trarzh-TWenfrdejarues
%PM, %05 %758 %2016 %17:%Ara

Ambalaj Ürünlerinde Ekolojik Sertifika

Bir ürünün insan sağlığı açısından tehlike taşımadığı ve doğanın korunmasına özen gösterdiği, sadece ürünün kendisi açısından değil üzerindeki ambalajı bakımından da önemlidir. Üretici firmaların, ambalaj atıkları ile ilgili yükümlülükleri bulunmaktadır ve bunları yerine getirmek zorundadır.

Ambalaj, içine konulan ürünü en temiz ve en güvenilir koşullarda koruyan ve taşınması ve depolanması gibi işlemleri kolaylaştıran bir malzemedir. Ambalaj açısından önemli iki nokta bulunmaktadır. Birincisi doğrudan temas halinde olduğu içindeki ürüne zarar vermemesidir. İkinci önemli nokta ise atıldıkları zaman doğada çabuk ve kolay bir şekilde yok olabilmesi veya geri dönüşümünün sağlanabilmesidir.

Kısaca ambalajın en önemli fonksiyonu, içindeki ürünleri, ıslanma, çarpma, bozulma gibi fiziksel etkilerden korumaktır. Aynı zamanda üzerinde taşıdığı üretici firmanın adı, ürünün içeriği, üretim tarihi, son kullanım tarihi ve kullanım açıklamaları gibi bilgilerle tüketicilere seçim ve kullanım kolaylığı sağlar.

Ambalajlar, ahşap, cam, kağıt, plastik veya metal çok çeşitli malzemelerden yapılabilir. Ancak unutmamak gerekir ki, ambalaj atıkları kesinlikle çöp değildir. Ambalaj atıkları ikincil hammadde olarak kullanılabilen malzemelerdir. Buna dikkat edilmezse doğal kaynaklar hergün daha çok yok edilmiş our.

Ülkemizde Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, ambalaj üretilirken, geri dönüşümü mümkün olmayan malzemelerin kullanılmasını yasaklamıştır. İnsanların da bu yönde bilinçlenmiş olmaları çok önemlidir. Son zamanlarda ambalaj için biyoplastik ismi verilen malzemeler kullanılmaktadır. Bunlar yenilenebilir hammaddelerden yapılmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan Ekomark© Standardı’nın esas aldığı ürün grupları içinde doğrudan ambalajlar ismi verilen bir ürün grup yoktur, ancak işin doğası gereği üretimi yapılan ürünler mutlaka bir ambalaj kullanımı gerektirmektedir. Bu nedenle her bir ürün grubu içinde ambalajı ilgilendiren kriterler de yer almaktadır. Ürün ve hizmetlerin Ekomark© Etiketi kullanım izni başvurusu yapıldığında sadece ürünün kendisi değil ambalajı bakımından da gerekli koşulları karşılayıp karşılamadığı araştırılmaktadır. Kuruluşumuz tarafından, tüm kriterleri karşılayan ürünler için Ekomark© Etiketi kullanım izni verilmektedir.

 

Ambalaj ürünlerinde ekolojik sertifika konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Etiketi hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

%PM, %05 %652 %2016 %14:%Ara

Ambalaj Ürünleri Eko Belgelendirme

Avrupa Birliği ülkelerinde geliştirilmeye başlanan ve sonrasında dünya geneline yayılan Eko-Etiket Sistemi, birçok ülkede kabul görmüş ve çok sayıda çevre etiketi tasarlanmıştır. Bu etiketler özellikle tasarlandığı ülkede kabul görmekle birlikte, bir kısmı diğer ülkeler tarafından da benimsenmiş ve uygulanmıştır. Çevre etiketlerinin tasarlandığı ülkeler, kendi pazarlarını ilgilendiren ürün gruplarını esas alarak çalışmalarını geliştirmişlerdir.

Günümüzde Avrupa Birliği Eko-Etiket sisteminin çiçek logosundan daha yaygın kullanılan ve kabul gören başka çevre etiket uygulamaları bulunmaktadır. Almanya’da tasarlanan Blue Angel Etiketi, Hollanda’da tasarlanan EKO Kalite Sembolü ve İskandinav ülkelerinde tasarlanan Nordic Swan Etiketi bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ülkemizde de şimdi kuruluşumuz tarafından tasarlanan Ekomark© Etiketi bulunmaktadır. Ekomark© Standardı, tamamen kuruluşumuz tarafından geliştirilen ve doğrudan ülkemiz piyasalarını ilgilendiren ürün gruplarını esas alan bir standarttır.

Çevre etiketleri, ürün grupları bazında belirlenen kriterler esas alınarak verilmektedir. Ürün veya hizmetlerin üretim ve kullanım aşamaları ele alınarak, benzer ürün ve hizmetlere göre çevreye daha az zarar verdiği düşünülen ürün ve hizmetlere çevre etiketi verilmektedir. Ürünler kadar bu ürünlerin paketlenmesi de ambalajlanması için kullanılan malzemeler ve yöntemler de çevreye zarar veren koşullar taşıyabilir. Bu malzemeleri üreten firmalar ve ürünleri de Avrupa Birliğ tarafından belirlenen kriterlere uygun olduğu takdirde kuruluşumuz tarafından firmaya Ekomark© Etiketi kullanma izni verilmektedir. Kuruluşumuzun bu yöndeki hedefi, tüketicileri insan sağlığı ve çevrenin korunması sorunlarına duyarlı hale getirmektir. Bu sayede tüketicilerin çevreye zarar vermeyen ürünleri tercih etmeleri sağlanmaktadır.

Ekomark© Standardı’nın uygulandığı ürün grupları içinde özellikle ambalaj sektörüne yönelik bir ürün grubu yoktur. Ancak kriterler için belirlenen ürün gruplarına bakılırsa, bazı ürünlerin ambalaj içinde tüketiciye sunulması bir gerekliliktir. Bu bakımdan bu ürün grupları içinde, ambalaj ve paketleme mazlemeleri de insan sağlığına ve çevre koşullarına zarar vermeyecek kriterlere sahiptir.

Üretici firmalar açısından eko ambalaj veya sürdürülebilir ambalaj yaklaşımı sadece malzeme seçimi demek değildir. Büyük markalar, ekolojik ambalaj üretmek için başka parametrelere de bakmaktadır. Örneğin boyutları küçültülmüş ambalajların tasarlanması, veya ürün ile ambalaj oranının düşürülmesi ya da ürün hacminin azaltılması bu kapsamdadır. Bu arada ürünlerin nakliye tasarımları da önemli hale gelmiştir. Enerji kaynaklarının en düşük seviyede kullanılması, doğada çözünür malzemeler kullanılması ve ambalajın yüksek oranda geri dönüşümünün sağlanması da önemli parametrelerdir.

Ekolojik ambalaj yaratmakla, depolama alan kullanımı geliştirilmiş olur, nakliye ve taşıma maliyetleri düşürülür ve işletmenin karbon ayak izi azaltılmış olur. Karbon ayak izi, üretilen sera gazı miktarı bakımından üretim faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın, birim karbondioksit cinsinden değeridir.

 

Ekomark© Etiketi kullanan şirketler, insan sağlığına ve çevrenin korunmasına özen gösteren, dünyanın geleceği için sorumluluk duyan ve bu konularda tüketicilerin de billinlenmesine çalışan şirketlerdir.

Telif hakları EUROLAB© Laboratuvar bir "TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.