trarzh-TWenfrdejarues
%PM, %20 %024 %2018 %23:%Ağu

ECO Natural Doğal Ürün Sertifikası

ECO Natural Doğal Ürün, ECOmark tarafından onaylanmış TÜRK ürünlerinde ilk ve tek doğal sertifikasyon olarak tanımlanmıştır; su hariç olmak üzere, doğal kaynaklardan en az yüzde 95 doğal içerik veya bileşen olmalıdır. ECOmark sertifikalı ürünler, doğal içerikler kullanır, malzemeleri sağlık risklerinden uzak tutar, hayvan testlerini kullanmaz ve ambalajda biyolojik olarak parçalanabilen veya geri dönüştürülmüş malzeme içerir. Ürünler ambalaj etiketindeki tüm malzemeleri listelemelidir. ECOmark ayrıca yüzde 100 doğal koku ve renklendirici gerektirir. Sertifikalı ürünlerin ülke çapında binden fazla mağazada yer almaktadır. Onlarca ürün ve içerik sertifikalıdır.

2011 yılında, küresel bir halk sağlığı ve güvenliği organizasyonu ECOmark, doğal kişisel bakım ürünleri için başka bir standart geliştirmek üzere bir platform duyurdu. “Halihazırda 'doğal' terimi için düzenleyici ve küresel olarak tanınmış bir tanım yoktur. ECOmark Doğal ya da türevleri teriminin bir tanımını geliştirmemiştir, ancak gıdaların ilave renk, yapay tatlar ya da sentetik maddeler içermediği (şu anda GDO'ları hariç tutmuyorsa) “doğal” teriminin kullanılabileceğini belirtmektedir. ECOmark, “doğal” terimini yorumlayacak bir platform kurmuştur. ECOmark bu yorumlamayı doğrulamaya çalışırken, doğal bir sertifikasyon elde etmek için standart bir tanım ve süreç oluşturmak üzere diğer yönetim organlarıyla birlikte çalışacaktır.
Yeni ECO Natural standardı, 'doğal' teriminin kullanımını tanımlayarak, otantik ve kaliteli doğal kişisel ürünlerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Doğal ürün sertifikasyonunda gıda ve tüketici ürünleri için "doğal" kelimesinin hiçbir yasal tanımı yoktur. Doğru ve yanıltıcı olmayan bir ürün, renk, yapay tatlar veya sentetik maddeler içermeyen bir şekilde 'Doğal aroma' ifadesi dışında, bileşen listesinde 'doğal' teriminin kullanılmasına izin verilmez.

Tüketicilerin refahlarını en üst düzeye çıkaracak şekilde korumak ve donatmak için, ECOmark, bir ürünün gerçekten “doğal” kabul edilip edilemeyeceğini belirten bir dizi kılavuz olan Doğal Ürünlerin Sertifikasyonunu geliştirdi. Standart, düzenlenmiş tüm tüketici ürünlerini kapsar.

"ECO Natural" Doğal Ürün Standardının Özü
ECOmark Doğal Standardı, doğal bileşenler, güvenlik, sorumluluk ve sürdürülebilirliğe dayanmaktadır.

Doğal Maddeler: “Doğal” olarak adlandırılan bir ürün, sadece ya da en azından neredeyse sadece doğal bileşenlerden oluşmalı ve içeriğin saflığını korumak için uygun işlemlerle üretilmelidir.
Güvenlik: “Doğal” etiketli bir ürün, insan sağlığı riskinden şüphelenilen herhangi bir bileşenden kaçınmalıdır.
Sorumluluk: “Doğal” etiketli bir ürün geliştirilmesinde hiçbir hayvan testi kullanmamalıdır.
Sürdürülebilirlik: “Doğal” etiketli bir ürün, biyolojik olarak bozunabilir bileşenler ve en çevreye duyarlı ambalaj kullanmalıdır.

Tüm tüketici ürünleri için Doğal Standart kapsamında, izin verilen malzemeler doğada bulunan (flora, fauna, mineral) ve hiçbir petrol bileşiği içermeyen yenilenebilir bir kaynaktan elde edilir veya yapılır. Zararlı kimyasalların kısıtlanması ve doğal parçalanabilirlik hedeflenmektedir. Standart, doğal olarak kabul edilen içerikler ve süreçler hakkında daha eğitimli olmanıza yardımcı olacaktır.

