trarzh-TWenfrdejarues

ECO Tourism EKO Turizm Belgelendirme

ECO Tourism EKO Turizm Belgelendirme ECO Tourism EKO Turizm Belgelendirme

Son yıllarda kulaklara eko turizm ifadesi sıkça çalınmaktadır. İlk anda ekonomik turizm olarak algılansa da aslında burada, yerkürenin geleceğini yakından ilgilendiren bir anlayış söz konusudur. EKO turizm ile, doğal çevrenin ve yerel kültürlerin ön planda tutulduğu, çevreye özen gösterildiği, insanlara çevre bilincinin aşılandığı ve bölgenin yerli halkının sosyo-ekonomik bakımdan bu sürece dahil edildiği bir turizm hedeflenmektedir. Bu anlayşıtan hareketle EKO turizm, yeşil turizm, sorumlu turizm ve sürdürülebilir turizm gibi ifadelerle de anılmaktadır.

Turizm ülkemizin de çok önemli gelir kaynaklarından biridir. Ancak sorumsuzca sürdürülen faaliyetler neticesinde doğal ve kültürel açıdan olumsuz etkiler göstermektedir. EKO turizm yaklaşımı ile bu olumsuz etkileri bertaraf etmek ve olumlu etkileri sürdürülebilir şekilde üst seviyeye çıkarmak hedeflenmektedir.

EKO turizm yaklaşımında, doğayı koruma, sorumluluk, eğitim ve bölgesel halk ile bütünleşme gibi ilkelere sahiptir. Artık insanlar da sadece güneş, kum ve deniz tatil anlayışından uzaklaşmak ve doğa ile bütünleşmek istemektedir.

Geleneksel turizmin ülkemizin doğal güzelliklerini ne kadar tahrip ettiği ortadadır. Güzel kıyılarda açılan bir tatil köyü için tarım veya orman arazilerinden yollar geçirilmekte, tarımsal faaliyetler terkedilerek turistlere hizmet verecek küçük işletmeler açıklamakta ve yerel kültürel yapı yerini küresel kültüre bırakmaktadır.

Oysa EKO turizmde amaç, bölgenin ekosistemini ve kültürünü olduğu gibi korumaktır. Bölgenin kültürel ve ekolojik özelliklerinin sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Doğal yapı bozulmadan bölgenin gelişmesini sağlamaktır.

Kısaca EKO turizm, bölge insanları için sürdürülebilir kazancı amaçlamaktadır. Bu yüzden de doğal güzelliklere sahip bölgelerde çok büyük turizm işletmeleri açılmasına karşıdır. Aksi halde kısa sürede çok gelir elde edilse de uzun vadede doğal güzellikler çabuk kaybolacak ve ekosistem ve yerel kültür bundan çok zarar görecektir.

Kuruluşumuz bu sorumluluk duygusu ile hareket ederek, doğal yapıyı korumak ve yerel kültüre sahip çıkmak için ECO Tourism EKO Turizm belgelendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bölgesel kültürü korumayı amaçlayan, bölge halkının geleneklerine ve yaşam tarzına saygı gösteren ve sürdürülebilir bir turizm anlayışına sahip işletmeler EKO Turizm belgesi alarak bu durumlarını kanıtlayabilirler.

Deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu ile ve modern güçlü bir teknolojik altyapı ile kuruluşumuz, her zaman kaliteli ve güvenilir hizmetler vermektedir.

Benzer Standartlar (standarda göre)

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.