trarzh-TWenfrdejarues
%PM, %05 %662 %2016 %14:%Ara

Maden Ürünleri Eko Belgelendirme

Kuruluşumuz tarafından uzman standardizasyon çalışmaları madencilik alanında da tamamlanmış olup özgün bir şekilde geliştirilen Ekomark© Standardı, sadece ürünler için değil madencilik için de, kriterlere uygun faaliyet gösterildiği tespit edildiği takdirde Ekomark© Etiketi verilmektedir.

Madencilik alanındaki işletmelere standartlara uyduğu taktirde Ekomark© Etiketi verilmektedir. Bunlar maden ürünleri üretim, imalat ve işleme hizmetleridir.

Madencilik ürün grubu, belli bir alanda metal ve metalürji alanında adi metallerin işlenmesi ve değerli metallerin işlenmesi, bunun yanı sıra metalürji kaplama ve sıvama ürünlerinin imalatı ve müşterilere sunulmasını kapsar. Aynı zamanda madencilik alanında ki ekolojik dengeler dikkate alındığında insan sağlığına zarar vermeyen geri dönüşülebilir, çevre dostu ürünlerin bu alanda kullanılmasının ispatını sağlar.

Böyle bir madencilik metalürji işleten kuruluşlar Ekomark© Etiketi aldıkları takdirde, maden alanında enerji tüketiminin sınırlı kullanıldığını, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, madencilik alanında atık üretiminin düşük tutulduğunu ve atıkların doğru yöntemler kullanılarak yok edildiğini, kamp alanında ve çevresinde yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zarar veren maddelerin kullanıldığını ve nihayet kamp alanında sağlıklı bir ortamda servis sağlandığını kanıtlamış olmaktadır.

Madencilik ürün grubu ise, her türlü metallerin yer yüzüne çıkarılması, bu çıkarılan madenlerin işlenmesi, tasarlanması, kaplama yapılması, insanların kullanılabilmesi için tasarlanması ve modellenmesi, yakıta hazır hale gitilrmesi gibi sıralanabilir.

Böyle bir madencilik hizmeti veren yada madencilik ticareti yapan kuruluşlar Ekomark© Etiketi aldıkları takdirde, enerji tüketiminin minimum seviyede tutulduğunu, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, tesislerde atık üretiminin düşük tutulduğunu ve atıkların uygun şekillerde yok edildiğini, tesislerde ve çevresinde yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zarar veren maddelerin kullanıldığını ve nihayet tesislerde sağlıklı bir ortamda servis sağlandığını kanıtlamış olmaktadır.

Ekolojik etiketi uygulamasında amaçlanan, tüketicilerin daha yeşil ürün ve hizmetlere ulaşmalarını sağlamaktır. Tüketiciler, üzerinde Ekomark© Etiketi bulunan bir ürün veya hizmeti kolayca ayırt edebilmektedir. Zaman içinde ürün ve hizmet grupları genişleyen ve yeni ürün grupları yaratılan bu sistem, gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışında diğer bütün sektörlerde herhangi bir ürün veya hizmet için uygulanmaktadır.

Yukarıda sözü edilen hizmet türleri için belirlenen kriterler, ürün grupları kriterlerinde olduğu gibi genelde üç ile beş yıl arasında geçerlidir. Ekolojik kriterler söz konusu ise, süre dolmadan önce de gözden geçirilmesi ve yenilenmesi mümkündür. Bu kriterler revize edilmişse, bu durumda Ekomark© Etiketi kullanma izni verilen firmaların sözleşmelerini yenilemesi gerekebilir. Bu durumda yeni kriterlere uyum sağlamak için genelde firmalara 12 ay süre verilir.

 

Eğer kriterlerin geçerli olduğu süre uzatılırsa, bu sözleşmeler, hizmet kriterinin geçerli olduğu süre sonuna kadar otomatik olarak yenilenmiş olur. Yani Ekomark© Etiketi kullanma izni alan firmalar, bu izinlerini geçerlilik süresi sona erinceye kadar kullanabilirler.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.