trarzh-TWenfrdejarues
%PM, %24 %806 %2018 %18:%Tem

ECO Tourism EKO Turizm Belgelendirme

Son yıllarda kulaklara eko turizm ifadesi sıkça çalınmaktadır. İlk anda ekonomik turizm olarak algılansa da aslında burada, yerkürenin geleceğini yakından ilgilendiren bir anlayış söz konusudur. EKO turizm ile, doğal çevrenin ve yerel kültürlerin ön planda tutulduğu, çevreye özen gösterildiği, insanlara çevre bilincinin aşılandığı ve bölgenin yerli halkının sosyo-ekonomik bakımdan bu sürece dahil edildiği bir turizm hedeflenmektedir. Bu anlayşıtan hareketle EKO turizm, yeşil turizm, sorumlu turizm ve sürdürülebilir turizm gibi ifadelerle de anılmaktadır.

Turizm ülkemizin de çok önemli gelir kaynaklarından biridir. Ancak sorumsuzca sürdürülen faaliyetler neticesinde doğal ve kültürel açıdan olumsuz etkiler göstermektedir. EKO turizm yaklaşımı ile bu olumsuz etkileri bertaraf etmek ve olumlu etkileri sürdürülebilir şekilde üst seviyeye çıkarmak hedeflenmektedir.

EKO turizm yaklaşımında, doğayı koruma, sorumluluk, eğitim ve bölgesel halk ile bütünleşme gibi ilkelere sahiptir. Artık insanlar da sadece güneş, kum ve deniz tatil anlayışından uzaklaşmak ve doğa ile bütünleşmek istemektedir.

Geleneksel turizmin ülkemizin doğal güzelliklerini ne kadar tahrip ettiği ortadadır. Güzel kıyılarda açılan bir tatil köyü için tarım veya orman arazilerinden yollar geçirilmekte, tarımsal faaliyetler terkedilerek turistlere hizmet verecek küçük işletmeler açıklamakta ve yerel kültürel yapı yerini küresel kültüre bırakmaktadır.

Oysa EKO turizmde amaç, bölgenin ekosistemini ve kültürünü olduğu gibi korumaktır. Bölgenin kültürel ve ekolojik özelliklerinin sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Doğal yapı bozulmadan bölgenin gelişmesini sağlamaktır.

Kısaca EKO turizm, bölge insanları için sürdürülebilir kazancı amaçlamaktadır. Bu yüzden de doğal güzelliklere sahip bölgelerde çok büyük turizm işletmeleri açılmasına karşıdır. Aksi halde kısa sürede çok gelir elde edilse de uzun vadede doğal güzellikler çabuk kaybolacak ve ekosistem ve yerel kültür bundan çok zarar görecektir.

Kuruluşumuz bu sorumluluk duygusu ile hareket ederek, doğal yapıyı korumak ve yerel kültüre sahip çıkmak için ECO Tourism EKO Turizm belgelendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bölgesel kültürü korumayı amaçlayan, bölge halkının geleneklerine ve yaşam tarzına saygı gösteren ve sürdürülebilir bir turizm anlayışına sahip işletmeler EKO Turizm belgesi alarak bu durumlarını kanıtlayabilirler.

Deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu ile ve modern güçlü bir teknolojik altyapı ile kuruluşumuz, her zaman kaliteli ve güvenilir hizmetler vermektedir.

%PM, %05 %653 %2016 %14:%Ara

Hizmet Eko Belgelendirmesi

Kuruluşumuz tarafından özgün bir şekilde geliştirilen Ekomark© Standardı, sadece ürünler için değil hizmetler için de, kriterlere uygun faaliyet gösterildiği tespit edildiği takdirde Ekomark© Etiketi verilmektedir.

Bugün için sadece iki hizmet dalında işletmelere Ekomark© Etiketi verilmektedir. Bunlar kamp alanları ve turistik konaklama tesisleridir.

Kamp alanları hizmet ürün grubu, belli bir alanda mobil konaklama altyapısına sahip olan donanımlı park alanlarının müşterilere belli bir ücret karşılığında ana hizmet olarak sunulmasını kapsar. Kamp alanları aynı zamanda, müşterilere barınak sağlamaya uygun belli bir alanda yer alan ve toplumsal hizmet sunulan konaklama tesislerini de kapsar.

Böyle bir kamp alanını işleten kuruluşlar Ekomark© Etiketi aldıkları takdirde, kamp alanında enerji tüketiminin sınırlı kullanıldığını, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, kamp alanında atık üretiminin düşük tutulduğunu ve atıkların doğru yöntemler kullanılarak yok edildiğini, kamp alanında ve çevresinde yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zarar veren maddelerin kullanıldığını ve nihayet kamp alanında sağlıklı bir ortamda servis sağlandığını kanıtlamış olmaktadır.

Turistik konaklama tesisleri ürün grubu ise, güvenlikli gece konaklamasına uygun olan ve içinde en az bir yatak bulunan uygun donanımlı odaların belli bir ücret karşılığında ana hizmet olarak müşterilere, turistlere ve gezginlere sunulmasını kapsar. Gece konaklama hizmeti içine, yemek, spor ve eğlence faaliyetleri de girebilir.

Böyle bir turistik konaklama tesisini işleten kuruluşlar Ekomark© Etiketi aldıkları takdirde, enerji tüketiminin minimum seviyede tutulduğunu, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, tesislerde atık üretiminin düşük tutulduğunu ve atıkların uygun şekillerde yok edildiğini, tesislerde ve çevresinde yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zarar veren maddelerin kullanıldığını ve nihayet tesislerde sağlıklı bir ortamda servis sağlandığını kanıtlamış olmaktadır.

Çevre etiketi uygulamasında amaçlanan, tüketicilerin daha yeşil ürün ve hizmetlere ulaşmalarını sağlamaktır. Tüketiciler, üzerinde Ekomark© Etiketi bulunan bir ürün veya hizmeti kolayca ayırt edebilmektedir. Zaman içinde ürün ve hizmet grupları genişleyen ve yeni ürün grupları yaratılan bu sistem, gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışında diğer bütün sektörlerde herhangi bir ürün veya hizmet için uygulanmaktadır.

Yukarıda sözü edilen hizmet türleri için belirlenen kriterler, ürün grupları kriterlerinde olduğu gibi genelde üç ile beş yıl arasında geçerlidir. Ekolojik kriterler söz konusu ise, süre dolmadan önce de gözden geçirilmesi ve yenilenmesi mümkündür. Bu kriterler revize edilmişse, bu durumda Ekomark© Etiketi kullanma izni verilen firmaların sözleşmelerini yenilemesi gerekebilir. Bu durumda yeni kriterlere uyum sağlamak için genelde firmalara 12 ay süre verilir.

Eğer kriterlerin geçerli olduğu süre uzatılırsa, bu sözleşmeler, hizmet kriterinin geçerli olduğu süre sonuna kadar otomatik olarak yenilenmiş olur. Yani Ekomark© Etiketi kullanma izni alan firmalar, bu izinlerini geçerlilik süresi sona erinceye kadar kullanabilirler.

Telif hakları EUROLAB© Laboratuvar bir "TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.