trarzh-TWenfrdejarues
%PM, %05 %736 %2016 %16:%Ara

Ekolojik Sertifika Nedir

Ekolojik sertifika, endüstriyel ürünlerde ve tarımsal ürünlerde  tüm aşamalarında insana ve ekosisteme zararlı hiçbir kimyasal girdi, katkı maddesi ve yöntem kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlerdir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2010 yılında Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın düzenlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik esasları belirlemektir.

Yönetmeliğin kapsamı ise şu şekilde açıklanmıştır:

 • Her çeşit bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi
 • Kullanılacak girdilerin organik tarım yöntemlerine uygun olarak üretilmesi veya temin edilmesi
 • Gıda veya yem olarak kullanılan mayalar
 • Orman ve doğal alanlardan organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması
 • Bu ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, nakledilmesi, pazarlanması, kontrol edilmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi

Ekolojik ürün ya da organik ürün, söz konusu yönetmelik ve eklerine uygun şekilde, tohumdan hasata ve hasattan tüketicinin eline ulaşmasına kadar üretimin bütün süreçlerinde insan sağlığına zararlı herhangi bir kimyasal girdi veya katkı maddesi ya da yöntem kullanılmadan, yani canlılara ve doğaya zarar vermeden üretilen sertifikalı ürünlerdir.

Ekolojik ürün kullanmakla, ruh ve beden sağlığı açısından sağlıklı ürünler tüketme ve gıda güvencesi hakkından yararlanılmış olmaktadır. Başta toprak, su ve enerji olmak üzere doğal kaynaklar korunmuş olmaktadır. Doğa sürdürülebilir şekilde kullanılmış olmaktadır. Ekosistem zarar görmemiş olmaktadır. Biyolojik çeşitlilik korunmuş olmaktadır. Gelecek nesiller için daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakılmış olacaktır.

Ekolojik sertifika verilmiş ürün etiketinde şu bilgiler yer almaktadır:

 • Ürünün adı ve sertifika statüsü
 • Ürünü kontrol eden ve sertifika düzenleyen kuruluşun adı, logosu ve kod numarası
 • Ürüne ait sertifika numarası
 • Üretimi yapan çiftçi kodu
 • Hasat yılı, parti veya seri numarası
 • Ürün içinde bulunan maddeler
 • Üretim tarihi, son kullanma tarihi
 • Ürünün ağırlığı
 • Üretim yeri ve üretim izni
 • Yönetmeliğe uygun şekilde üretildiğine dair ifade
 • Ürünün menşei
 • İthal ürünlerde Türkçe etiket bilgileri

Kuruluşumuz Ekomark©, geliştirdiği Ekomark© Standardı ve belirlenen ürün kriterleri çerçevesinde, talep eden firmalara Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir. Bugün için çevre etiketleri sisteminde gıda ürünleri yoktur. Ancak uygulamaya gıda ürünlerinin dahil edilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bütün dünyada tüketiciler, kullandıkları gıda ürünlerinin kaynakları ve sürdürülebilirliği konusunda bilgi almak istemektedir. Bu yöndeki talepler gittikçe artmakta ve gıda ürünlerinde çevre etiketi kullanımı gündeme gelmektedir.

Ekolojik sertifika konusunda daha fazla bilgi almak için kuruluşumuz yöneticilerine başvurabilirsiniz.

%PM, %05 %653 %2016 %14:%Ara

Hizmet Eko Belgelendirmesi

Kuruluşumuz tarafından özgün bir şekilde geliştirilen Ekomark© Standardı, sadece ürünler için değil hizmetler için de, kriterlere uygun faaliyet gösterildiği tespit edildiği takdirde Ekomark© Etiketi verilmektedir.

Bugün için sadece iki hizmet dalında işletmelere Ekomark© Etiketi verilmektedir. Bunlar kamp alanları ve turistik konaklama tesisleridir.

Kamp alanları hizmet ürün grubu, belli bir alanda mobil konaklama altyapısına sahip olan donanımlı park alanlarının müşterilere belli bir ücret karşılığında ana hizmet olarak sunulmasını kapsar. Kamp alanları aynı zamanda, müşterilere barınak sağlamaya uygun belli bir alanda yer alan ve toplumsal hizmet sunulan konaklama tesislerini de kapsar.

Böyle bir kamp alanını işleten kuruluşlar Ekomark© Etiketi aldıkları takdirde, kamp alanında enerji tüketiminin sınırlı kullanıldığını, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, kamp alanında atık üretiminin düşük tutulduğunu ve atıkların doğru yöntemler kullanılarak yok edildiğini, kamp alanında ve çevresinde yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zarar veren maddelerin kullanıldığını ve nihayet kamp alanında sağlıklı bir ortamda servis sağlandığını kanıtlamış olmaktadır.

Turistik konaklama tesisleri ürün grubu ise, güvenlikli gece konaklamasına uygun olan ve içinde en az bir yatak bulunan uygun donanımlı odaların belli bir ücret karşılığında ana hizmet olarak müşterilere, turistlere ve gezginlere sunulmasını kapsar. Gece konaklama hizmeti içine, yemek, spor ve eğlence faaliyetleri de girebilir.

Böyle bir turistik konaklama tesisini işleten kuruluşlar Ekomark© Etiketi aldıkları takdirde, enerji tüketiminin minimum seviyede tutulduğunu, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, tesislerde atık üretiminin düşük tutulduğunu ve atıkların uygun şekillerde yok edildiğini, tesislerde ve çevresinde yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zarar veren maddelerin kullanıldığını ve nihayet tesislerde sağlıklı bir ortamda servis sağlandığını kanıtlamış olmaktadır.

Çevre etiketi uygulamasında amaçlanan, tüketicilerin daha yeşil ürün ve hizmetlere ulaşmalarını sağlamaktır. Tüketiciler, üzerinde Ekomark© Etiketi bulunan bir ürün veya hizmeti kolayca ayırt edebilmektedir. Zaman içinde ürün ve hizmet grupları genişleyen ve yeni ürün grupları yaratılan bu sistem, gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışında diğer bütün sektörlerde herhangi bir ürün veya hizmet için uygulanmaktadır.

Yukarıda sözü edilen hizmet türleri için belirlenen kriterler, ürün grupları kriterlerinde olduğu gibi genelde üç ile beş yıl arasında geçerlidir. Ekolojik kriterler söz konusu ise, süre dolmadan önce de gözden geçirilmesi ve yenilenmesi mümkündür. Bu kriterler revize edilmişse, bu durumda Ekomark© Etiketi kullanma izni verilen firmaların sözleşmelerini yenilemesi gerekebilir. Bu durumda yeni kriterlere uyum sağlamak için genelde firmalara 12 ay süre verilir.

Eğer kriterlerin geçerli olduğu süre uzatılırsa, bu sözleşmeler, hizmet kriterinin geçerli olduğu süre sonuna kadar otomatik olarak yenilenmiş olur. Yani Ekomark© Etiketi kullanma izni alan firmalar, bu izinlerini geçerlilik süresi sona erinceye kadar kullanabilirler.

Telif hakları EUROLAB© Laboratuvar bir "TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.