trarzh-TWenfrdejarues

Gizlilik

Ülkemiz, Avrupa Birliği ile uyum çalışmalarında en fazla çevre konusunda güçlük çekecek gibi. Çünkü çevre sorunlarının niteliği çok farklıdır ve çevresel değerler insan yaşamını bütün yönleriyle içine almaktadır. Günlük yaşamda karşılaşılan birçok problem, örneğin içme suyunun sağlanmasından, katı atıkların denetimine kadar birçok sıkıntı, çevre ile ilgili yasal düzenlemelerin konusu içine girmektedir. Bu aynı zamanda maddi kaynak da gerektirmektedir. Ülkemizin çevre konusunda Avrupa Birliği’ne uyum sağlayabilmesi için 60 milyar doların üzerinde bir kaynak gerekmektedir. Bu maddi sıkıntı yanında uyum konusunda başka engeller de var. Örneğin teknik imkanlar yetersizdir, yetişmiş personel yoktur ve çevre bilinci toplumda tam olarak gelişmiş değildir.

Atık yönetimi ve doğanın korunması alanlarında bir takım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ancak çevreye yönelik yasal düzenlemelerin yaşama geçirilmesi ve uygulanması konusunda çabalar yetersiz kalmaktadır. Çevre koruma gereksinimleri için politikaların oluşturulması ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi için daha somut adımların atılması gerekmektedir.

Ülkemizde çevre yönetimi anlayışının gelişmesi, büyük ölçüde Avrupa Birliği üyelik süreci ile belirlenmektedir. Ancak bu süreç sadece Avrupa Birliği düzenlemelerinin kendi ulusal hukuk düzenimize uydurulmasından çok, uygulamaya geçirilmesini ve gereken yatırımların gerçekleştirilmesini de gerektirmektedir. Zaten asıl sorun da bu noktadadır. Bu nedenle gerekli yasal düzenlemelerin yapılması kadar bu düzenlemelerin uygulanması için uygun bir ortam da yaratılmalıdır.

Kuruluşumuz Ekomark© Standardı’nı hazırlarken, bugünden ülkemizin hazırlıklı olmasını hedeflemiştir. Gerek tüketicilerin bu konularda bilinçlenmesi gerekse üretici firmaların ve işletmelerin üretim anlayışlarını, yöntemlerini ve tesislerini değiştirmeleri Ekomark© Standardı’nın uygulanması ile gerçekleşecektir.

Kuruluşumuz yabancı bir akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur ve bu yetkiye dayanarak bugünden, insan sağlığı ve çevrenin korunması ile ilgili kriterleri sağlayan firmalara, bu ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmeleri için Ekomark© Etiketi kullanım izin vermektedir.

Ekomark© belgelendirme çalışmaları kapsamında firmaların yaptıkları başvurular, verdikleri numuneler, bu numunelerin test ve analiz sonuçları hiçbir şekilde üçünci kişi veya kuruluşlar ile paylaşılmaz ve bütün bu bilgi ve belgeler gizli tutulur. Bu konu belgelendirme çalışması talep eden firmalar ile yapılan sözleşmede de gizlilik taahhüdü başlığı altında yer almaktadır.

 

Kuruluşumuz Ekomark©’ın verdiği gizlilik taahhüdü hakkında farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Standardı hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.