trarzh-TWenfrdejarues
ECO Natural Doğal Ürün, ECOmark tarafından onaylanmış TÜRK ürünlerinde ilk ve tek doğal sertifikasyon olarak tanımlanmıştır; su hariç olmak üzere, doğal kaynaklardan en az yüzde 95 doğal içerik veya bileşen olmalıdır. ECOmark sertifikalı ürünler, doğal içerikler kullanır, malzemeleri sağlık risklerinden uzak tutar, hayvan testlerini kullanmaz ve ambalajda biyolojik olarak parçalanabilen veya geri dönüştürülmüş malzeme içerir. Ürünler ambalaj etiketindeki tüm malzemeleri listelemelidir. ECOmark ayrıca yüzde 100 doğal koku ve renklendirici gerektirir. Sertifikalı ürünlerin ülke çapında binden fazla mağazada yer almaktadır. Onlarca ürün ve içerik sertifikalıdır. 2011 yılında, küresel bir halk sağlığı ve güvenliği organizasyonu ECOmark, doğal kişisel bakım ürünleri için başka bir standart geliştirmek üzere bir platform duyurdu. “Halihazırda 'doğal' terimi için düzenleyici ve küresel olarak tanınmış bir tanım yoktur. ECOmark Doğal ya da türevleri teriminin bir tanımını geliştirmemiştir, ancak gıdaların ilave renk, yapay tatlar ya da sentetik maddeler içermediği (şu anda GDO'ları hariç tutmuyorsa) “doğal” teriminin kullanılabileceğini belirtmektedir. ECOmark, “doğal”…
Son yıllarda kulaklara eko turizm ifadesi sıkça çalınmaktadır. İlk anda ekonomik turizm olarak algılansa da aslında burada, yerkürenin geleceğini yakından ilgilendiren bir anlayış söz konusudur. EKO turizm ile, doğal çevrenin ve yerel kültürlerin ön planda tutulduğu, çevreye özen gösterildiği, insanlara çevre bilincinin aşılandığı ve bölgenin yerli halkının sosyo-ekonomik bakımdan bu sürece dahil edildiği bir turizm hedeflenmektedir. Bu anlayşıtan hareketle EKO turizm, yeşil turizm, sorumlu turizm ve sürdürülebilir turizm gibi ifadelerle de anılmaktadır. Turizm ülkemizin de çok önemli gelir kaynaklarından biridir. Ancak sorumsuzca sürdürülen faaliyetler neticesinde doğal ve kültürel açıdan olumsuz etkiler göstermektedir. EKO turizm yaklaşımı ile bu olumsuz etkileri bertaraf etmek ve olumlu etkileri sürdürülebilir şekilde üst seviyeye çıkarmak hedeflenmektedir. EKO turizm yaklaşımında, doğayı koruma, sorumluluk, eğitim ve bölgesel halk ile bütünleşme gibi ilkelere sahiptir. Artık insanlar da sadece güneş, kum ve deniz tatil anlayışından uzaklaşmak ve doğa ile bütünleşmek istemektedir. Geleneksel turizmin ülkemizin doğal güzelliklerini ne kadar tahrip ettiği…
Günümüz tıp uygulamalarında, tıbbi ekoloji adı verilen bir tıp alanından söz edilmektedir. Bu alanın uzmanlık konusuna, termal ve mineralli sular, çamurlar, karbondioksit, radon ve hidrojen sülfür gibi gazlar ve güneş ışığı, oksijen ve ozon gibi iklim koşulları başta olmak üzere farklı fiziko-kimyasal nitelikler, farklı ekolojik koşullar girmektedir. Tıbbi ekoloji, bu türden etkilere maruz kalan insan organizmasını incelemekte ve bu etkilerin yararlı ve tedavi edici unsurlarını kullanmaktadır. Bu tıp alanı insan sağlığını korumak, geliştirmek ve tedavi etmek amacı ile farklı farmakolojik, non-farmakolojik, balneolojik ve doğal tedavi yöntemlerini kullanmaktadır. Burada önemli nokta, tıbbi ekoloji alanına giren ürünlerin ekolojik yönden testlerinin yapılması ve niteliklerinin belgelendirilmesidir. Bunun yanı sıra insanların doğal ürünlere olan ilgileri o derece artmaya başladı ki, ilaç firmaları ve eczacılar da bitkisel ilaç üretmek için çalışmalar başlatmıştır. Son yıllarda sağlıklı yaşam gittikçe fazla dillenmeye bu yönde insanların gayretleri arttıkça, insanlar kimyasal ilaçlardan kaçmaya ve doğal bitkisel ilaçlara yönelmeye başlamıştır. Ancak bu…
