trarzh-TWenfrdejarues
%PM, %05 %753 %2016 %17:%Ara

Tekstil Ürünlerinde Ekolojik Sertifika

Çevre etiket sistemi ilk olarak Avrupa Birliği tarafından geliştirilen Eko-Etiket sistemi ile başlamamıştır. Bu sistemden 15 yıl kadar önce Almanya’da 1978 yılında Blue Angel Etiketi uygulamaya alınmıştır. Bu çok eski ve önemli etiket sistemi, gıda ve ilaç dışında çok sayıda ürünü kapsamaktadır. Ayrıca sadece Almanya’da değil diğer ülkelerde de kabul görmektedir.

Blue Angel Etiketi, çevrenin kirlenmesi ve doğal kaynakların neredeyse tükenme noktasına gelmesi konusunda ciddi tehlikeler yaratan tekstil sektöründeki firmalara da uygulanabilen bir sistemdir. Ancak Almanya’da tekstil sektörü firmaları için bir başka çevre etiketi daha geliştirilmiştir. Ecotex Etiketi 1991 yılında beri uygulanmaktadır. Bu etiket, ekolojik kumaşların ve giyim ürünlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır ve çevreye duyarlı ürünlere verilmektedir. Ecotex Etiketi sisteminde üretim sırasında klorlu maddelerin, yanmayı geciktiren maddelerin, alerjik boyaların ve kanser etkisi olan boyaların kullanılmasına bazı sınırlamalar getirilmiştir. Üretimi tamamlanmış ürünler için de, ağır metaller ve pestisit kalıntılarına yönelik sınırlar getirilmiş ve ürünlerin geri dönüşümlü olması zorunlu tutulmuştur.

Başka ulusal çevre etiketleri de bulunmaktadır ve bunları hepsi tüketicilere bu ürünlerin doğal olduğunu ve çevre dostu yöntemlerle üretildiğini garanti etmektedir.

1992 yılında Avrupa Birliği tarafından uygulamaya alınan Eko-Etiket sisteminde ürün grupları içinde tekstil ürünleri de bulunmaktadır. Kuruluşumuz tarafından özgün olarak geliştirilen Ekomark© Standardı da testil ürünleri için belirlenen kriterlere uyması koşulu ile firmalara Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir. Söz konusu kriterler, üretimde yasaklı kimyasal maddelerin ve teknolojilerin kullanılmadığını ya da sınır değerler içinde kullanıldığını belirlemeye yöneliktir.

Özellikle tekstil üretiminde atıklar en büyük tehlikedir. Çok yüksek miktarda atık çıkmaktadır ve üretimde kullanılan kimyasallar bu yoldan çevreye büyük zarar vermektedir. Doğaya bırakılan katı ve sıvı atıklar, ekosistem için büyük tehlike yaratmakta, zehirlenmelere yol açmakta ve yaşamsal bir tehdit oluşturmaktadır.

Kuruluşumuz, ürünleri için Ekomark© Etiketi talep eden firmaların başvurularını almakta ve yabancı bir akreditasyon kuruluşundan aldığı yetkiye dayanarak firmalara Ekomark© Etiketi kullanım izni vermektedir.

 

Tekstil ürünlerinde ekolojik sertifika konusunda farklı bilgilere gereksinim duyulabilir. Bu konuda ve Ekomark© Etiketi hakkında daha geniş bilgiler almak için hemen kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz.

%AM, %30 %041 %-0001 %00:%Kas

Tekstil Ürünleri Eko Belgelendirme

Ekomark© Etiketi, esas olarak ürün ve hizmetler ile ilişkilendirilir. Genel olarak da ürün ambalajı üzerinde, firmanın internet web sitesinde, ya da ürün kataloglarında görüntülenir.

Bugün sadece Avrupa Birliği ülkelerinde değil dünyanın her yerinde çok sayıda çevre etiketi bulunmaktadır. Daha farklı etiketler geliştirmek de mümkündür. Enerji verimliliği etiketleri veya organik etiketler bunlara örnektir. Ancak çevre etiketleri, sosyal sorumluluk ve adil ticaret özellikleri yanında daha farklı özelliklere de sahiptir.

Eko-Etiket sistemini esas alan Ekomark© Standardı da Avrupa Birliği gibi ISO 14024 Çevre etiketlemesi prensip ve yöntemleri dahilinde tasarlanmıştır ve gönüllü olarak kullanılan bir etiket sistemidir. Belirlenen kriterler, çevresel fayda yaratılabilecek özellikere ve öneme sahiptir.

Ekomark© Standardı’nda kriterlerin tamamı, ürünün bütün yaşam döngüsü boyunca doğaya olan etkileri düşünülerek tespit edilmiştir. Bu açıdan ürün ve hizmlerde kullanılacak Ekomark© Etiketi, tüketicilere doğanın korunmasına duyarlı ürün ve hizmetleri seçme imkanı vermektedir.

Gittikçe küreselleşen dünyamızda, hazır giyim ve tekstil sektörü, özellikle Asya pazarında ciddi bir rekabet yaşamaktadır. Bu rekabet ortamında, bir yandan da yükselen sağlık ve çevre bilinci ile birlikte, tekstil ve hazır giyim ürünlerinin sağlık ve çevre açısından güvenilir olması daha önemli bir hal almıştır. Böylesi bir ortamda bu ürünlerin Ekomark© Etiketi taşıyor olması, tüketiciler gözünde önemli bir faklılık yaratacaktır.

Ekomark© Standardı, Avrupa Birliği ülkelerinde hatta bütün dünyada müşterilerin beklentilerini karşılayacak özelliklere sahiptir.

Tekstil ve hazır giyim sanayi, hem üretim hem de işgücü açısından dünyanın en büyük sanayi sektörlerinden biridir. Bu sektör hem insanların giyim kuşamlarına hem de yaşam alanlarına oldukça büyük katkı sağlamaktadır.

Çevre koşullarında bugün daha fazla hissedilen küresel iklim değişiklikleri, zararlı artıklar, toksik kimyasal maddeler, ozon deliği, asit yağmurları, su ve hava kirliliği gibi çevre sorunlarına, diğer sanayi dalları ile birlikte tekstil sektörü de neden olmaktadır. Üretim sırasında bu sektörde, yüksek su tüketimi olmaktadır ve bir takım kimyasal maddeler kullanılmakta ve çeşitli atıklara neden olunmaktadır. Katı veya sıvı atıklar çevreyi olumsuz etkilemektedir. Atılan bazı kimyasallar ise doğada toksik etkiler göstermekte, sudaki oksijenin azalmasına ve hem suda yaşayan canlılar ve hem de insanlar için tehlike yaratmaktadır.

Bütün bu nedenlerle çevre dostu tekstillerin üretilmesi daha çok önemsenmeye başlanmış ve çevre dostu tekstil ürünlerine talep hızla yükselmiştir. Bunun yanında hava ve suyunun bu yolda kirlenmesinin önüne geçmek amacı ile çözüm olarak Eko-Etiket sistemi veya çevre etiketleme sitemi öngörülmektedir.

 

Avrup Birliği, ülkemiz ihracatında önemli bir pazar durumundadır ve birlik ülkeleri gittikçe güçlenen çevre bilincinin bir sonucu olarak, insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen ürünlerin üretimine önem vermektedir. Bu amaçla yirmi yıla yakın birs üredir Eko-Etiket sistemi uygulanmaktadır ve çok sayıda ürün grubunu kapsamaktadır.

Telif hakları EUROLAB© Laboratuvar bir "TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.