanan kendine yeterli kapalı bir ağın meydana getirildiği ve nihai mamulün yerine tüm üretim aşamaların incelenip belgelendirildiği üretim ağıdır. Ekolojik ve organik sertifikasyon kuruluşları, ürünlerin organik ürün olarak kontrol edilerek imal edildiğini belgeleyen organik mamul sertifikası verirler. Ekolojik ürünler, bazı kimyasal yan ürünler genellikle bitkisel ürünlerden elde edilirler. Çevreye ve kullanıcılarına zararsız olarak üretilmiştir. Doğal ekolojik dengeye uygun bir üretim metoduyla üretilen organik ürünlerdir. ECOmark sektörde yer alan işbirlikçeliryle standardizasyon içtihatları çerçevesinde ekolojik ürünler için standart geliştirmiştir (doğal tekstil, yeşil deterjanlar, ekolojik ve organik ev kokuları, vb.). Bu standartta bahsedilen ürünler, çevre dostu işlemler kullanılarak elde edilen, bitkisel kaynaklı içeriklerden elde edilen ürünlerdir. Doğal ve Organik ürün sertifikasyonu, kontrol ve belgelendirme kuruluşu olarak ECOmark kuruluşumuz, organik tarım yasası ve yönetmeliğinde belirtilen yetkilendirme esaslarına uygun inceleme ve sertifikasyonu gerçekleştirmektedir. Organik ürün sertifikaları,…
ECOmark doğrudan, hızlı, etkin ve verimli bir şekilde tek bir işaret ile çevre dostu ürünleri tanıtmak için üreticilere yardımcı olur. Doğal ekolojik dengeye uygun, geri dönüşüm malzemelerin içeriği, tehlikeli olmayan maddeler, insan sağlığına zararlı kimyasal içermeyen, zararlı boyar maddeler ve sentetiklerden uzak ve enerji verimliliği performansı kullanımı bilişim ürünlerinin tüketicilerin algıları önemli faktörlerdir. Çevre, sürdürülebilirlik ve marka bağlılığını gösterme açısından önemli bir etkendir. ECOmark genellikle kalabalık pazar ülkelerde ekolojik, organik ve sürdürülebilir ürünlerin belirlenmesinde nihai tüketicilere ve alıcılara rehberlik eder. Tüketici ürünleri için gönüllü sürdürülebilir bir ekolojik işarettir. ECOmark, ilgili sertifikasyon gereklilikleri ile birlikte, çevre üzerindeki tüketici ürünlerinin etkisini en aza indirgemeyi hedeflemektedir. Çeşitli sürdürülebilirlik düzenlemeleri ve gereksinimleri uyum sağlamak için, ilgili sertifikasyon gereklilikleri ile beraber çalışır. Çevre etiketleme sistemi standardları ve harmonize ekolojik standardları referans alarak ürün ve hizmet üzerine etkin ekolojik çevre yönetimi sergiler. Çevre Dostu Ürün Belgelendirmesi FaydalarıÜrünlerin sürdürülebilirlik ve çevre dostu olmasını teşvik ederek rekabet avantajı…
Son yıllarda atmosferin dışında bulunan sera gazlarının yoğunluğu çok fazla artınca, artık tropikal ormanların gücü de bu olumsuz gelişmeyi gidermeye yetmemeye başlamıştır. Sera gazlarındaki bu artış ozon tabakasının açılmasına ve güneşin zararlı ışınlarının daha fazla yeryüzüne inmesine neden olmaktadır. Bu da doğal olarak tüm dünyada sıcaklıkların yükselmesine ve küresel ısınma olarak dillendirilen bir oluşuma neden olmaktadır. Eğer bir önlem alınmazsa ve sera gazları bu şekilde artmaya devam ederse, içinde bulunduğumuz yüzyıl sonlarında dünyada ortalama sıcaklık üç derece artacaktır. Ayrıca buzulların erimeye başlaması ile birlikte deniz suyu seviyesi yaklaşık 65 cm yükselmiş olacaktır. Yani küresel ısınmanın etkileri sadece sıcaklık artışı değil, aynı zamanda denizlerin yükselmesine bağlı taşkınların ve can ve mal kayıplarının yaşanması demektir. Bütün bu tehlikelerin farkına varan bilim adamları ve siyasetçiler 1997 yılında Kyoto’da biraraya gelerek bu küresel çevre problemi üzerine eğilmişler ve imzalanan Kyoto protokolü ile, sera gazlarının küresel ısınma üzerindeki etkilerini kontrol etme kararı almışlardır. Kısaca Kyoto…