Geleneksel tarımsal üretimde ilaç ve gübre olarak birçok kimyasal maddeler kullanılmaktadır ve bunların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri günden güne kendini daha fazla hissettirmektedir. Bu tür zararların önüe geçmek için tarımsal ilaçların ve kimyasal gübrelerin hiç kullanılmaması veya elverdiği ölçüde az kullanılması gerekmektedir. Bunların yerine aynı etkilere sahip biyolojik yöntemlerin ve organik gübrelerin kullanılması gerekmektedir. Bu anlayış ekolojik tarım çalışmalarının temelini teşkil etmektedir. Temel yaklaşımı aynı olsa da bu üretim şekli ekolojik tarım, biyolojik tarım veya organik tarım gibi isimlerle de anılmaktadır. Ülkemizde ekolojik tarım faaliyetleri ilk olarak 1986 yılında başlatılmıştır. O da genelde yabancı firmaların talepleri doğrultusunda. 2002 yılında ise ilk yasal düzenleme olarak Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Ekolojiik tarım dendiği zaman, yapılan yanlış uygulamalar sonucunda bozulan doğal yaşam dengesinin yeniden kurulma çalışmaları ifade edilmektedir. Ekolojik tarımda üretimde yer alan insan, hayvan ve bitki faktörleri ile birlikte hava, toprak, su ve başka çevre faktörleri birlikte…
Sağlık Bakanlığı tarafından yakın bir zamanda, üzerinde organik ve doğal ifadeleri bulunan kozmetik ürünlerle ilgili bir kılavuz yayınlanmıştır. Buna göre doğal kozmetik ürünlerin bileşimlerinin en az yüzde 95’i doğal içerikli değilse, bu kozmetik ürünlere organik ve doğal ifadeleri konulamaz. Yani bu koşula uymayan ürünler ekolojik veya doğal olarak tanımlanamaz ve piyasaya sürülemez. Aynı zamanda piyasaya sunulan kozmetik ürünlerin, kullanımına yönelik açıklamalara ve üretici firma tarafından önerilen kullanım koşullarına uyulduğu takdirde, insan sağlığına zarar vermeyecek özellikte olması gerekmektedir. Söz konusu kılavuzda ekolojik kozmetik ürün, ekolojik tarım faaliyetlerine uygun olarak üretilmiş hammaddeler kullanılarak ve hammaddeden bitmiş ürüne kadar ekolojik olma gerekliliklerini karşılayan kozmetik ürünler olarak tanımlanmıştır. Ekolojik kozmetik ürünlerin bileşiminde, yardımcı maddeler olarak koruyucular ve doğal kaynaklı sentetik maddeler dışında sadece doğal kaynaklı madde veya karışımlar kullanılabilir. Kozmetik ürünlerin içeriğinde en az yüzde 95 oranında doğal içerik olması aranmaktadır. Bu oran hesaplanırlen kozmetik ürün içeriğindeki mineraller ve su miktarı hesaplamaya katılmamaktadır. Ayrıca…
Herkesin en hızlı gelişen ve genişleyen kategorisi olmasına rağmen, ekolojik tekstil ürünleri pazar büyüklüğü açısından en büyük paya sahiptir.Çevre koruma uygulamaları için kullanılan teknik tekstillerden oluşan ekolojik tekstil ürünleri kategorisi, toz ve duman filtrasyonu, erozyonun önlenmesi, kimyasalların engellenmesi, zehirli atıkların kaplanması vb. için çeşitli ürünleri kapsamaktadır.Ekolojik ürünler yüksek kârlarıyla dikkat çekiyor. Bu sektördeki teknik tekstiller, gün geçtikçe daha akıllı hale gelmektedir, bu nedenle farklı türdeki atık partiküllerin filtrelenmesi mümkün olacaktır.Sadece% 70 organik lif içeren tekstil ürünleri Ekolojik sertifikalı olabilir. Kullanılan boya maddeleri ve yardımcı maddeler gibi tüm kimyasal girdiler belirli çevresel ve toksikolojik kriterleri karşılamalıdır. Aksesuar seçimi, ekolojik yönlere göre de sınırlıdır. İlgili tüm ıslak işlem üniteleri için fonksiyonel bir atık su arıtma tesisi zorunludur ve tüm işlemler sosyal kriterlere uygun olmalıdır. ECOmark'ın temel kriterleri, kalite güvence sistemi ve gözden geçirme ve revizyon prosedürünün esasları bu bölümde özetlenmiştir. Ekolojik Tekstil StandardıKüresel Organik Tekstil Standardı ECO Textile (ECOmark), organik elyaflardan yapılan…
