trarzh-TWenfrdejarues
%PM, %24 %976 %2018 %22:%Tem

Organik Tekstil Sertifikası

Organik Tekstil Standardı (ECOmark), biyolojik olarak üretilen doğal liflerden yapılan tekstillerin işlenmesi için dünya çapında uygulanan bir standarttır. Çevresel gereksinimleri tüm tekstil üretim zincirinin yanı sıra sosyal kriterleri de tanımlar. Kalite güvencesi, tüm tekstil tedarik zincirinin bağımsız sertifikasyonu ile gerçekleşir.

Bu standardın amacı, tekstil ham liflerinin çevreye duyarlı ve sosyal açıdan sorumlu üretimden son ürünlerin etiketlenmesine kadar, tekstil ürünlerinin sürdürülebilir üretimini sağlayan ve böylece son kullanıcı için ürün güvenliği sağlayan gereksinimleri tanımlamaktır .

ECOmark olarak amacımız, Ekolojik olarak da adlandırılan Organik Tekstil Standardı tarafından; onaylanmış, güvenli, hassas, sağlıklı ve %100 çevre dostu elyaflar üretitmesini hedefler. Organik Tekstil Standardı (ECOmark), organik elyaflar için dünyanın önde gelen tekstil işleme standardıdır. Bu, tüm tedarik zincirinin bağımsız bir şekilde belgelendirilmesiyle düzenlenmiş ve yedeklenen ekolojik ve sosyal kriterler uyumunu içerir. İnsanlık için ECOmark bir güvenilir tekstil sertifikasyon kuruluşudur.

"ECOmark Organik standartlarının amacı ve amacı, tekstil ürünlerinin organik sertifikasyonunu sağlayan, hammaddelerin hasat edilmesinden, çevresel ve sosyal açıdan sorumlu üretimden etiketlemeye kadar, dünya çapında kabul görmüş gereklilikleri tanımlamaktır." Bu açık şeffaf kaynak ve üretim yöntemi, son tüketiciye güvenilir bir güvence sağlamaktır.

Organik Tekstil Standardı'nın (ECOmark) amacı, nihai tüketiciye güvenilir bir güvence sağlamak amacıyla, hammaddelerin toplanmasından, çevresel ve sosyal açıdan sorumlu üretimden etiketlemeye kadar, tekstil ürünlerinin organik statüsünü sağlamak için gereklilikleri tanımlamaktır.

ECOmark, organik elyaflardan yapılan tekstil ürünleri için dünyanın lider işlem standardı olarak kabul edilmektedir. Tüm organik tekstil tedarik zinciri boyunca üst düzey çevresel kriterleri tanımlar ve sosyal kriterlere de uyum gerektirir.

Sadece% 70 organik lif içeren tek tekstil ürünleri ECOmark sertifikalı olabilir. Kullanılan boya maddeleri ve yardımcı maddeler gibi tüm kimyasal girdiler belirli çevresel ve toksikolojik kriterleri karşılamalıdır. Aksesuar seçimi, ekolojik yönlere göre de sınırlıdır. İlgili herhangi bir ıslak işlem ünitesi için işlevsel bir atık su arıtma tesisi zorunludur ve tüm işlemciler minimum sosyal kriterlere uymalıdır.

Organik sürdürülebilirlik standardının kısa tanımı

Organik Tekstil Standardı (ECOmark), tekstil üreticilerinin organik durumunu sağlayan dünya çapında tanınmış gereklilikleri tanımlamak ve tesis etmek amacıyla önde gelen standart belirleyiciler tarafından ortak bir yaklaşımla geliştirilmiştir.

Organik sürdürülebilirlik standardının temel özellikleri

Bu organik sürdürülebilirlik standardını bir diğerinden ayırabilecek temel özelliklerden bazıları.

  • ECOmark, imalattan perakendeye kadar tüm tedarik zincirini kapsamaktadır.
  • ECOmark, bağımsız 3. taraf sertifikasyonuyla desteklenen sertifikalı organik elyaftan üretilen tekstil ürünleri için yüksek düzeyde çevresel ve sosyal kriterleri tanımlar.
  • ECOmark sertifikasyon şemasına katılan şirketler, standartların tüm ilkelerine ve gereksinimlerine uygun olmalıdır.
  • ECOmark, yerinde denetim ve kalıntı testinden oluşan ilgili kriterlere uygunluğu kontrol etmek için ikili bir sisteme dayanır.
  • ECOmark, kullanıcılarına, tedarik zincirindeki ECOmark sertifikalı tüzel kişiliklerini, bulundukları yerleri, çalışma alanlarını ve ECOmark sertifikalı ürünleri bireysel parametrelere göre aramalarını sağlayan pratik bir kamu veri tabanına sahiptir.
  • Standart, iki etiket veya “not” sağlar: ECOmark “organik” etiketini taşıyan bir tekstil ürünü, en az % 95 sertifikalı organik elyaf içermeli, “organik ürünlerle” etiketli bir ürün en az % 70 sertifikalı olmalıdır.
  • Organik tarıma dönüşümün desteklenmesi için, eğer uygulanabilir tarım standardı bu tür bir sertifikasyona izin veriyorsa, dönüşüm periyodu sırasında liflerin sertifikalandırılması mümkündür

Organik tekstil sertifikasyonu için ECOmark ile iletişime geçebilirsiniz.

