trarzh-TWenfrdejarues
%PM, %05 %749 %2016 %16:%Ara

Ekomark© Etiketi Nedir

Artık bütün dünya çevre sorunlarına karşı daha bilinçli hareket etmektedir. Tüketiciler daha bilinçli duruma geldikçe, çevre dostu ürünlere yönelik ilgileri de artmaktadır. Yapılan araştırmalar, tüketicilerin, üretim aşamalarında çevreye daha az zarar veren ürün ve hizmetleri seçtiklerini ve doğanın korunmasına bu şekilde daha fazla katkıda bulunmak istediklerini göstermektedir.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Ekomark© Standardı’nın arkasında bulunan temel düşüncelerden en önemlisi, doğayı koruyan, çevre dostu ürünler yetiştirilmesi, ürün yetiştirme aşamalarında doğaya zarar verilmemesi ve tüketilen bu ürünlerin insan sağlığına zarar verecek boyutta olmamasıdır. Ekomark© Standardı, tamamen ülkemiz koşullarına uygun şekilde ve özgün olarak tasarlansa da aslında Avrupa Birliği tarafından geliştirilen ve 1992 yılından beri uygulanmakta olan Eko-Etiket sistemi üzerine inşa edilmiştir. Diğer ülkelerde ulusal bazda geliştirilen çevre etiket sistemleri de farklı bir yapıda değildir.

Kuruluşumuz, talep eden firmalara ürün ve hizmetleri için Ekomark© Etiketi kullanım izni verirken Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve sürekli geliştirilen ürün grupları bazındaki kriterleri kullanmaktadır. Bu şekilde bütün diğer çevre etiket tasarımları arasında ürün ve hizmetler için ortak kriterler uygulanmakta ve uygulamada sadelik ve şeffaflık sağlanmaktadır.

Ekomark© Etiketi tüketiciler ve üretici firmalar için şu anlamları taşımaktadır:

      Bu etiket sadece ürün gruplarında yer alan çevre dostu ürünlere verilmektedir.

      Üründen alınan numune üzerinde çevresel testler yapıldıktan sonra bu etiketi kullanım izni verilmektedir.

      Bu etiket, ürünün üretilmesinden atık olmasına kadar bütün yaşam döngüsü boyunca çevre etkilerinin en düşük seviyede olduğunu garanti etmektedir.

      Bu etiket sayesinde tüketiciler ürün seçiminde bilgilendirilmiş olmaktadır.

      Bu etiket sayesinde benzer ürünler arasından kolaylıkla ayırt edilmektedir.

      Bu etiketi kullanım izni, bir akreditasyon kuruluşundan alınan yetkiye dayanılarak verilmektedir.

      Bu etiket bütün Avrupa Birliği ülkelerinde ve çevre etiketlerine duyarlılık gösteren ülkelerde kabul görmektedir.

      Üretici firmalar bu etiket sayesinde pazarda kolayca rekabet edebilmektedir.

      Üretici firmalar bu sistem sayesinde üretim faaliyetlerini ve yöntemlerini iyileştirmiş olmaktadır.

 

Ekomark© Etiketi’nin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı konusunda farklı bilgilere ihtiyaç olursa, kuruluşumuz yöneticileri ve çalışanları destek olmaya hazırdır.

%PM, %05 %652 %2016 %14:%Ara

Ambalaj Ürünleri Eko Belgelendirme

Avrupa Birliği ülkelerinde geliştirilmeye başlanan ve sonrasında dünya geneline yayılan Eko-Etiket Sistemi, birçok ülkede kabul görmüş ve çok sayıda çevre etiketi tasarlanmıştır. Bu etiketler özellikle tasarlandığı ülkede kabul görmekle birlikte, bir kısmı diğer ülkeler tarafından da benimsenmiş ve uygulanmıştır. Çevre etiketlerinin tasarlandığı ülkeler, kendi pazarlarını ilgilendiren ürün gruplarını esas alarak çalışmalarını geliştirmişlerdir.

