trarzh-TWenfrdejarues
%PM, %05 %754 %2016 %17:%Ara

Gıda Ürünlerinde Ekolojik Sertifika

Günümüzde sürdürülebilirlik kavramı üzerinde çok durulmaktadır. Bu kavram, gelecek kuşakların, doğada bulunan kaynakları, gereksinimlerini karşılayacak nitelikte ve yeterlikte bulabilmeleri için, bugünün yaşam standarları ve toplum düzeninin belirlenmesi anlamına gelmektedir. Sürdürülebilirlik kavramının üç boyutu bulunmaktadır: toplumsal, ekonomik ve ekolojik.

Dünya nüfusu sürekli yükselmektedir. Enerji fiyatları artmaktadır. Sera gazları yüzünden iklim değişiklikleri yaşanmaktadır. Firmalar kara odaklandıkları için genelde toplumsal çıkarlarla çatışmaktadır. Bütün bu koşullar ne kadar sürdürülebilirlik gerektiğini ortaya koymaktadır. Bunun sağlanması için bir yandan kamuoyu baskısı ve insanların talepleri artarken, bir yandan da yeni yasal düzenlemeler ve çevre yasaları çıkarılmaktadır.

Atıkların yönetimi, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynakların kullanımı ve çevre yasalarına uyum sağlanması gibi bir takım çevresel göstergeler bu yöndeki çalışmaların izleridir.

Gıda sektöründe bir takım tarımsal hammedeler işlenerek gıda ürünlerine dönüştürülmektedir. Bu süreçte enerji kullanımı, sera gazı emisyonları, su ve atık su yönetimi, kaynak kullanımı ve atık yönetimi ve ambalajlama gibi birçok odak noktası bulunmaktadır.

Tarımda insan sağlığı ve çevre düşünülmeden yüksek oranda kimyasallar kullanılmaktadır. Bu durum doğayı tahrip etmektedir. Ürünlerin raf ömrünü uzatmak için üretim sırasında yine kimyasallar kullanılmaktadır. Ambalaj atıkları hiç düşünülmemektedir. Bunlar hem insan sağlığını hem de doğayı tahrip eden faktörlerdir.

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan Ekomark© Standardı, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan Eko-Etiket sistemini esas almıştır. Bu standart gereğince ilgili kriterlere uyum gösteren ürünler için firmalara Ekomark© Etiketi kullanmaları için izin verilmektedir. Bu şekilde tüketicilerin çevre koşullarına duyarlı üretilen ürünleri tercih edebilecekleri bir ortam yaratılmıştır.

Ekomark© Standardı, gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışındaki alanlarda üretilen ürün ve hizmetleri kapsamaktadır, ancak kapsamı genişlemekte ve yeni gruplar sisteme ilave edilmektedir. Henüz gıda ve yem ürünleri için Eko-Etiket sisteminde bir ürün grubu yoktur. Ama bu uygulamanın gıda ve yemleri de içine alması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

 

Gıda ürünlerinde ekolojik sertifika konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Etiketi hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

%PM, %05 %638 %2016 %14:%Ara

Gıda Ürünleri Eko Belgelendirme

Çevre etiketi veya Eko-Etiket sistemi, Avrupa Birliği tarafından 1992 yılında uygulamaya alınmış bir sistemdir, ancak bu sistem öncesinde Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından aynı yıllarda çevre etiketleri konusunda, belgelendirme standartlarının aksine bir dizi rehberlik standartları hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Bu standartlar şunlardır:

  • TS EN ISO 14020 Çevre etiketleri ve beyanları - Genel prensipler
  • TS EN ISO 14024 Çevre etiketleri ve beyanları - Tip 1: Çevre etiketlemesi - Prensipler ve yöntemler
  • TS EN ISO 14021 Çevre etiketleri ve beyanları - Tip 2: Çevre etiketleri - Çevre ile ilgili iddiaların öz beyanı
  • TS EN ISO 14025 Çevre etiketleri ve beyanları - Tip 3: Çevre beyanları - Prensipler ve prosedürler

Ülkemizde Ekomark© Standardı da Avrupa Birliği’nde uygulanan Eko-Etiket sistemini esas almıştır. Bu standart gerekliliklerini karşıyan firmaların kullanmalarına izin verilen Ekomark© Etiketi, çevresel açıdan tercih edilen ürünler için pazar avantajı yaratmayı amaçlamaktadır.

Ekomark© Standardı’nın hedefinde, tüketicilerin çevre koşulları bakımından iyi olan ürünleri tercih edebilecekleri bir ortam yaratmaktır. Bütün çevre etiketlerinin amacı, bu etikete sahip olmayan ürünlerin piyasadan temizlenmesini sağlamak ve üretici firmaları, üretim süreçlerini, doğaya zarar vermeyecek teknik ve yöntemlerle yenilemeye zorlamaktır. Bu firmalar ancak, işletmelerinde çevreye duyarlı iyileştirmeler yaptıktan sonra yeniden pazara girebileceklerdir. Ekomark© Etiketi dahil bütün çevre etiketleri, bu etiketi taşıyan ürünlerin doğa koşulları açısından öncelikli ürünler olduklarını göstermektedir. Tüketiciler de ürünlerin çevresel özelliklerine bakarak ürün almaya teşvik edilmektedir.

Kuruluşumuz Ekomark©, yukarıda değinildiği gibi Avrupa Birliği’nde uygulanan Çevre Etiketi (Eko-Etiket) sistemini esas almıştır ve bu sistemin temel özelliği, gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışındaki alanlarda üretilen ürün ve hizmetleri kapsamasıdır. İlk uygulanmaya başlamasından bugüne uygulamanın kapsamı genişlemekte ve sürekli yeni gruplar sisteme ilave edilmektedir.

Ancak sadece Avrupa Birliği ülkelerinde değil dünya genelinde de tüketiciler, kullandıkları gıda ürünlerinin kaynakları ve sürdürülebilirliği konusunda bilgi edinmek istemektedir. Bu yöndeki talepler gittikçe artmakta ve gıda ürünlerinde çevre etiketi kullanımı gündeme gelmektedir. Bugün gıda ve yem ürünleri için Avrupa Birliği Çevre Etiketi (Eko-Etiket) sisteminde bir ürün kategorisi yoktur. Ancak uygulamaya gıda ve yemlerin dahil edilmesi konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından hazırlanan ve yukarıda sözü edilen ISO 14000 standartlar dizisi, yeşil etiketleme de denilen standardizasyonu gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır. Burada amaçlanan, tüketicilerin hangi ürünün ne kadar çevreci olduğunu görebilmesidir. Bu standartlar, bir yandan tüketicilerin çevre bilinçlerinin gelişmesini sağlarken, bir yandan da üretici firmaları çevreci bir tutum için zorlamaktadır.

Yeşil etiketlemenin amacı, çevreye daha az zararlı ürünlerin üretilmesini ve kullanılmasını teşvik etmektir. Yeşil etiketleme ile tüketiciler, sağlık ve çevreye daha duyarlı olmakta ve bu yönde zararlı olmayan ürünleri tercih etmektedir.

ISO, çevreye duyarlı etiketler konusunda, yukarıda sayılan standartlar ile üç farklı çevreci etiket tanımlamıştır.

Telif hakları EUROLAB© Laboratuvar bir "TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.