ECO Friendly Çevre Dostu Belgesi doğrudan, hızlı ve verimli bir şekilde tek bir işaret ile çevre dostu ürünleri tanıtmak için üreticilere yardımcı olur. Geri dönüşüm malzemelerin içeriği, tehlikeli olmayan maddeler ve enerji verimliliği performansı kullanımı bilişim ürünlerinin tüketicilerin algıları önemli faktörlerdir. Çevre, sürdürülebilirlik ve marka bağlılığını gösterme açısından önemli bir etkendir. Dünyada sürdürülebilir yaklaşımın bir parçası olarak çevre dostu ürünler kullanmak isterler.Ekolojik Etiket ECOmark® gibi çeşitli çevreye karşı duyarlılık kriterlerine dayanan ürünler dünyada ve ülkemizde daha fazla tercih edilmektedir. Kazanımlar;Yeniden Kullanma ve Geri DönüşümKaynakları KorumaEnerjiyi Muhafaza EtmeBasit Atık İşlemeÇevrenin KorunmasıUzun Süre Kullanım ECO Friendly Çevre Dostu Belgesi genellikle kalabalık pazar yerinde yeşil ve sürdürülebilir ürünlerin belirlenmesinde nihai tüketicilere ve alıcılara rehberlik edecektir. Tüketici ürünleri için gönüllü sürdürülebilir bir işarettir. ECO Friendly Çevre Dostu Belgesi, ilgili sertifikasyon gereklilikleri ile birlikte, çevre üzerindeki tüketici ürünlerinin etkisini en aza indirgemeyi hedeflemektedir. Çeşitli sürdürülebilirlik düzenlemeleri ve gereksinimleri uyum sağlamak için, ilgili sertifikasyon gereklilikleri ile…
Organik ürün belgesi, doğa ve çevre ile uyumlu bir üretim metodu olan organik imalatlar, çiftlik ve yerel kaynakların faaliyetine dayanan kendine yeterli kapalı bir ağın meydana getirildiği ve nihai mamulün yerine tüm üretim aşamaların incelenip belgelendirildiği üretim ağıdır. Ekolojik ve organik sertifikasyon kuruluşları, ürünlerin organik ürün olarak kontrol edilerek imal edildiğini belgeleyen organik mamul sertifikası verirler. Ekolojik ürünler, bazı kimyasal yan ürünler genellikle bitkisel ürünlerden elde edilirler. Çevreye ve kullanıcılarına zararsız olarak üretilmiştir. Doğal ekolojik dengeye uygun bir üretim metoduyla üretilen organik ürünlerdir. ECOmark sektörde yer alan işbirlikçeliryle standardizasyon içtihatları çerçevesinde ekolojik ürünler için standart geliştirmiştir (doğal tekstil, yeşil deterjanlar, ekolojik ve organik ev kokuları, vb.). Bu standartta bahsedilen ürünler, çevre dostu işlemler kullanılarak elde edilen, bitkisel kaynaklı içeriklerden elde edilen ürünlerdir. Doğal ve Organik ürün sertifikasyonu, kontrol ve belgelendirme kuruluşu olarak ECOmark kuruluşumuz, organik tarım yasası ve yönetmeliğinde belirtilen yetkilendirme esaslarına uygun inceleme ve sertifikasyonu gerçekleştirmektedir. Organik ürün sertifikaları,…
ECOmark doğrudan, hızlı, etkin ve verimli bir şekilde tek bir işaret ile çevre dostu ürünleri tanıtmak için üreticilere yardımcı olur. Doğal ekolojik dengeye uygun, geri dönüşüm malzemelerin içeriği, tehlikeli olmayan maddeler, insan sağlığına zararlı kimyasal içermeyen, zararlı boyar maddeler ve sentetiklerden uzak ve enerji verimliliği performansı kullanımı bilişim ürünlerinin tüketicilerin algıları önemli faktörlerdir. Çevre, sürdürülebilirlik ve marka bağlılığını gösterme açısından önemli bir etkendir. ECOmark genellikle kalabalık pazar ülkelerde ekolojik, organik ve sürdürülebilir ürünlerin belirlenmesinde nihai tüketicilere ve alıcılara rehberlik eder. Tüketici ürünleri için gönüllü sürdürülebilir bir ekolojik işarettir. ECOmark, ilgili sertifikasyon gereklilikleri ile birlikte, çevre üzerindeki tüketici ürünlerinin etkisini en aza indirgemeyi hedeflemektedir. Çeşitli sürdürülebilirlik düzenlemeleri ve gereksinimleri uyum sağlamak için, ilgili sertifikasyon gereklilikleri ile beraber çalışır. Ekoloji etiketleme sistemi standartları ve harmonize ekolojik standartları referans alarak ürün ve hizmet üzerine etkin ekolojik çevre yönetimi sergiler. Çevre Dostu Ürün Belgelendirmesi FaydalarıÜrünlerin sürdürülebilirlik ve çevre dostu olmasını teşvik ederek rekabet avantajı…