%AM, %30 %041 %-0001 %00:%Kas

Tekstil Ürünleri Eko Belgelendirme

Ekomark© Etiketi, esas olarak ürün ve hizmetler ile ilişkilendirilir. Genel olarak da ürün ambalajı üzerinde, firmanın internet web sitesinde, ya da ürün kataloglarında görüntülenir.

Bugün sadece Avrupa Birliği ülkelerinde değil dünyanın her yerinde çok sayıda çevre etiketi bulunmaktadır. Daha farklı etiketler geliştirmek de mümkündür. Enerji verimliliği etiketleri veya organik etiketler bunlara örnektir. Ancak çevre etiketleri, sosyal sorumluluk ve adil ticaret özellikleri yanında daha farklı özelliklere de sahiptir.

Eko-Etiket sistemini esas alan Ekomark© Standardı da Avrupa Birliği gibi ISO 14024 Çevre etiketlemesi prensip ve yöntemleri dahilinde tasarlanmıştır ve gönüllü olarak kullanılan bir etiket sistemidir. Belirlenen kriterler, çevresel fayda yaratılabilecek özellikere ve öneme sahiptir.

Ekomark© Standardı’nda kriterlerin tamamı, ürünün bütün yaşam döngüsü boyunca doğaya olan etkileri düşünülerek tespit edilmiştir. Bu açıdan ürün ve hizmlerde kullanılacak Ekomark© Etiketi, tüketicilere doğanın korunmasına duyarlı ürün ve hizmetleri seçme imkanı vermektedir.

Gittikçe küreselleşen dünyamızda, hazır giyim ve tekstil sektörü, özellikle Asya pazarında ciddi bir rekabet yaşamaktadır. Bu rekabet ortamında, bir yandan da yükselen sağlık ve çevre bilinci ile birlikte, tekstil ve hazır giyim ürünlerinin sağlık ve çevre açısından güvenilir olması daha önemli bir hal almıştır. Böylesi bir ortamda bu ürünlerin Ekomark© Etiketi taşıyor olması, tüketiciler gözünde önemli bir faklılık yaratacaktır.

Ekomark© Standardı, Avrupa Birliği ülkelerinde hatta bütün dünyada müşterilerin beklentilerini karşılayacak özelliklere sahiptir.

Tekstil ve hazır giyim sanayi, hem üretim hem de işgücü açısından dünyanın en büyük sanayi sektörlerinden biridir. Bu sektör hem insanların giyim kuşamlarına hem de yaşam alanlarına oldukça büyük katkı sağlamaktadır.

Çevre koşullarında bugün daha fazla hissedilen küresel iklim değişiklikleri, zararlı artıklar, toksik kimyasal maddeler, ozon deliği, asit yağmurları, su ve hava kirliliği gibi çevre sorunlarına, diğer sanayi dalları ile birlikte tekstil sektörü de neden olmaktadır. Üretim sırasında bu sektörde, yüksek su tüketimi olmaktadır ve bir takım kimyasal maddeler kullanılmakta ve çeşitli atıklara neden olunmaktadır. Katı veya sıvı atıklar çevreyi olumsuz etkilemektedir. Atılan bazı kimyasallar ise doğada toksik etkiler göstermekte, sudaki oksijenin azalmasına ve hem suda yaşayan canlılar ve hem de insanlar için tehlike yaratmaktadır.

Bütün bu nedenlerle çevre dostu tekstillerin üretilmesi daha çok önemsenmeye başlanmış ve çevre dostu tekstil ürünlerine talep hızla yükselmiştir. Bunun yanında hava ve suyunun bu yolda kirlenmesinin önüne geçmek amacı ile çözüm olarak Eko-Etiket sistemi veya çevre etiketleme sitemi öngörülmektedir.

 

Avrup Birliği, ülkemiz ihracatında önemli bir pazar durumundadır ve birlik ülkeleri gittikçe güçlenen çevre bilincinin bir sonucu olarak, insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen ürünlerin üretimine önem vermektedir. Bu amaçla yirmi yıla yakın birs üredir Eko-Etiket sistemi uygulanmaktadır ve çok sayıda ürün grubunu kapsamaktadır.

Telif hakları EUROLAB© Laboratuvar bir "TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.