trarzh-TWenfrdejarues
%PM, %20 %024 %2018 %23:%Ağu

ECO Natural Doğal Ürün Sertifikası

ECO Natural Doğal Ürün, ECOmark tarafından onaylanmış TÜRK ürünlerinde ilk ve tek doğal sertifikasyon olarak tanımlanmıştır; su hariç olmak üzere, doğal kaynaklardan en az yüzde 95 doğal içerik veya bileşen olmalıdır. ECOmark sertifikalı ürünler, doğal içerikler kullanır, malzemeleri sağlık risklerinden uzak tutar, hayvan testlerini kullanmaz ve ambalajda biyolojik olarak parçalanabilen veya geri dönüştürülmüş malzeme içerir. Ürünler ambalaj etiketindeki tüm malzemeleri listelemelidir. ECOmark ayrıca yüzde 100 doğal koku ve renklendirici gerektirir. Sertifikalı ürünlerin ülke çapında binden fazla mağazada yer almaktadır. Onlarca ürün ve içerik sertifikalıdır.

2011 yılında, küresel bir halk sağlığı ve güvenliği organizasyonu ECOmark, doğal kişisel bakım ürünleri için başka bir standart geliştirmek üzere bir platform duyurdu. “Halihazırda 'doğal' terimi için düzenleyici ve küresel olarak tanınmış bir tanım yoktur. ECOmark Doğal ya da türevleri teriminin bir tanımını geliştirmemiştir, ancak gıdaların ilave renk, yapay tatlar ya da sentetik maddeler içermediği (şu anda GDO'ları hariç tutmuyorsa) “doğal” teriminin kullanılabileceğini belirtmektedir. ECOmark, “doğal” terimini yorumlayacak bir platform kurmuştur. ECOmark bu yorumlamayı doğrulamaya çalışırken, doğal bir sertifikasyon elde etmek için standart bir tanım ve süreç oluşturmak üzere diğer yönetim organlarıyla birlikte çalışacaktır.
Yeni ECO Natural standardı, 'doğal' teriminin kullanımını tanımlayarak, otantik ve kaliteli doğal kişisel ürünlerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Doğal ürün sertifikasyonunda gıda ve tüketici ürünleri için "doğal" kelimesinin hiçbir yasal tanımı yoktur. Doğru ve yanıltıcı olmayan bir ürün, renk, yapay tatlar veya sentetik maddeler içermeyen bir şekilde 'Doğal aroma' ifadesi dışında, bileşen listesinde 'doğal' teriminin kullanılmasına izin verilmez.

Tüketicilerin refahlarını en üst düzeye çıkaracak şekilde korumak ve donatmak için, ECOmark, bir ürünün gerçekten “doğal” kabul edilip edilemeyeceğini belirten bir dizi kılavuz olan Doğal Ürünlerin Sertifikasyonunu geliştirdi. Standart, düzenlenmiş tüm tüketici ürünlerini kapsar.

"ECO Natural" Doğal Ürün Standardının Özü
ECOmark Doğal Standardı, doğal bileşenler, güvenlik, sorumluluk ve sürdürülebilirliğe dayanmaktadır.

Doğal Maddeler: “Doğal” olarak adlandırılan bir ürün, sadece ya da en azından neredeyse sadece doğal bileşenlerden oluşmalı ve içeriğin saflığını korumak için uygun işlemlerle üretilmelidir.
Güvenlik: “Doğal” etiketli bir ürün, insan sağlığı riskinden şüphelenilen herhangi bir bileşenden kaçınmalıdır.
Sorumluluk: “Doğal” etiketli bir ürün geliştirilmesinde hiçbir hayvan testi kullanmamalıdır.
Sürdürülebilirlik: “Doğal” etiketli bir ürün, biyolojik olarak bozunabilir bileşenler ve en çevreye duyarlı ambalaj kullanmalıdır.

Tüm tüketici ürünleri için Doğal Standart kapsamında, izin verilen malzemeler doğada bulunan (flora, fauna, mineral) ve hiçbir petrol bileşiği içermeyen yenilenebilir bir kaynaktan elde edilir veya yapılır. Zararlı kimyasalların kısıtlanması ve doğal parçalanabilirlik hedeflenmektedir. Standart, doğal olarak kabul edilen içerikler ve süreçler hakkında daha eğitimli olmanıza yardımcı olacaktır.

%PM, %05 %763 %2016 %17:%Ara

Ekolojik Döngü

Ekoloji, canlı organizmaları ve onların çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bir biyoloji dalıdır. Ekolojik döngü ise, su, mineraller, azot, oksijen ve karbon gibi maddelerin, canlılar, su, hava ve toprak arasında çeşitli formlara dönüşerek yer değiştirmesi, doğada sürekli dolaşımıdır.

Canlı organizmalar için yaşam alanı olan, okyanusların bin metre taban derinliği ile deniz seviyesinden altı bin metre atmosfer yüksekliği arasındaki alana, biyolojide biyosfer ismi verilmektedir. Biyosfer tabakası, su, hava ve topraktan oluşmaktadır ve canlılar için bir yaşam alanıdır. Biyolojik olarak bu alan içinde yaşayan hayvanlara fauna, bitkilerin tamamına ise flora denmektedir.