Son yıllarda atmosferin dışında bulunan sera gazlarının yoğunluğu çok fazla artınca, artık tropikal ormanların gücü de bu olumsuz gelişmeyi gidermeye yetmemeye başlamıştır. Sera gazlarındaki bu artış ozon tabakasının açılmasına ve güneşin zararlı ışınlarının daha fazla yeryüzüne inmesine neden olmaktadır. Bu da doğal olarak tüm dünyada sıcaklıkların yükselmesine ve küresel ısınma olarak dillendirilen bir oluşuma neden olmaktadır. Enerji / İklim ve çevre politikaları ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Tüm enerji üretimi ve tüketimi çevresel etkilere sahiptir. Zor ekonomik dönemlerde çevreyi gözden kaçırmak cazip gelse de, enerji kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi ve kullanılması konusundaki zorluklar ve doğal çevremizi korumak aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sürdürme ve iklim değişikliğinin azaltılmasına ve uyumuna katkıda bulunma fırsatını temsil etmektedir. Birçok açıdan, enerji, iklim ve çevresel hedefler aşağıdaki gibi ele alınmaktadır: enerji tasarrufu ve enerji kullanımını azaltma: enerji tasarrufu, ekstraktif endüstrilerle ilişkili etkilerden ve genel olarak enerji üretimi, dönüşümü, dağıtımı ve tüketimi ile önlenebilir. Sera gazı…
Yasal düzenlemelerde yer alan ifadelerle organik ürün veya ekolojik ürün, tarım ürünlerinin, tohum özelliklerinden başlayarak yetiştirilmesi ve tarladan toplanmasına kadar, hasattan tüketicilerin masasına ulaştırılmasına kadar üretimin tüm aşamalarında insan sağlığı için zararlı hiçbir kimyasal katkı maddesinin kullanılmadığı, farklı yöntemlere başvurulmadığı, doğadaki diğer canlılara zarar vermeden üretimin yapıldığı kontrollü ve belgeli tarım ürünlerdir. Son yıllarda nüfusun artması ve insanların beslenmesi için daha fazla gıda maddelerine ihtiyaç duyulması yüzünden, ayrıca çok uzak ülkelere çok farklı tarım ürünlerinin pazarlanabilmesi ve ticari yönden giderek daha fazla kazanç sağlama hırsının öne geçmesi yüzünden, tarım ürünlerinin gen yapısı ile oynanmakta, hızlı gelişim sağlamak için çok fazla kimyasal madde kullanılmakta ve tarım ürünleri insan sağlığı için giderek daha fazla tehlikeli olmaya başlamaktadır. Yanlış kullanılan veya bilerek fazla kullanılan kimyasal maddelerin tarım ürünlerinde bıraktığı kimyasal kalıntılar, maalesef insan sağlığını tehdit etmekte, çeşitli kanser türlerinden, üreme bozukluklarına kadar, sinir sistemi rahatsızlıklarından, bağışıklık sistemi rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın meydana çıkmasına…
Kuruluşumuz tarafından uzman standardizasyon çalışmaları madencilik alanında da tamamlanmış olup özgün bir şekilde geliştirilen Ekomark© Standardı, sadece ürünler için değil madencilik için de, kriterlere uygun faaliyet gösterildiği tespit edildiği takdirde Ekomark© Etiketi verilmektedir. Madencilik alanındaki işletmelere standartlara uyduğu taktirde Ekomark© Etiketi verilmektedir. Bunlar maden ürünleri üretim, imalat ve işleme hizmetleridir. Madencilik ürün grubu, belli bir alanda metal ve metalürji alanında adi metallerin işlenmesi ve değerli metallerin işlenmesi, bunun yanı sıra metalürji kaplama ve sıvama ürünlerinin imalatı ve müşterilere