Yasal düzenlemelerde yer alan ifadelerle organik ürün veya ekolojik ürün, tarım ürünlerinin, tohum özelliklerinden başlayarak yetiştirilmesi ve tarladan toplanmasına kadar, hasattan tüketicilerin masasına ulaştırılmasına kadar üretimin tüm aşamalarında insan sağlığı için zararlı hiçbir kimyasal katkı maddesinin kullanılmadığı, farklı yöntemlere başvurulmadığı, doğadaki diğer canlılara zarar vermeden üretimin yapıldığı kontrollü ve belgeli tarım ürünlerdir. Son yıllarda nüfusun artması ve insanların beslenmesi için daha fazla gıda maddelerine ihtiyaç duyulması yüzünden, ayrıca çok uzak ülkelere çok farklı tarım ürünlerinin pazarlanabilmesi ve ticari yönden giderek daha fazla kazanç sağlama hırsının öne geçmesi yüzünden, tarım ürünlerinin gen yapısı ile oynanmakta, hızlı gelişim sağlamak için çok fazla kimyasal madde kullanılmakta ve tarım ürünleri insan sağlığı için giderek daha fazla tehlikeli olmaya başlamaktadır. Yanlış kullanılan veya bilerek fazla kullanılan kimyasal maddelerin tarım ürünlerinde bıraktığı kimyasal kalıntılar, maalesef insan sağlığını tehdit etmekte, çeşitli kanser türlerinden, üreme bozukluklarına kadar, sinir sistemi rahatsızlıklarından, bağışıklık sistemi rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın meydana çıkmasına…
Kuruluşumuz tarafından uzman standardizasyon çalışmaları madencilik alanında da tamamlanmış olup özgün bir şekilde geliştirilen Ekomark© Standardı, sadece ürünler için değil madencilik için de, kriterlere uygun faaliyet gösterildiği tespit edildiği takdirde Ekomark© Etiketi verilmektedir. Madencilik alanındaki işletmelere standartlara uyduğu taktirde Ekomark© Etiketi verilmektedir. Bunlar maden ürünleri üretim, imalat ve işleme hizmetleridir. Madencilik ürün grubu, belli bir alanda metal ve metalürji alanında adi metallerin işlenmesi ve değerli metallerin işlenmesi, bunun yanı sıra metalürji kaplama ve sıvama ürünlerinin imalatı ve müşterilere sunulmasını kapsar. Aynı zamanda madencilik alanında ki ekolojik dengeler dikkate alındığında insan sağlığına zarar vermeyen geri dönüşülebilir, çevre dostu ürünlerin bu alanda kullanılmasının ispatını sağlar. Böyle bir madencilik metalürji işleten kuruluşlar Ekomark© Etiketi aldıkları takdirde, maden alanında enerji tüketiminin sınırlı kullanıldığını, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, madencilik alanında atık üretiminin düşük tutulduğunu ve atıkların doğru yöntemler kullanılarak yok edildiğini, kamp alanında ve çevresinde yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zarar veren maddelerin…