Biyosfer tabakası içinde belli bir alanda yaşayan canlılar bir küme oluştururlar Bu canlı kümelerin fiziki çevre ile, yani cansız ortam ile ilişkileri ise ekosistemleri meydana getirir. Ekosistem bir yaşam birliğidir ve içinde üç canlı gurubu bulunur: üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar. Üreticiler, fotosentetik canlılardır. Tüketiciler genelde etçil ve otçullardır. Ayrıştırıcılar ise bakteri ve mantarlardan meydana gelir. Üreticiler fotosentez yapar, tüketiciler solunum yapar, ayrıştırıcılar ise organik artıkları çürütürler.

Ekosistemler, bir enerji ve besin zinciridir, ana kaynak ise güneştir. Enerji ve maddeler ekosistem içinde bir döngü yaratırlar. Doğada canlılığın devam edebilmesi için bazı önemli maddelerin, tüketildiği oranda yeniden üretilmesi gerekir. Bütün canlılar için azot çok önemlidir. Her canlının, organik veya inorganik olarak azotu temin etmesi gerekir. Aynı şekilde su bütün canlılar için vazgeçilmez bir maddedir. Bu maddelerin, döngüsü olmak zorundadır. Basit bir anlatımla ekolojik döngü, canlılar tarafından doğada kullanılan bir takım maddelerin, yeniden kullanılabilir duruma gelmesi ve bu sürecin sürekli devam etmesi olayıdır.

Ancak ekolojik döngüler çeşitli yollardan ama özellikle insan müdahaleleri ile olumsuz etkilenmektedir. Örneğin nüfusun hızla yükselmesi, teknolojinin gelişmesi, şehirleşme ve sanayinin ilerlemesi toplumların suya olan talebini artırmıştır. Suyun aşırı kullanılması, şehirleşme ve nüfusun artması, sanayide su kullanımının artması, yeni baraj ve kanalların yapılması, bitki örtüsünün tahrip olması hep suyun ekolojik döngüsünü bozan faktörlerdir.

Kuruluşumuz tarafından hazırlanan ve yabancı bir akreditasyon kuruluşundan yetki alınan Ekomark© Standardı, ekolojik döngünün daha fazla tahrip olmasının önlenmesi açısından önemlidir. Kuruluşumuz, doğaya duyarlı üretim yapan firmalara Ekomark© Etiketi kullanma izin vermektedir.

 

Ekolojik döngü konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Etiketi hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

EKO Belgesi Neden Ecomark
%PM, %05 %751 %2016 %17:%Ara

Eko Belgesi Ne İşe Yarar

Tahminlere bakılırsa dünya nüfusu her her 35 yılda bir, iki katına yükselmektedir. Nüfusun bu şekilde artması ile tüketim ve buna bağlı olarak doğal kaynaklardaki azalma ve kirlilik oluşumu da gittikçe artmaktadır. Bugün küresel iklim değişikleri, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, zehirli artıklar, hava ve su kirliliği gibi çevre problemleri daha net olarak hissedilmektedir. Dünyamızın ekosistemi, talepleri karşılamakta artık zorlanmaktadır. Bu kötü gidişin önüne geçmek için özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde büyük çabalar gösterilmektedir. Hem tüketicilerin hem de üretici firmaların insan sağlığına ve doğanın korunmasına daha fazla özen göstermesi beklenmektedir. Bu çabaların bir sonucu olarak Avrupa Birliği ülkelerinde kabul gören çok sayıda ekolojik ürün etiketleri tasarlanmıştır.

Çevre etiketleri sistemlerinde genelde iki temal yaklaşım sergilenmektedir. Ya üretim sistemleri değerlendirilmektedir ya da ürünler değerlendirilmektedir. Bunlardan üretim sistemlerini esas alan etiketlerde, öncelikle çevreye uyumlu üretim yapılması değerlendirilir ama aynı zamanda ürün de değerlendirilmektedir. 1992 yılında Avrupa Birliği tarafından uygulamaya konulan Eko-Etiket sistemi ile ülkemizde kuruluşumuz tarafından geliştirilen Ekomark© Standardı da bu yönde bir yaklaşım sergilemektedir.

Üretim ekolojisi, çok yönlü, güç denetlenebilir ve karmaşık bir sistemdir. Üretim yapılırken çevrenin korunması ve bunun bir sistem içinde yapıldığının kanıtlanması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Ekomark© Etiketi, Eko-Etiket ve benzer bütün çevre etiketleri, ürünlerin zararlı maddeler içermediğinin ve doğanın korunmasına özen gösterilerek üretildiğinin garantisini vermektedir.

Çevre etiketleri sisteminde amaçlanan, tüketicilerin sağlıklı ürün almasını sağlamak ve dünyanın ekolojik dengesini korumaktır. Ekomark© Etiketi işte bu amaca hizmet etmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde geliştirilen ve genelde kendi ülkelerinde uygulanan bazen de diğer ülkelerde kabul gören çok sayıda ekolojik ürün etiketi bulunmaktadır. Bunların başında Almanya’da geliştirilen Blue Angel etiketi, Hollanda’da geliştirilen EKO Kalite Sembolü, İsveç, Norveç, İzlanda ve Finlandiya’da geçerli olan Nordic Swan Etiketi gelmektedir. Bunlardan Blue Angel Etiketi, 1978 yılından beri geçerlidir ve gıda ve ilaç dışında birçok ürün için geliştirilmiştir.

 

Ekomark© belgesinin ve Ekomark© Etiketi’nin ne işe yaradığı konusunda farklı bilgilere ihtiyaç olursa, kuruluşumuz yöneticileri ve çalışanları destek olmaya hazırdır.

Telif hakları EUROLAB© Laboratuvar bir "TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.