trarzh-TWenfrdejarues

Tekstil Ürünleri Eko Belgelendirme

Ekomark© Etiketi, esas olarak ürün ve hizmetler ile ilişkilendirilir. Genel olarak da ürün ambalajı üzerinde, firmanın internet web sitesinde, ya da ürün kataloglarında görüntülenir.

Bugün sadece Avrupa Birliği ülkelerinde değil dünyanın her yerinde çok sayıda ekolojik etiket bulunmaktadır. Daha farklı etiketler geliştirmek de mümkündür. Enerji verimliliği etiketleri veya organik etiketler bunlara örnektir. Ancak ekolojik etiketler, sosyal sorumluluk ve adil ticaret özellikleri yanında daha farklı özelliklere de sahiptir.

Eko-Etiket sistemini esas alan Ekomark© Standardı da Avrupa Birliği gibi ISO 14024 Ekolojik etiketlemesi prensip ve yöntemleri dahilinde tasarlanmıştır ve gönüllü olarak kullanılan bir etiket sistemidir. Belirlenen kriterler, çevresel fayda yaratılabilecek özelliklere ve öneme sahiptir.

Ekomark© Standardı’nda kriterlerin tamamı, ürünün bütün yaşam döngüsü boyunca doğaya olan etkileri düşünülerek tespit edilmiştir. Bu açıdan ürün ve hizmlerde kullanılacak Ekomark© Etiketi, tüketicilere doğanın korunmasına duyarlı ürün ve hizmetleri seçme imkanı vermektedir.

Gittikçe küreselleşen dünyamızda, hazır giyim ve tekstil sektörü, özellikle Asya pazarında ciddi bir rekabet yaşamaktadır. Bu rekabet ortamında, bir yandan da yükselen sağlık ve çevre bilinci ile birlikte, tekstil ve hazır giyim ürünlerinin sağlık ve çevre açısından güvenilir olması daha önemli bir hal almıştır. Böylesi bir ortamda bu ürünlerin Ekomark© Etiketi taşıyor olması, tüketiciler gözünde önemli bir faklılık yaratacaktır.

Ekomark© Standardı, Avrupa Birliği ülkelerinde hatta bütün dünyada müşterilerin beklentilerini karşılayacak özelliklere sahiptir.

Tekstil ve hazır giyim sanayi, hem üretim hem de işgücü açısından dünyanın en büyük sanayi sektörlerinden biridir. Bu sektör hem insanların giyim kuşamlarına hem de yaşam alanlarına oldukça büyük katkı sağlamaktadır.

Çevre koşullarında bugün daha fazla hissedilen küresel iklim değişiklikleri, zararlı artıklar, toksik kimyasal maddeler, ozon deliği, asit yağmurları, su ve hava kirliliği gibi çevre sorunlarına, diğer sanayi dalları ile birlikte tekstil sektörü de neden olmaktadır. Üretim sırasında bu sektörde, yüksek su tüketimi olmaktadır ve bir takım kimyasal maddeler kullanılmakta ve çeşitli atıklara neden olunmaktadır. Katı veya sıvı atıklar çevreyi olumsuz etkilemektedir. Atılan bazı kimyasallar ise doğada toksik etkiler göstermekte, sudaki oksijenin azalmasına ve hem suda yaşayan canlılar ve hem de insanlar için tehlike yaratmaktadır.

Bütün bu nedenlerle çevre dostu tekstillerin üretilmesi daha çok önemsenmeye başlanmış ve çevre dostu tekstil ürünlerine talep hızla yükselmiştir. Bunun yanında hava ve suyunun bu yolda kirlenmesinin önüne geçmek amacı ile çözüm olarak Eko-Etiket sistemi veya ekolojik etiketleme sitemi öngörülmektedir.

 

Avrupa Birliği, ülkemiz ihracatında önemli bir pazar durumundadır ve birlik ülkeleri gittikçe güçlenen çevre bilincinin bir sonucu olarak, insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen ürünlerin üretimine önem vermektedir. Bu amaçla yirmi yıla yakın birs üredir Eko-Etiket sistemi uygulanmaktadır ve çok sayıda ürün grubunu kapsamaktadır.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.