sunulmasını kapsar. Aynı zamanda madencilik alanında ki ekolojik dengeler dikkate alındığında insan sağlığına zarar vermeyen geri dönüşülebilir, çevre dostu ürünlerin bu alanda kullanılmasının ispatını sağlar. Böyle bir madencilik metalürji işleten kuruluşlar Ekomark© Etiketi aldıkları takdirde, maden alanında enerji tüketiminin sınırlı kullanıldığını, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, madencilik alanında atık üretiminin düşük tutulduğunu ve atıkların doğru yöntemler kullanılarak yok edildiğini, kamp alanında ve çevresinde yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zarar veren maddelerin…
Kuruluşumuz tarafından özgün bir şekilde geliştirilen Ekomark© Standardı, sadece ürünler için değil hizmetler için de, kriterlere uygun faaliyet gösterildiği tespit edildiği takdirde Ekomark© Etiketi verilmektedir. Bugün için sadece iki hizmet dalında işletmelere Ekomark© Etiketi verilmektedir. Bunlar kamp alanları ve turistik konaklama tesisleridir. Kamp alanları hizmet ürün grubu, belli bir alanda mobil konaklama altyapısına sahip olan donanımlı park alanlarının müşterilere belli bir ücret karşılığında ana hizmet olarak sunulmasını kapsar. Kamp alanları aynı zamanda, müşterilere barınak sağlamaya uygun belli bir alanda yer alan ve toplumsal hizmet sunulan konaklama tesislerini de kapsar. Böyle bir kamp alanını işleten kuruluşlar Ekomark© Etiketi aldıkları takdirde, kamp alanında enerji tüketiminin sınırlı kullanıldığını, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, kamp alanında atık üretiminin düşük tutulduğunu ve atıkların doğru yöntemler kullanılarak yok edildiğini, kamp alanında ve çevresinde yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zarar veren maddelerin kullanıldığını ve nihayet kamp alanında sağlıklı bir ortamda servis sağlandığını kanıtlamış olmaktadır. Turistik konaklama…
Avrupa Birliği ülkelerinde geliştirilmeye başlanan ve sonrasında dünya geneline yayılan Eko-Etiket Sistemi, birçok ülkede kabul görmüş ve çok sayıda ekolojik etiket tasarlanmıştır. Bu etiketler özellikle tasarlandığı ülkede kabul görmekle birlikte, bir kısmı diğer ülkeler tarafından da benimsenmiş ve uygulanmıştır. Ekolojik etiketlerin tasarlandığı ülkeler, kendi pazarlarını ilgilendiren ürün gruplarını esas alarak çalışmalarını geliştirmişlerdir. Günümüzde Avrupa Birliği Eko-Etiket sisteminin çiçek logosundan daha yaygın kullanılan ve kabul gören başka ekolojik etiket uygulamaları bulunmaktadır. Almanya’da tasarlanan Blue Angel Etiketi, Hollanda’da tasarlanan EKO Kalite Sembolü ve İskandinav ülkelerinde tasarlanan Nordic Swan Etiketi bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ülkemizde de şimdi kuruluşumuz tarafından tasarlanan Ekomark© Etiketi bulunmaktadır. Ekomark© Standardı, tamamen kuruluşumuz tarafından geliştirilen ve doğrudan ülkemiz piyasalarını ilgilendiren ürün gruplarını esas alan bir standarttır. Ekolojik etiketler, ürün grupları bazında belirlenen kriterler esas alınarak verilmektedir. Ürün veya hizmetlerin üretim ve kullanım aşamaları ele alınarak, benzer ürün ve hizmetlere göre çevreye daha az zarar verdiği düşünülen ürün ve hizmetlere…