Kuruluşumuz tarafından özgün bir şekilde geliştirilen Ekomark© Standardı, sadece ürünler için değil hizmetler için de, kriterlere uygun faaliyet gösterildiği tespit edildiği takdirde Ekomark© Etiketi verilmektedir. Bugün için sadece iki hizmet dalında işletmelere Ekomark© Etiketi verilmektedir. Bunlar kamp alanları ve turistik konaklama tesisleridir. Kamp alanları hizmet ürün grubu, belli bir alanda mobil konaklama altyapısına sahip olan donanımlı park alanlarının müşterilere belli bir ücret karşılığında ana hizmet olarak sunulmasını kapsar. Kamp alanları aynı zamanda, müşterilere barınak sağlamaya uygun belli bir alanda yer alan ve toplumsal hizmet sunulan konaklama tesislerini de kapsar. Böyle bir kamp alanını işleten kuruluşlar Ekomark© Etiketi aldıkları takdirde, kamp alanında enerji tüketiminin sınırlı kullanıldığını, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, kamp alanında atık üretiminin düşük tutulduğunu ve atıkların doğru yöntemler kullanılarak yok edildiğini, kamp alanında ve çevresinde yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zarar veren maddelerin kullanıldığını ve nihayet kamp alanında sağlıklı bir ortamda servis sağlandığını kanıtlamış olmaktadır. Turistik konaklama…
Avrupa Birliği ülkelerinde geliştirilmeye başlanan ve sonrasında dünya geneline yayılan Eko-Etiket Sistemi, birçok ülkede kabul görmüş ve çok sayıda çevre etiketi tasarlanmıştır. Bu etiketler özellikle tasarlandığı ülkede kabul görmekle birlikte, bir kısmı diğer ülkeler tarafından da benimsenmiş ve uygulanmıştır. Çevre etiketlerinin tasarlandığı ülkeler, kendi pazarlarını ilgilendiren ürün gruplarını esas alarak çalışmalarını geliştirmişlerdir. Günümüzde Avrupa Birliği Eko-Etiket sisteminin çiçek logosundan daha yaygın kullanılan ve kabul gören başka çevre etiket uygulamaları bulunmaktadır. Almanya’da tasarlanan Blue Angel Etiketi, Hollanda’da tasarlanan EKO Kalite Sembolü ve İskandinav ülkelerinde tasarlanan Nordic Swan Etiketi bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ülkemizde de şimdi kuruluşumuz tarafından tasarlanan Ekomark© Etiketi bulunmaktadır. Ekomark© Standardı, tamamen kuruluşumuz tarafından geliştirilen ve doğrudan ülkemiz piyasalarını ilgilendiren ürün gruplarını esas alan bir standarttır. Çevre etiketleri, ürün grupları bazında belirlenen kriterler esas alınarak verilmektedir. Ürün veya hizmetlerin üretim ve kullanım aşamaları ele alınarak, benzer ürün ve hizmetlere göre çevreye daha az zarar verdiği düşünülen ürün ve hizmetlere…
Bilindiği gibi ülkemiz, Avrupa Birliği’ne katılma sürecinde, yasal düzenlemelerini Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirmek zorundadır. Ülkemiz birçok alanda Avrupa Birliği yasal düzenlemelerini ve uygulamalarını dikkate alarak yeni düzenlemeler yapmak zorundadır. Bu alanlar arasında Eko-Etiket Sistemi de bulunmaktadır. Bu sistem Avrupa Birliği ülkelerinde 1992 yılında uygulamaya alınmıştır, ancak Konseyin 1980/2000 (EC) sayılı direktifi ile, mevzuat uyumlaştırma çalışmaları arasına katılmıştır. Buna rağmen entegrasyon için gerekli çalışmalara hemen başlanmamıştır. Bu konuda çevre etiketleri konusundaki düzenlemelerin yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na görev verilmiştir. Bakanlık da bu konuda Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Etiketi Şube Müdürlüğü’nü kurmuştur. Bu çalışmalar henüz tamamlanmış olmadığından ülkemizde Avrupa Birliği Eko-Etiketi olan çiçek logosu henüz verilmemektedir. Kuruluşumuz bu gelişmeler karşısında tamamen ülkemiz koşulları ve ihtiyaçları göz önünde tutarak Ekomark© Standardı’nı geliştirmiştir ve talep edilmesi durumunda firmalara Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir. Kuruluşumuz bu konuda yabancı akreditasyon kuruluşundan…