Günümüzde Avrupa Birliği Eko-Etiket sisteminin çiçek logosundan daha yaygın kullanılan ve kabul gören başka çevre etiket uygulamaları bulunmaktadır. Almanya’da tasarlanan Blue Angel Etiketi, Hollanda’da tasarlanan EKO Kalite Sembolü ve İskandinav ülkelerinde tasarlanan Nordic Swan Etiketi bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ülkemizde de şimdi kuruluşumuz tarafından tasarlanan Ekomark© Etiketi bulunmaktadır. Ekomark© Standardı, tamamen kuruluşumuz tarafından geliştirilen ve doğrudan ülkemiz piyasalarını ilgilendiren ürün gruplarını esas alan bir standarttır.

Çevre etiketleri, ürün grupları bazında belirlenen kriterler esas alınarak verilmektedir. Ürün veya hizmetlerin üretim ve kullanım aşamaları ele alınarak, benzer ürün ve hizmetlere göre çevreye daha az zarar verdiği düşünülen ürün ve hizmetlere çevre etiketi verilmektedir. Ürünler kadar bu ürünlerin paketlenmesi de ambalajlanması için kullanılan malzemeler ve yöntemler de çevreye zarar veren koşullar taşıyabilir. Bu malzemeleri üreten firmalar ve ürünleri de Avrupa Birliğ tarafından belirlenen kriterlere uygun olduğu takdirde kuruluşumuz tarafından firmaya Ekomark© Etiketi kullanma izni verilmektedir. Kuruluşumuzun bu yöndeki hedefi, tüketicileri insan sağlığı ve çevrenin korunması sorunlarına duyarlı hale getirmektir. Bu sayede tüketicilerin çevreye zarar vermeyen ürünleri tercih etmeleri sağlanmaktadır.

Ekomark© Standardı’nın uygulandığı ürün grupları içinde özellikle ambalaj sektörüne yönelik bir ürün grubu yoktur. Ancak kriterler için belirlenen ürün gruplarına bakılırsa, bazı ürünlerin ambalaj içinde tüketiciye sunulması bir gerekliliktir. Bu bakımdan bu ürün grupları içinde, ambalaj ve paketleme mazlemeleri de insan sağlığına ve çevre koşullarına zarar vermeyecek kriterlere sahiptir.

Üretici firmalar açısından eko ambalaj veya sürdürülebilir ambalaj yaklaşımı sadece malzeme seçimi demek değildir. Büyük markalar, ekolojik ambalaj üretmek için başka parametrelere de bakmaktadır. Örneğin boyutları küçültülmüş ambalajların tasarlanması, veya ürün ile ambalaj oranının düşürülmesi ya da ürün hacminin azaltılması bu kapsamdadır. Bu arada ürünlerin nakliye tasarımları da önemli hale gelmiştir. Enerji kaynaklarının en düşük seviyede kullanılması, doğada çözünür malzemeler kullanılması ve ambalajın yüksek oranda geri dönüşümünün sağlanması da önemli parametrelerdir.

Ekolojik ambalaj yaratmakla, depolama alan kullanımı geliştirilmiş olur, nakliye ve taşıma maliyetleri düşürülür ve işletmenin karbon ayak izi azaltılmış olur. Karbon ayak izi, üretilen sera gazı miktarı bakımından üretim faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın, birim karbondioksit cinsinden değeridir.

 

Ekomark© Etiketi kullanan şirketler, insan sağlığına ve çevrenin korunmasına özen gösteren, dünyanın geleceği için sorumluluk duyan ve bu konularda tüketicilerin de billinlenmesine çalışan şirketlerdir.

%AM, %30 %041 %-0001 %00:%Kas

Tekstil Ürünleri Eko Belgelendirme

Ekomark© Etiketi, esas olarak ürün ve hizmetler ile ilişkilendirilir. Genel olarak da ürün ambalajı üzerinde, firmanın internet web sitesinde, ya da ürün kataloglarında görüntülenir.