Bilindiği gibi ülkelerde, Avrupa Birliği’ne katılma sürecinde, yasal düzenlemelerini Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirmek zorundadır. Ülkemiz birçok alanda Avrupa Birliği yasal düzenlemelerini ve uygulamalarını dikkate alarak yeni düzenlemeler yapmak zorundadır. Bu alanlar arasında Eko-Etiket Sistemi de bulunmaktadır. Bu sistem Avrupa Birliği ülkelerinde 1992 yılında uygulamaya alınmıştır, ancak Konseyin 1980/2000 (EC) sayılı direktifi ile, mevzuat uyumlaştırma çalışmaları arasına katılmıştır. Buna rağmen entegrasyon için gerekli çalışmalara hemen başlanmamıştır. ECO Label USA, Avrupa birliğinden de çok fazla talep görmektedir. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri aynı etiketleme sistemine sahip değildir, farklı projelerdir. Bu çalışmalar henüz tamamlanmış olmadığından ülkemizde ECO Label Eko-Etiketi olan çiçek logosu henüz verilmemektedir. Kuruluşumuz bu gelişmeler karşısında tamamen ülkemiz koşulları ve ihtiyaçları göz önünde tutarak Ekomark© Standardı’nı geliştirmiştir ve talep edilmesi durumunda firmalara Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir. Kuruluşumuz bu konuda yabancı akreditasyon kuruluşundan yetki almıştır. ECO Label tarafından tespit edilen ürün grupları içinde temizlik ürünleri de bulunmaktadır. Özellikle…
İçinde bulunduğumuz yüzyılda işletmelerin ticaret, üretim ve iş yapma şekillerine yöne veren en önemli faktör şeffaflık olmuştur. Bir ürün veya hizmetin ne zaman, hangi koşullar altında ve nerede üretildiği, üretiminde hangi hammaddelerin kullanıldığı, nasıl ambalajlandığı ve dağıtımının nasıl yapıldığı, nasıl kullanılması gerektiği ve kullanım sonrası nasıl yok edileceği ve nasıl yeninden değerlendirilebileceği gibi bütün bilgiler tüketiciye sunulmak zorundadır. Ticaretin bu kadar küreselleştiği günümüz dünyasında bir ürünün yukarıda açıklanan yaşam döngüsü her zaman bir ülkenin ulusal sınırları içinde gerçekleşmiyor. Bu döngü biren fazla ülkenin sınırlarını geçebiliyor. Bu şekilde uluslararası alana yayılması ile birlikte dünyanın her bir köşesi üretim, dağıtım ve tüketim anlamında büyük bir ağ oluşturuyor. Bu yüzden de ürünlerin tüm yaşam döngüsünün, güvenilir ve net verilerle ve belirlenmiş kriter ve standartlarla kontrol altında tutulması gerekiyor. Bugün bu kontrol trafiği ekolojik etiketler ile sağlanabilmektedir. Bütün bu yaşam döngüsünün izlenmesinde ekolojik etiketleri kritik bir görev üstlenmiş durumdadır. Dünya genelinde ekolojik etiketlerin sayısı…
Ürün ve hizmetler ulusal ve uluslararası alanda çok hızlı bir şekilde dolaşmaya başlayınca, bir güvenlik ve kontrol ihtiyacı doğurmuştur. Eko-Etiket sistemi, veya daha anlaşılır bir ifade ile çevresel ürün veya hizmet etiketleri böyle bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Bu sistemde ürün ve hizmetlerin belli kriter ve niteliklere sahip olduğu garanti altına alınmış olmaktadır. Herhangi bir ürün ya da hizmetin ne zaman, nerede ve hangi koşullarda üretildiği, bu ürünün kullanım performansı, kullanım sonrası yok edilmesi ve yeniden kullanım şekillerin ne olduğu, kısaca ürünün yaşam döngüsü bu sistem ile herkese açıklanmış olmaktadır. Kuruluşumuz da aynı yaklaşımlarla tamemen ülkemiz koşullarına uygun bir şekilde Ekomark© Standardı’nı tasarlamıştır. Bu sistem ülkemizde de gönüllülük esasına dayalıdır ve zorlama söz konusu değildir. Aslında Avrupa Birliği’nin bu çalışmaları öncesinde de 1970’li yıllarda, enerji ve petrol fiyatlarının yükselmesi ve bu kaynaklarla bağlantılı şekilde çevre sorunları ve iklim değişikliği tartışmaları başlamıştı. O yıllarda gerekli en düşük enerji verimliliği ve otomobil sektöründe…