İçinde bulunduğumuz yüzyılda işletmelerin ticaret, üretim ve iş yapma şekillerine yöne veren en önemli faktör şeffaflık olmuştur. Bir ürün veya hizmetin ne zaman, hangi koşullar altında ve nerede üretildiği, üretiminde hangi hammaddelerin kullanıldığı, nasıl ambalajlandığı ve dağıtımının nasıl yapıldığı, nasıl kullanılması gerektiği ve kullanım sonrası nasıl yok edileceği ve nasıl yeninden değerlendirilebileceği gibi bütün bilgiler tüketiciye sunulmak zorundadır. Ticaretin bu kadar küreselleştiği günümüz dünyasında bir ürünün yukarıda açıklanan yaşam döngüsü her zaman bir ülkenin ulusal sınırları içinde gerçekleşmiyor. Bu döngü biren fazla ülkenin sınırlarını geçebiliyor. Bu şekilde uluslararası alana yayılması ile birlikte dünyanın her bir köşesi üretim, dağıtım ve tüketim anlamında büyük bir ağ oluşturuyor. Bu yüzden de ürünlerin tüm yaşam döngüsünün, güvenilir ve net verilerle ve belirlenmiş kriter ve standartlarla kontrol altında tutulması gerekiyor. Bugün bu kontrol trafiği çevre etiketleri ile sağlanabilmektedir. Bütün bu yaşam döngüsünün izlenmesinde çevre etiketleri kritik bir görev üstlenmiş durumdadır. Dünya genelinde çevre etiketlerinin sayısı…
Ürün ve hizmetler ulusal ve uluslararası alanda çok hızlı bir şekilde dolaşmaya başlayınca, bir güvenlik ve kontrol ihtiyacı doğurmuştur. Eko-Etiket sistemi, veya daha anlaşılır bir ifade ile çevresel ürün veya hizmet etiketleri böyle bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Bu sistemde ürün ve hizmetlerin belli kriter ve niteliklere sahip olduğu garanti altına alınmış olmaktadır. Herhangi bir ürün ya da hizmetin ne zaman, nerede ve hangi koşullarda üretildiği, bu ürünün kullanım performansı, kullanım sonrası yok edilmesi ve yeniden kullanım şekillerin ne olduğu, kısaca ürünün yaşam döngüsü bu sistem ile herkese açıklanmış olmaktadır. Kuruluşumuz da aynı yaklaşımlarla tamemen ülkemiz koşullarına uygun bir şekilde Ekomark© Standardı’nı tasarlamıştır. Bu sistem ülkemizde de gönüllülük esasına dayalıdır ve zorlama söz konusu değildir. Aslında Avrupa Birliği’nin bu çalışmaları öncesinde de 1970’li yıllarda, enerji ve petrol fiyatlarının yükselmesi ve bu kaynaklarla bağlantılı şekilde çevre sorunları ve iklim değişikliği tartışmaları başlamıştı. O yıllarda gerekli en düşük enerji verimliliği ve otomobil sektöründe…
Eko-Etiket ya da çevre etiketleri sistemini uygulayan ülkeler, kendi içlerinde çevre etiketleme faaliyetlerinden sorumlu resmi organları tespit etmek ve bu resmi organların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek zorundadırlar. Bu çerçevede ülkemizde çevre etiket sisteminde yetkili kuruluş olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlendirilmiştir. Bakanlık bünyesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Etiketi Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Avrupa Birliği mevuzatı gereğince söz konusu kuruluşun mahiyeti, bağımsızlığı ve tarafsızlığı garanti altındadır. Ayrıca söz konusu kuruluş, Avrupa Birliği direktif hükümlerini doğru bir şekilde uygulamaktan da sorumludur. Kuruluşumuz Ekomark©, çevre bilinci ve çevreye duyarlılığı ile sorumluluklarının farkındadır. Ekomark© Standardı bu amaçla geliştirilmiştir. Bu standardın uygulandığı ürün grupları içinde özellikle inşaatın ana faaliyetine yönelik bir ürün grubu yoktur. Ancak inşaat faaliyetleri içinde yer alan boyalar ve vernikler ürün grubu ile zemin kaplamalar ürün gurubu için kriterler tespit edilmiştir. Boyalar ve vernikler ürün gurubu, özellikle iç cephe kullanımları için…
