trarzh-TWenfrdejarues

Dünyada Ekomark©

Ekolojik etiketler uygulaması Avrupa Birliği ülkelerinde Eko-Etiket Sistemi ile başlamıştır ama kısa sürede bütün dünyaya yayılmıştır. Artık herkes doğal kaynakların tükendiğinin, hayvan ve bitki türlerinin giderek azaldığının, iklim değişikliklerinin, küresel ısınmanın, ozon tabakasındaki incelmenin ve daha birçok çevre felaketinin kapıda olduğunun farkındadır.

Ekolojik etiketleri, bir yandan bu etiketi taşıyan ürün ve hizmetlere itibar kazandırırken diğer yandan da üretici firmanın pazar payını arttırmakta ve firmaya rekabet gücü kazandırmaktadır.

Avrupa Birliği tarafından 1992 yılında başlatılan ekolojik etiketler uygulaması, bugün Avrupa Birliği ülkelerinin tamamını kapsamaktadır ve bütün dünyaya yayılmış durumdadır.

Kuruluşumuz Ekomark©, ekolojik etiketlerin bu global genişlemesine uyarak ülkemizde Ekomark© Standardı’nı geliştirmiştir. Ekomark© Standardı esas olarak Avrupa Birliği’nde uygulanan Eko-Etiket Sistemi üzerine inşa edilmiştir, ancak tamamen ülkemizdeki ürün özellikleri ve ülkemiz koşulları dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bilindiği gibi her ülke kendi ulusal düzenlemeleri ve uygulamaları paralelinde ekolojik etiket tasarlayabilir. Örneğin, Almanya’da Blue Angel Etiketi, Hollanda’da EKO Kalite Sembolü ve İskandinav ülkelerinde Nordic Swan Etiketi bunlara örnektir. Üstelik bu ekolojik etiketler sadece kendi ülkelerinde değil diğer ülkeler tarafından da kabul görmektedir.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Ekomark© Etiketi de bunlardan biridir ve dünyada ekolojik etiketler arasında rekabet edecek güçtedir. Ancak henüz ülkemizde bu konudaki uyum çalışmaları tamamlanmış değildir. Avrupa Birliği tarafından açılan Çevre Faslı çerçevesinde ülkemizde de ekolojik etiketler yasasının çıkması gerekmektedir. Bu çalışmalar henüz tamamlanmadığından kuruluşumuz yabancı bir akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur ve talep eden firmalara ürün ve hizmetleri için bu yetkiye dayanarak Ekomark© Etiketi kullanım izni vermektedir.

Firmalara verilen Ekomark© Etiketi kullanım izni web üzerinden Ekomark veri tabanında ilan edilmektedir. Bu şekilde izin bütün dünyada geçerli olmaktadır.

Ülkemizdeki firmaların bu yasal düzenlemeler öncesinde hazırlıklı olması açısından kuruluşumuzdan talep edecekleri Ekomark© Etiketi kullanım izni önemli bir adımdır. Ülke dışından akredite olunduğu için de Ekomark© Etiketi bugün bütün dünyada kabul gören bir ekolojik etikettir. Dünya piyasalarına çıkacak firmalarımızın mevcut ürün ve hizmet kategorilerindeki ürünleri için bu etiketi almaları veya yeni ürünler için kriter belrleme çalışması talep etmeleri kendi avantajlarına olacaktır.

 

Dünyada Ekomark© uygulaması konusunda daha fazla bilgi almak için kuruluşumuz yöneticilerine başvurabilirsiniz.

Benzer Standartlar (standarda göre)

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.