Eko-Etiket ya da ekolojik etiketleri sistemini uygulayan ülkeler, kendi içlerinde ekolojik etiketleme faaliyetlerinden sorumlu resmi organları tespit etmek ve bu resmi organların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek zorundadırlar. Bu çerçevede ülkelerde ekolojik etiket sisteminde faaliyet gösteren kuruluş olarak ECO Label görevlendirilmiştir. Belgelendirme kuruluşu bünyesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi’ne bağlı olarak Çevre Yönetim Sistemi kurulmuştur. Avrupa Birliği mevuzatı gereğince söz konusu kuruluşun mahiyeti, bağımsızlığı ve tarafsızlığı garanti altındadır. Ayrıca söz konusu kuruluş, Avrupa Birliği direktif hükümlerini doğru bir şekilde uygulamaktan da sorumludur. Kuruluşumuz Ekomark©, çevre bilinci ve çevreye duyarlılığı ile sorumluluklarının farkındadır. Ekomark© Standardı bu amaçla geliştirilmiştir. Bu standardın uygulandığı ürün grupları içinde özellikle inşaatın ana faaliyetine yönelik bir ürün grubu yoktur. Ancak inşaat faaliyetleri içinde yer alan boyalar ve vernikler ürün grubu ile zemin kaplamalar ürün gurubu için kriterler tespit edilmiştir. Boyalar ve vernikler ürün gurubu, özellikle iç cephe kullanımları için geliştirilen ve pazarlanan, hem kişisel amaçlı hem de profesyoneller tarafından…
Kuruluşumuz Ekomark©, Avrupa Birliği tarafından 1992 yılında uygulamaya konulan ekolojik etiket sistemini esas alarak Ekomark© Standardı’nı, doğrudan ülkemiz koşullarına uygun şekilde tasarlamıştır. Talep eden firmalara ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanabilmeleri için izin verirken, Avrupa Birliği tarafından ürün grupları bazında tespit edilen kriterlere uymaktadır. Ürün ve hizmetler bu kritelere uydukları takdirde, ayrıca en iyi uygulama ve performans koşullarını da dikkate alarak, firmalara Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir. Bu kriterlerin belirlenmesinde en önemli faktör, ürün veya hizmetlerin çevresel etkileridir. İnsan ve hayvan sağlığı açısından ve çevre açısından bu ürün ve hizmetlerin doğaya zarar verip vermedikleri ya da ne ölçüde zararlı oldukları dikkate alınmaktadır. Kriterler tespit edilirken genel olarak dikkate alınan çevre etkileri şöyle sıralanabilir: çevre kirliliği, enerji tüketimi ve yönetimi, atık üretimi ve yönetimi, kaynak kullanımı ve kaynakların tükenmesi, doğal kaynak yönetimi, biyolojik çeşitlilik, ekolojik sistemin sağlığı ve insan sağlığı. Bugün çevre kirliliği artık insanlığın geleceğini tehdit eder boyuttadır. Yeşil alanlar…
Çevre koşullarına duyarlı olan ve gelecek için daha yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakabilmenin endişesini taşıyan ülkeler, ekonomik büyümenin doğal kaynaklardan bağımsız olması gerektiği konusunda aynı fikirdedirler. Bu bakımdan Avrupa Birliği tarafından uygulamaya konulan ekolojik etiketi sistemi ya da Eko-Etiket sistemi, diğer ülkeler tarafından tasarlanan Alman Blue Angel ve Nordic Swan (İskandinav Kuğu’su) gibi uygulamalar ve ülkemizde de kuruluşumuz tarafından tamamen ülkemiz koşulları dikkate alınarak özgün bir şekilde geliştirilen Ekomark© Standardı, iklim değişikliği, enerji verimliliği, sağlıklı veya tehlikeli maddeler, doğal kaynaklar ve atıklar (geri dönüşümlü olsalar da) konularında önemli gelişmeler kaydetmiştir. Ülkemizde Ekomark© Etiketi, çok sayıda ürün yanında kamp alanları ve turistik konaklama hizmetleri dahil olmak üzere bir takım hizmetleri de kapsamaktadır. Ürün ve hizmetler için kriterler belirlenirken, bunların tasarımından başlayıp yok edilmesine kadar tüm yaşam döngüsü esas alınmış ve çevreye olan etkileri kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Belirlenen kriterlerin geçerlilik süresi üç yıldır. Gerek bilim ve teknolojideki gelişmeler, gerek bunlara…