Kuruluşumuz Ekomark©, Avrupa Birliği tarafından 1992 yılında uygulamaya konulan çevre etiketi sistemini esas alarak Ekomark© Standardı’nı, doğrudan ülkemiz koşullarına uygun şekilde tasarlamıştır. Talep eden firmalara ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanabilmeleri için izin verirken, Avrupa Birliği tarafından ürün grupları bazında tespit edilen kriterlere uymaktadır. Ürün ve hizmetler bu kritelere uydukları takdirde, ayrıca en iyi uygulama ve performans koşullarını da dikkate alarak, firmalara Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir. Bu kriterlerin belirlenmesinde en önemli faktör, ürün veya hizmetlerin çevresel etkileridir. İnsan ve hayvan sağlığı açısından ve çevre açısından bu ürün ve hizmetlerin doğaya zarar verip vermedikleri ya da ne ölçüde zararlı oldukları dikkate alınmaktadır. Kriterler tespit edilirken genel olarak dikkate alınan çevre etkileri şöyle sıralanabilir: çevre kirliliği, enerji tüketimi ve yönetimi, atık üretimi ve yönetimi, kaynak kullanımı ve kaynakların tükenmesi, doğal kaynak yönetimi, biyolojik çeşitlilik, ekolojik sistemin sağlığı ve insan sağlığı. Bugün çevre kirliliği artık insanlığın geleceğini tehdit eder boyuttadır. Yeşil alanlar…
Çevre koşullarına duyarlı olan ve gelecek için daha yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakabilmenin endişesini taşıyan ülkeler, ekonomik büyümenin doğal kaynaklardan bağımsız olması gerektiği konusunda aynı fikirdedirler. Bu bakımdan Avrupa Birliği tarafından uygulamaya konulan çevre etiketi sistemi ya da Eko-Etiket sistemi, diğer ülkeler tarafından tasarlanan Alman Blue Angel ve Nordic Swan (İskandinav Kuğu’su) gibi uygulamalar ve ülkemizde de kuruluşumuz tarafından tamamen ülkemiz koşulları dikkate alınarak özgün bir şekilde geliştirilen Ekomark© Standardı, iklim değişikliği, enerji verimliliği, sağlıklı veya tehlikeli maddeler, doğal kaynaklar ve atıklar (geri dönüşümlü olsalar da) konularında önemli gelişmeler kaydetmiştir. Ülkemizde Ekomark© Etiketi, çok sayıda ürün yanında kamp alanları ve turistik konaklama hizmetleri dahil olmak üzere bir takım hizmetleri de kapsamaktadır. Ürün ve hizmetler için kriterler belirlenirken, bunların tasarımından başlayıp yok edilmesine kadar tüm yaşam döngüsü esas alınmış ve çevreye olan etkileri kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Belirlenen kriterlerin geçerlilik süresi üç yıldır. Gerek bilim ve teknolojideki gelişmeler, gerek bunlara…