Bugün sadece Avrupa Birliği ülkelerinde değil dünyanın her yerinde çok sayıda çevre etiketi bulunmaktadır. Daha farklı etiketler geliştirmek de mümkündür. Enerji verimliliği etiketleri veya organik etiketler bunlara örnektir. Ancak çevre etiketleri, sosyal sorumluluk ve adil ticaret özellikleri yanında daha farklı özelliklere de sahiptir.

Eko-Etiket sistemini esas alan Ekomark© Standardı da Avrupa Birliği gibi ISO 14024 Çevre etiketlemesi prensip ve yöntemleri dahilinde tasarlanmıştır ve gönüllü olarak kullanılan bir etiket sistemidir. Belirlenen kriterler, çevresel fayda yaratılabilecek özellikere ve öneme sahiptir.

Ekomark© Standardı’nda kriterlerin tamamı, ürünün bütün yaşam döngüsü boyunca doğaya olan etkileri düşünülerek tespit edilmiştir. Bu açıdan ürün ve hizmlerde kullanılacak Ekomark© Etiketi, tüketicilere doğanın korunmasına duyarlı ürün ve hizmetleri seçme imkanı vermektedir.

Gittikçe küreselleşen dünyamızda, hazır giyim ve tekstil sektörü, özellikle Asya pazarında ciddi bir rekabet yaşamaktadır. Bu rekabet ortamında, bir yandan da yükselen sağlık ve çevre bilinci ile birlikte, tekstil ve hazır giyim ürünlerinin sağlık ve çevre açısından güvenilir olması daha önemli bir hal almıştır. Böylesi bir ortamda bu ürünlerin Ekomark© Etiketi taşıyor olması, tüketiciler gözünde önemli bir faklılık yaratacaktır.

Ekomark© Standardı, Avrupa Birliği ülkelerinde hatta bütün dünyada müşterilerin beklentilerini karşılayacak özelliklere sahiptir.

Tekstil ve hazır giyim sanayi, hem üretim hem de işgücü açısından dünyanın en büyük sanayi sektörlerinden biridir. Bu sektör hem insanların giyim kuşamlarına hem de yaşam alanlarına oldukça büyük katkı sağlamaktadır.

Çevre koşullarında bugün daha fazla hissedilen küresel iklim değişiklikleri, zararlı artıklar, toksik kimyasal maddeler, ozon deliği, asit yağmurları, su ve hava kirliliği gibi çevre sorunlarına, diğer sanayi dalları ile birlikte tekstil sektörü de neden olmaktadır. Üretim sırasında bu sektörde, yüksek su tüketimi olmaktadır ve bir takım kimyasal maddeler kullanılmakta ve çeşitli atıklara neden olunmaktadır. Katı veya sıvı atıklar çevreyi olumsuz etkilemektedir. Atılan bazı kimyasallar ise doğada toksik etkiler göstermekte, sudaki oksijenin azalmasına ve hem suda yaşayan canlılar ve hem de insanlar için tehlike yaratmaktadır.

Bütün bu nedenlerle çevre dostu tekstillerin üretilmesi daha çok önemsenmeye başlanmış ve çevre dostu tekstil ürünlerine talep hızla yükselmiştir. Bunun yanında hava ve suyunun bu yolda kirlenmesinin önüne geçmek amacı ile çözüm olarak Eko-Etiket sistemi veya çevre etiketleme sitemi öngörülmektedir.

 

Avrup Birliği, ülkemiz ihracatında önemli bir pazar durumundadır ve birlik ülkeleri gittikçe güçlenen çevre bilincinin bir sonucu olarak, insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen ürünlerin üretimine önem vermektedir. Bu amaçla yirmi yıla yakın birs üredir Eko-Etiket sistemi uygulanmaktadır ve çok sayıda ürün grubunu kapsamaktadır.

Telif hakları EUROLAB© Laboratuvar bir "TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.