Kuruluşumuz Ekomark©, ürün ve hizmetlerin üretilmesi, kullanılması ve yok edilmesi aşamalarında doğaya verdikleri zararları en az seviyeye çekmek amacıyla Avrupa Birliği tarafından başlatılan çeşitli ekolojik etiketlerin oluşturulması ve yaygınlaştırılması çalışması çerçevesinde, ülkemizde Ekomark© Standardı’nı geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Ekomark© Standardı ile çevreye zarar vermeyen ürün ve hizmetlerin tasarlanması, üretilmesi ve pazarlaması faaliyetlerini geliştirmek ve bu ürün ve hizmetleri diğerlerinden Ekomark© Etiketi ile ayırmak amaçlanmıştır. Ekomark© Standardı ile aynı zamanda tüketiciler de bu ürün ve hizmetlerin çevreye olumsuz etkileri konusunda bilinçlenmiş olmaktadır. Firmaların işletmelerinde Ekomark© Standardı’nı ya da herhangi bir ekolojik etiket uygulamasını kurmaları konusunda bir zorunluluk yoktur. Bu sistem tamamen gönüllük esasasına dayanmaktadır. Ancak özellikle Avrupa Birliği’ne ürün ve hizmet sunan firmaların bu konuda bilinçli ve özenli olmaları gerekmektedir. Tüketicilere sunulan ürün ve hizmetlerin üzerine Ekomark© Etiketi’nin konulabilmesi için, bu ürün ve hizmetlerin yer aldığı ürün grupları için belirlenmiş kriterlere uygunluk aranmaktadır. Bu kriterler tespit edilirken, söz konusu ürün veya…
Ekolojik etiket veya Eko-Etiket sistemi, Avrupa Birliği tarafından 1992 yılında uygulamaya alınmış bir sistemdir, ancak bu sistem öncesinde Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından aynı yıllarda çevre etiketleri konusunda, belgelendirme standartlarının aksine bir dizi rehberlik standartları hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Bu standartlar şunlardır: TS EN ISO 14020 Ekolojik etiketleri ve beyanları - Genel prensipler TS EN ISO 14024 Ekolojik etiketleri ve beyanları - Tip 1: Çevre etiketlemesi - Prensipler ve yöntemler TS EN ISO 14021 Ekolojik etiketleri ve beyanları - Tip 2: Çevre etiketleri - Çevre ile ilgili iddiaların öz beyanı TS EN ISO 14025 Ekolojik etiketleri ve beyanları - Tip 3: Çevre beyanları - Prensipler ve prosedürler Ülkemizde Ekomark© Standardı da Avrupa Birliği’nde uygulanan Eko-Etiket sistemini esas almıştır. Bu standart gerekliliklerini karşıyan firmaların kullanmalarına izin verilen Ekomark© Etiketi, çevresel açıdan tercih edilen ürünler için pazar avantajı yaratmayı amaçlamaktadır. Ekomark© Standardı’nın hedefinde, tüketicilerin çevre koşulları bakımından iyi olan ürünleri tercih edebilecekleri bir ortam…
Ekomark© Etiketi, esas olarak ürün ve hizmetler ile ilişkilendirilir. Genel olarak da ürün ambalajı üzerinde, firmanın internet web sitesinde, ya da ürün kataloglarında görüntülenir. Bugün sadece Avrupa Birliği ülkelerinde değil dünyanın her yerinde çok sayıda ekolojik etiket bulunmaktadır. Daha farklı etiketler geliştirmek de mümkündür. Enerji verimliliği etiketleri veya organik etiketler bunlara örnektir. Ancak ekolojik etiketler, sosyal sorumluluk ve adil ticaret özellikleri yanında daha farklı özelliklere de sahiptir. Eko-Etiket sistemini esas alan Ekomark© Standardı da Avrupa Birliği gibi ISO 14024 Ekolojik etiketlemesi prensip ve yöntemleri dahilinde tasarlanmıştır ve gönüllü olarak kullanılan bir etiket sistemidir. Belirlenen kriterler, çevresel fayda yaratılabilecek özelliklere ve öneme sahiptir. Ekomark© Standardı’nda kriterlerin tamamı, ürünün bütün yaşam döngüsü boyunca doğaya olan etkileri düşünülerek tespit edilmiştir. Bu açıdan ürün ve hizmlerde kullanılacak Ekomark© Etiketi, tüketicilere doğanın korunmasına duyarlı ürün ve hizmetleri seçme imkanı vermektedir. Gittikçe küreselleşen dünyamızda, hazır giyim ve tekstil sektörü, özellikle Asya pazarında ciddi bir rekabet yaşamaktadır.…

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.