%PM, %16 %869 %2018 %19:%May

Organik Ürün Sertifikası

Organik ürün belgesi, doğa ve çevre ile uyumlu bir üretim metodu olan organik imalatlar, çiftlik ve yerel kaynakların faaliyetine dayanan kendine yeterli kapalı bir ağın meydana getirildiği ve nihai mamulün yerine tüm üretim aşamaların incelenip belgelendirildiği üretim ağıdır. Ekolojik ve organik sertifikasyon kuruluşları, ürünlerin organik ürün olarak kontrol edilerek imal edildiğini belgeleyen organik mamul sertifikası verirler.

Ekolojik ürünler, bazı kimyasal yan ürünler genellikle bitkisel ürünlerden elde edilirler. Çevreye ve kullanıcılarına zararsız olarak üretilmiştir. Doğal ekolojik dengeye uygun bir üretim metoduyla üretilen organik ürünlerdir.

ECOmark sektörde yer alan işbirlikçeliryle standardizasyon içtihatları çerçevesinde ekolojik ürünler için standart geliştirmiştir (doğal tekstil, yeşil deterjanlar, ekolojik ve organik ev kokuları, vb.). Bu standartta bahsedilen ürünler, çevre dostu işlemler kullanılarak elde edilen, bitkisel kaynaklı içeriklerden elde edilen ürünlerdir.

Doğal ve Organik ürün sertifikasyonu, kontrol ve belgelendirme kuruluşu olarak ECOmark kuruluşumuz, organik tarım yasası ve yönetmeliğinde belirtilen yetkilendirme esaslarına uygun inceleme ve sertifikasyonu gerçekleştirmektedir. Organik ürün sertifikaları, ürünlerin üretildiği arazinin toprak incelemelerinden başlayarak hasat, işleme, ambalajlama ve depolama halkalarındaki her safhasında gereken koşullara uyulduğunu belgelemektedir. Organik ürünler tarım dışında ise doğal ve ekolojik dengeye aykırı kimyasalların kullanılmadığını belgeler, Belgelendirme ağının 3 basamağı bulunmaktadır. Bunlar, üreticiler, satıcılar ve tarafsız inceleme gerçekleştiren sertifikasyon kuruluşlarıdır.

Sertifikasyon; organik tarım standartlarının belirlediği kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu işletmenin, ürünün ve girdinin mevzuata uygunluğunun değerlendirilerek belgelendirilmesidir. Bir ürünün organik olarak değerlendirilebilmesi ve etiketlenebilmesi için; ulusal ve uluslar arası otoriteler tarafından belirlenen organik tarım için uyulması gereken kuralları içeren yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için; müteşebbisler ECOmark gibi; Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından ve bağımsız kar amacı gütmeyen akreditasyon kuruluşlarından akredite olmuş, ulusal ve uluslar arası otoriteler tarafından yetkilendirilmiş bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından kontrol edilmelidir. ECOmark ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumları tarafından akredite olarak organik ürün sertifikası hizmeti vermektedir.

Sertifikasyon gönüllü olarak yapılan bir işlemdir. Belirli bir standarda göre çalışan herhangi bir kuruluş ürününün ya da verdiği hizmetin ECOmark gibi bir sertifikasyon kuruluşu tarafından belgelendirilmesini talep edebilir. Belgelendirme, sertifikasyon kuruluşunun gözlemlerini sürdürdüğü belli bir zaman periyodu için gerçekleştirilir.

İç pazarda, marketlerde, dükkanlarda ve hipermarketlerde, pazarlarda ve avmlerde satışa sunulan organik ürünlerin ambalajlarında, tarım ve köyişleri bakanlığının logosu ve yanında belgelendirme ve sertifikasyon kuruluşlarının (ECOmark) logosu bulunması ve organik ürünün ambalajında inceleme ve sertifika firması tarafından incelenip belgelendirmenin yapıldığına dair belge numarası belirtilmesi gerekmektedir. Eğer ambalajlar üzerinde ECOmark logosu ve belge numarası varsa satışa sunulan ürünler incelenmiş ve belgelendirmesi gerçekleşmiş organik olan ürünlerdir.

Organik gıdalar, basit olarak, yetiştirilmesinde ve işlenmesinde, genetik mühendisliğin, yapay ve benzeri gübrelerin, böcek ilaçlarının, yabani ot ve mantar öldürücü ilaçlarının, büyütme düzenleyicilerinin, hormonların, antibiyotiklerin, koruyucuların, renklendiricilerin, katkı maddelerinin, kimyasal kaplama ve parlatıcı maddelerin ve kimyasal ambalaj malzemelerinin kullanılmadığı gıda maddeleridir. Organik gıdalar, bitkisel ve hayvansal gıdaları içerir.