Kuruluşumuz Ekomark©, ürün ve hizmetlerin üretilmesi, kullanılması ve yok edilmesi aşamalarında doğaya verdikleri zararları en az seviyeye çekmek amacıyla Avrupa Birliği tarafından başlatılan çeşitli çevre etiketlerinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması çalışması çerçevesinde, ülkemizde Ekomark© Standardı’nı geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Ekomark© Standardı ile çevreye zarar vermeyen ürün ve hizmetlerin tasarlanması, üretilmesi ve pazarlaması faaliyetlerini geliştirmek ve bu ürün ve hizmetleri diğerlerinden Ekomark© Etiketi ile ayırmak amaçlanmıştır. Ekomark© Standardı ile aynı zamanda tüketiciler de bu ürün ve hizmetlerin çevreye olumsuz etkileri konusunda bilinçlenmiş olmaktadır. Firmaların işletmelerinde Ekomark© Standardı’nı ya da herhangi bir çevre etiketi uygulamasını kurmaları konusunda bir zorunluluk yoktur. Bu sistem tamamen gönüllük esasasına dayanmaktadır. Ancak özellikle Avrupa Birliği’ne ürün ve hizmet sunan firmaların bu konuda bilinçli ve özenli olmaları gerekmektedir. Tüketicilere sunulan ürün ve hizmetlerin üzerine Ekomark© Etiketi’nin konulabilmesi için, bu ürün ve hizmetlerin yer aldığı ürün grupları için belirlenmiş kriterlere uygunluk aranmaktadır. Bu kriterler tespit edilirken, söz konusu ürün veya…
Çevre etiketi veya Eko-Etiket sistemi, Avrupa Birliği tarafından 1992 yılında uygulamaya alınmış bir sistemdir, ancak bu sistem öncesinde Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından aynı yıllarda çevre etiketleri konusunda, belgelendirme standartlarının aksine bir dizi rehberlik standartları hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Bu standartlar şunlardır: TS EN ISO 14020 Çevre etiketleri ve beyanları - Genel prensipler TS EN ISO 14024 Çevre etiketleri ve beyanları - Tip 1: Çevre etiketlemesi - Prensipler ve yöntemler TS EN ISO 14021 Çevre etiketleri ve beyanları - Tip 2: Çevre etiketleri - Çevre ile ilgili iddiaların öz beyanı TS EN ISO 14025 Çevre etiketleri ve beyanları - Tip 3: Çevre beyanları - Prensipler ve prosedürler Ülkemizde Ekomark© Standardı da Avrupa Birliği’nde uygulanan Eko-Etiket sistemini esas almıştır. Bu standart gerekliliklerini karşıyan firmaların kullanmalarına izin verilen Ekomark© Etiketi, çevresel açıdan tercih edilen ürünler için pazar avantajı yaratmayı amaçlamaktadır. Ekomark© Standardı’nın hedefinde, tüketicilerin çevre koşulları bakımından iyi olan ürünleri tercih edebilecekleri bir ortam…
Ekomark© Etiketi, esas olarak ürün ve hizmetler ile ilişkilendirilir. Genel olarak da ürün ambalajı üzerinde, firmanın internet web sitesinde, ya da ürün kataloglarında görüntülenir. Bugün sadece Avrupa Birliği ülkelerinde değil dünyanın her yerinde çok sayıda çevre etiketi bulunmaktadır. Daha farklı etiketler geliştirmek de mümkündür. Enerji verimliliği etiketleri veya organik etiketler bunlara örnektir. Ancak çevre etiketleri, sosyal sorumluluk ve adil ticaret özellikleri yanında daha farklı özelliklere de sahiptir. Eko-Etiket sistemini esas alan Ekomark© Standardı da Avrupa Birliği gibi ISO 14024 Çevre etiketlemesi prensip ve yöntemleri dahilinde tasarlanmıştır ve gönüllü olarak kullanılan bir etiket sistemidir. Belirlenen kriterler, çevresel fayda yaratılabilecek özellikere ve öneme sahiptir. Ekomark© Standardı’nda kriterlerin tamamı, ürünün bütün yaşam döngüsü boyunca doğaya olan etkileri düşünülerek tespit edilmiştir. Bu açıdan ürün ve hizmlerde kullanılacak Ekomark© Etiketi, tüketicilere doğanın korunmasına duyarlı ürün ve hizmetleri seçme imkanı vermektedir. Gittikçe küreselleşen dünyamızda, hazır giyim ve tekstil sektörü, özellikle Asya pazarında ciddi bir rekabet yaşamaktadır.…