trarzh-TWenfrdejarues
%PM, %05 %736 %2016 %16:%Ara

Ekolojik Sertifika Nedir

Ekolojik sertifika, endüstriyel ürünlerde ve tarımsal ürünlerde  tüm aşamalarında insana ve ekosisteme zararlı hiçbir kimyasal girdi, katkı maddesi ve yöntem kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlerdir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2010 yılında Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın düzenlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik esasları belirlemektir.

Yönetmeliğin kapsamı ise şu şekilde açıklanmıştır:

 • Her çeşit bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi
 • Kullanılacak girdilerin organik tarım yöntemlerine uygun olarak üretilmesi veya temin edilmesi
 • Gıda veya yem olarak kullanılan mayalar
 • Orman ve doğal alanlardan organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması
 • Bu ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, nakledilmesi, pazarlanması, kontrol edilmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi

Ekolojik ürün ya da organik ürün, söz konusu yönetmelik ve eklerine uygun şekilde, tohumdan hasata ve hasattan tüketicinin eline ulaşmasına kadar üretimin bütün süreçlerinde insan sağlığına zararlı herhangi bir kimyasal girdi veya katkı maddesi ya da yöntem kullanılmadan, yani canlılara ve doğaya zarar vermeden üretilen sertifikalı ürünlerdir.

Ekolojik ürün kullanmakla, ruh ve beden sağlığı açısından sağlıklı ürünler tüketme ve gıda güvencesi hakkından yararlanılmış olmaktadır. Başta toprak, su ve enerji olmak üzere doğal kaynaklar korunmuş olmaktadır. Doğa sürdürülebilir şekilde kullanılmış olmaktadır. Ekosistem zarar görmemiş olmaktadır. Biyolojik çeşitlilik korunmuş olmaktadır. Gelecek nesiller için daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakılmış olacaktır.

Ekolojik sertifika verilmiş ürün etiketinde şu bilgiler yer almaktadır:

 • Ürünün adı ve sertifika statüsü
 • Ürünü kontrol eden ve sertifika düzenleyen kuruluşun adı, logosu ve kod numarası
 • Ürüne ait sertifika numarası
 • Üretimi yapan çiftçi kodu
 • Hasat yılı, parti veya seri numarası
 • Ürün içinde bulunan maddeler
 • Üretim tarihi, son kullanma tarihi
 • Ürünün ağırlığı
 • Üretim yeri ve üretim izni
 • Yönetmeliğe uygun şekilde üretildiğine dair ifade
 • Ürünün menşei
 • İthal ürünlerde Türkçe etiket bilgileri

Kuruluşumuz Ekomark©, geliştirdiği Ekomark© Standardı ve belirlenen ürün kriterleri çerçevesinde, talep eden firmalara Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir. Bugün için ekolojik etiketler sisteminde gıda ürünleri yoktur. Ancak uygulamaya gıda ürünlerinin dahil edilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bütün dünyada tüketiciler, kullandıkları gıda ürünlerinin kaynakları ve sürdürülebilirliği konusunda bilgi almak istemektedir. Bu yöndeki talepler gittikçe artmakta ve gıda ürünlerinde ekolojik etiket kullanımı gündeme gelmektedir.

Ekolojik sertifika konusunda daha fazla bilgi almak için kuruluşumuz yöneticilerine başvurabilirsiniz.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.