Organik Ürün ve Tarımının Avantajları Nelerdir?

Organik Tarım, tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç, pestisit, gübre gibi) olumsuz etkilerinin insan ve hayvan sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. Tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için kimyasal gübre ve zirai ilaçların hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerine aynı işi yapan organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan Ekolojik Tarım Sistemi geliştirilmiştir.

FAO ve Avrupa Birliği tarafından konvansiyonel tarıma alternatif olarak da kabul edilen bu üretim şekli değişik ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. Almanca ve Kuzey Avrupa dillerinde “Ekolojik Tarım”, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca’da “Biyolojik Tarım”, İngilizce’de “Organik Tarım” Türkiye’de ise "Ekolojik veya Organik Tarım" eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Organik ürün sertifikası almak için ECOmark ile çalışabilirsiniz.

%PM, %05 %751 %2016 %17:%Ara

Eko Belgesi Ne İşe Yarar

Tahminlere bakılırsa dünya nüfusu her her 35 yılda bir, iki katına yükselmektedir. Nüfusun bu şekilde artması ile tüketim ve buna bağlı olarak doğal kaynaklardaki azalma ve kirlilik oluşumu da gittikçe artmaktadır. Bugün küresel iklim değişikleri, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, zehirli artıklar, hava ve su kirliliği gibi çevre problemleri daha net olarak hissedilmektedir. Dünyamızın ekosistemi, talepleri karşılamakta artık zorlanmaktadır. Bu kötü gidişin önüne geçmek için özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde büyük çabalar gösterilmektedir. Hem tüketicilerin hem de üretici firmaların insan sağlığına ve doğanın korunmasına daha fazla özen göstermesi beklenmektedir. Bu çabaların bir sonucu olarak Avrupa Birliği ülkelerinde kabul gören çok sayıda ekolojik ürün etiketleri tasarlanmıştır.

Çevre etiketleri sistemlerinde genelde iki temal yaklaşım sergilenmektedir. Ya üretim sistemleri değerlendirilmektedir ya da ürünler değerlendirilmektedir. Bunlardan üretim sistemlerini esas alan etiketlerde, öncelikle çevreye uyumlu üretim yapılması değerlendirilir ama aynı zamanda ürün de değerlendirilmektedir. 1992 yılında Avrupa Birliği tarafından uygulamaya konulan Eko-Etiket sistemi ile ülkemizde kuruluşumuz tarafından geliştirilen Ekomark© Standardı da bu yönde bir yaklaşım sergilemektedir.

Üretim ekolojisi, çok yönlü, güç denetlenebilir ve karmaşık bir sistemdir. Üretim yapılırken çevrenin korunması ve bunun bir sistem içinde yapıldığının kanıtlanması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Ekomark© Etiketi, Eko-Etiket ve benzer bütün çevre etiketleri, ürünlerin zararlı maddeler içermediğinin ve doğanın korunmasına özen gösterilerek üretildiğinin garantisini vermektedir.

Çevre etiketleri sisteminde amaçlanan, tüketicilerin sağlıklı ürün almasını sağlamak ve dünyanın ekolojik dengesini korumaktır. Ekomark© Etiketi işte bu amaca hizmet etmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde geliştirilen ve genelde kendi ülkelerinde uygulanan bazen de diğer ülkelerde kabul gören çok sayıda ekolojik ürün etiketi bulunmaktadır. Bunların başında Almanya’da geliştirilen Blue Angel etiketi, Hollanda’da geliştirilen EKO Kalite Sembolü, İsveç, Norveç, İzlanda ve Finlandiya’da geçerli olan Nordic Swan Etiketi gelmektedir. Bunlardan Blue Angel Etiketi, 1978 yılından beri geçerlidir ve gıda ve ilaç dışında birçok ürün için geliştirilmiştir.

 

Ekomark© belgesinin ve Ekomark© Etiketi’nin ne işe yaradığı konusunda farklı bilgilere ihtiyaç olursa, kuruluşumuz yöneticileri ve çalışanları destek olmaya hazırdır.

Telif hakları EUROLAB© Laboratuvar bir "TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.